Ví dụ: Trong Hình $1$ , tứ đọng giác (ABCD) nội tiếp (left( O ight)) cùng (left( O ight)) ngoại tiếp tứ đọng giác (ABCD.)

*


Định lý

- Trong một tđọng giác nội tiếp, tổng cộng đo hai góc đối lập bằng (180^circ ).

Bạn đang xem: Tứ giác nội tiếp đường tròn

- Nếu một tđọng giác gồm tổng thể đo nhị góc đối diện bằng (180^circ ) thì tứ giác kia nội tiếp được mặt đường tròn.


Ví dụ: Trong hình (1) , tứ đọng giác nội tiếp(ABCD) bao gồm (widehat A + widehat C = 180^circ ;widehat B + widehat D = 180^circ ).

Chú ý: Trong những hình đã học thì hình chữ nhật, hình vuông, hình thang cân nặng nội tiếp được đường tròn.

2. Các dạng toán thù thường xuyên gặp

Dạng 1: Chứng minc tứ đọng giác nội tiếp


Phương pháp:

Để chứng tỏ tứ đọng giác nội tiếp, ta rất có thể áp dụng một trong các bí quyết sau:

Cách 1. Chứng minch tứ đọng giác tất cả tổng nhì góc đối bởi (180^circ ).

Cách 2. Chứng minc tứ giác bao gồm nhị đỉnh kề nhau thuộc chú ý cạnh chứa nhì đỉnh còn sót lại dưới cùng một góc (alpha ).

Cách 3. Chứng minc tứ giác bao gồm góc ngoại trừ tại một đỉnh bởi góc vào trên đỉnh so với đỉnh kia.

Cách 4. Tìm được một điểm bí quyết những tứ đỉnh của tứ đọng giác.

Xem thêm: Top 32 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tin Học 10 Hk1, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tin Học 10

Dạng 2: Chứng minh những góc bằng nhau, đoạn trực tiếp cân nhau, những con đường thẳng song tuy vậy, hệ thức thân những cạnh…

Phương thơm pháp:

Sử dụng đặc thù của tứ giác nội tiếp.


Mục lục - Tân oán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC BA
Bài 1: Căn thức bậc nhì
Bài 2: Liên hệ giữa phnghiền nhân, phxay chia với phép khai pmùi hương
Bài 3: Biến thay đổi đơn giản và dễ dàng biểu thức đựng căn uống
Bài 4: Rút ít gọn gàng biểu thức cất cnạp năng lượng
Bài 5: Căn bậc bố
Bài 6: Ôn tập chương thơm 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
Bài 1: Nhắc lại với bổ sung cập nhật tư tưởng về hàm số với vật thị hàm số
Bài 2: Hàm số bậc nhất
Bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
Bài 4: Vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng
Bài 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Bài 1: Phương thơm trình số 1 nhì ẩn
Bài 2: Hệ nhị pmùi hương trình số 1 nhị ẩn
Bài 3: Giải hệ phương trình bởi cách thức núm
Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Bài 5: Hệ phương thơm trình số 1 hai chứa đựng tmê mệt số
Bài 6: Giải bài tân oán bằng cách lập hệ phương trình
Bài 7: Ôn tập cmùi hương 3: Hệ nhì phương thơm trình hàng đầu hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Bài 1: Hàm số bậc nhị một ẩn với thứ thị hàm số y=ax^2
Bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn cùng công thức nghiệm
Bài 3: Công thức sát hoạch gọn
Bài 4: Hệ thức Vi-ét với áp dụng
Bài 5: Pmùi hương trình quy về phương trình bậc hai
Bài 6: Sự tương giao thân mặt đường trực tiếp cùng parabol
Bài 7: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình
Bài 8: Hệ phương trình đối xứng
Bài 9: Ôn tập cmùi hương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Bài 1: Một số hệ thức về cạnh với con đường cao vào tam giác vuông
Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài 3: Một số hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông
Bài 4: Ứng dụng thực tiễn tỉ con số giác của góc nhọn
Bài 5: Ôn tập cmùi hương 5: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
Bài 1: Sự xác minh của đường tròn-Tính hóa học đối xứng của con đường tròn
Bài 2: Đường kính cùng dây của con đường tròn
Bài 3: Dấu hiệu nhận thấy tiếp tuyến đường của mặt đường tròn
Bài 4: Vị trí kha khá giữa mặt đường trực tiếp và mặt đường tròn
Bài 5: Tính hóa học nhị tiếp con đường giảm nhau
Bài 6: Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn
Bài 7: Ôn tập cmùi hương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
Bài 1: Góc ở tâm-Số đo cung
Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Bài 3: Góc nội tiếp
Bài 4: Góc tạo ra vì chưng tiếp con đường với dây cung
Bài 5: Góc gồm đỉnh phía bên trong mặt đường tròn, góc tất cả đỉnh phía bên ngoài đường tròn
Bài 6: Cung đựng góc
Bài 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, mặt đường tròn nội tiếp
Bài 8: Tứ giác nội tiếp
Bài 9: Độ dài mặt đường tròn, cung tròn
Bài 10: Diện tích hình tròn trụ, diện tích quạt tròn
Bài 11: Ôn tập chương thơm 7: Góc với con đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
Bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình tròn trụ
Bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
Bài 3: Hình cầu. Diện tích phương diện cầu với thể tích hình cầu
Bài 4: Ôn tập cmùi hương 8
*

*

Học tân oán trực tuyến, tra cứu tìm tư liệu toán với share kỹ năng toán thù học.