Có 3 bao gạo. Bao đầu tiên nặng nề 5 yến, bao thiết bị nhị trọng lượng 45 kilogam, bao sản phẩm ba khối lượng 25 kilogam. Hỏi vừa phải từng bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4

1. Tính:

*

2. Tính:

a) 9341 3 – 12537 = …………………

= …………………

b) 43415 + 2537 5 = …………………

= …………………

c) 453 7 + 12673 = ……………………

=……………………

d) 82375 – 4975 9 = …………………

= …………………

3. Vẽ tiếp để có:

a) Một hình vuôngb) Một hình chữ nhật

*

4. Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng nề 5 yến, bao sản phẩm nhì cân nặng 45 kilogam, bao sản phẩm công nghệ ba trọng lượng 25 kg. Hỏi vừa phải mỗi bao gạo khối lượng từng nào kg?

Bài giải: 

1.

*

2. 

a) 9341 3 – 12537 = 28023 – 12537

= 15486

b) 43415 + 2537 5 = 43415 + 12685

= 56100

c) 453 7 + 12673 = 3171 + 12673

= 15844

d) 82375 – 4975 9 = 82375 – 44775

= 37600

3.

a) Một hình vuôngb) Một hình chữ nhật

*

4.

Tóm tắt:

*

Bài giải:

5 yến = 50 kg

Cả 3 bao trọng lượng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình mỗi bao gạo trọng lượng là:

1đôi mươi : 3 = 40 (kg)

Đáp số : 40 kg

hanvietfoundation.org


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán thù 4 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Các tác phđộ ẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 10 Cấp Trường Có Đáp Án, Đề Thi Hsg Toán 10

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp cần là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề phát âm Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hanvietfoundation.org