Cẳm ứng từ đối với dây dẫn trực tiếp dài

Véc tơ chạm màn hình từ bỏ

*
*
chạm màn hình trường đoản cú qua vòng dây tròn

Véc tơ cảm ứng tự

*
*
Cảm ứng tự qua cuộn dây tròn

Từ trường trong tâm ống dây là từ trường đông đảo. Tại số đông điểm trong tâm địa ống dây véc-tơ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
=0; b>=0}" class="latex" /> thì ta luôn tất cả
*
= 2\sqrta.b}" class="latex" />

Bất đẳng thức này còn được không ngừng mở rộng mang đến ba số ko âm a, b, c. lúc đó ta có: Nếu thì ta tất cả . 

*
=0; b>=0, c>=0}" class="latex" /> thì ta luôn luôn có
*
= 3\sqrt<3>a.b.c}" class="latex" />

d.Cảm ứng từ bỏ tổng thích hợp triệt tiêu.

Cảm ứng từ tổng hòa hợp tại một điểm triệt tiêu khi:

*
Bàn tay trái

Xác định lực từ bỏ chức năng lên một đoạn dây điện.

-Áp dụng công thức bao quát của định điều khoản Ampe:

Lực tự tác dụng lên thành phần dòng năng lượng điện đặt vào từ trường đa số, trên kia tất cả cảm ứng trường đoản cú là :

*
*
*
*
*
*
*
0} " class="latex" /> và ngược hướng lúc . Lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón mẫu chạng ra.