Bài viết này giúp những em biết được quan hệ nam nữ giữa tính vuông góc với tính song tuy nhiên với đặc điểm của tía mặt đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy, nhờ vào kia các em hoàn toàn có thể áp dụng vào làm các dạng bài tập


TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

I/ Lý thuyết

1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính tuy nhiên song

*

Ta bao gồm các tính chất:

+) Nếu hai tuyến phố trực tiếp (phân biệt) thuộc vuông góc với 1 mặt đường thẳng đồ vật ba thì chúng tuy nhiên tuy vậy với nhau.

Bạn đang xem: Từ vuông góc đến song song lớp 7

(left. eginarrayla ot c\b ot cendarray ight} Rightarrow a//b)

+) Nếu một đường thẳng vuông góc với 1 trong các hai tuyến đường thẳng song tuy vậy thì nó cũng vuông góc cùng với con đường trực tiếp tê.

(left. eginarrayla//b\c ot aendarray ight} Rightarrow c ot b)

2. Ba mặt đường trực tiếp tuy nhiên song

Tính chất:

Hai đường trực tiếp (phân biệt) cùng tuy nhiên song với một mặt đường trực tiếp sản phẩm công nghệ bố thì bọn chúng song song cùng nhau.

(left. eginarrayla//b\b//cendarray ight} Rightarrow a//b)

*

II/ Bài tập

Bài 1:

Căn cứ đọng vào hình 29 hãy điền vào nơi trống(...)

a) Nếu a ⊥ c cùng b ⊥ c thì …

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì …

*

Giải:

a) Nếu a ⊥ c cùng b ⊥ c thì a // b

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì c ⊥ a

Bài 2:

Căn cđọng vào hình 30 hãy điền vào địa điểm trống(...):

Nếu a // b và a // c thì ...

*

Hình 30

Giải:

Nếu a // b cùng a // c thì b // c.

Bài 3:

a) Vẽ d" // d với d"" song tuy nhiên cùng với d (d"" cùng d" là phân biệt).

b) Suy ra d" // d"" bằng cách trả lời những câu hỏi sau:

- Nếu d" giảm d"" trên M thì M hoàn toàn có thể vị trí d không? bởi sao?

- Qua điểm M nằm xung quanh d, vừa tất cả d"https:// d, vừa có d"" // d thì bao gồm trái cùng với tiên đề Ơclit không ? vày sao?

- Nếu d" với d"" ko cắt nhau (bởi vì trái với định đề Ơclit) thì bọn chúng đề xuất như vậy nào?

Giải:

a) Vẽ d’ // d; d’’ // d

*

b)

+) Suy ra d" // d"", vì nếu như d" cắt d"" tại điểm M thì M ko nằm ở d bởi vì d // d" với d // d"".

+) Qua điểm M nằm xung quanh d, ta vẽ được hai tuyến phố thẳng d" cùng d"" thuộc song song cùng với d. Vấn đề này trái với tiên đề Ơclit về con đường trực tiếp tuy nhiên tuy vậy.


+) Nên d" và d"" thiết yếu giảm nhau. Vậy d" // d"".

Xem thêm: Tìm Giá Trị Nguyên Của X Để Biểu Thức Có Giá Trị Nguyên Để A Nhận Giá Trị Nguyên

Bài 4:

Xem hình 31: 

a) Vì sao a // b?

b) Tính số đo góc C.

*

Giải:

a) a // b bởi a với b thuộc vuông góc với đường thẳng AB

b) Ta có: (widehat C + widehat D = 180^0) (hai góc vào thuộc phía)

( Rightarrow widehat C = 180^0 - widehat D = 180^0 - 120^0 = 60^0)

Bài 5:

Ở hình 32 biết a // b, (widehat A = 90^0,,,,widehat C = 130^0.) Tính (widehat B,,,widehat D.)

*

Giải:

*

Bài 6:

Cho hình vẽ mặt. Biết (widehat A_1 = 120^0,,,widehat D_1 = 60^0,,,widehat C_1 = 135^0.) Tính (widehat x.)

*

Giải:

Ta có: (widehat A_1 + widehat A_2 = 180^0) (nhị góc kề bù)

*

Bài 7:

Cho hình vẽ:

*

*

Giải:

*

Bài 8:

Cho mẫu vẽ. Biết (2widehat x = 3widehat y.) Tính (widehat x,,,widehat y.)

*

Giải:

*

 

Tải về