Ứng dụng tích phân trong hình học gồm những: Tính diện tích hình phẳng, tính thể tích đồ thể.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Nếu hàm số f(x) và g(x) cùng thường xuyên trên thì diện tích hình phẳng giới hạn vì chưng những con đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b được tính theo công thức sau:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng của tích phân vào hình học là 1 trong áp dụng đặc trưng. Nó không những quan trọng đặc biệt vào giải bài xích tập toán. Nó còn làm bọn họ xử lý những bài xích tân oán thực tiễn vào cuộc sống đời thường chúng ta nữa. việc này sẽ được kể vào một bài viết khác.