Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Từ những số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số có 3 chữ số phân tách hết đến 3 tất cả tía chữ số không giống nhau ?


*

Lời giải:

Hotline số thỏa mãn nhu cầu bao gồm dạng $overlinea_1a_2a_3$

Để số bên trên phân chia hết mang đến $3$ thì $a_1+a_2+a_3vdots 3$

Thấy $3leq a_1+a_2+a_3leq 12$ buộc phải $a_1+a_2+a_3in left3;6;9;12 ight$

+) Để $a_1+a_2+a_3=3$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,1,2)$

Ta lập được $2.2.1=4$ số thỏa mãn

+) Để $a_1+a_2+a_3=6$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,1,5); (0,2,4); (1,2,3)$

Ta lập được$2.2.1+2.2.1+3.2.1=14$ số thỏa mãn

+) Để $a_1+a_2+a_3=9$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,4,5); (1,3,5); (2,3,4)$

Ta lập được: $2.2.1+3.2.1+3.2.1=16$ số thỏa mãn

+) Để $a_1+a_2+a_3=12$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(3,4,5)$

Ta lập được: $3.2.1=6$ số

Tóm lại lập được: $4+14+16+6=40$ số.

Bạn đang xem: Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi giống như
*

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

b) Bao nhiêu số tất cả 3 chữ số không giống nhau chia hết đến 3?

A. 36

B. 42

C. 82944

D. Một kết quả khác


Lớp 11 Tân oán
1
0

Từ những số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được:

a) Bao nhiêu số tất cả nhì chữ số khác nhau cùng phân chia hết mang lại 5?

A. 25

B. 10

C. 9

D. 20


Lớp 11 Tân oán
2
0

Cho 6 chữ số 0,1,2,3,4,5. Từ 6 chữ số bên trên hoàn toàn có thể lập được từng nào số, mỗi số tất cả 4 chữ số khác biệt với ko phân chia hết cho 5?

A. 15

B. 22

C. 192

D. 720


Lớp 11 Tân oán
1
0

Từ các số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số trường đoản cú mà lại từng số gồm 6 chữ số khác biệt cùng chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3?

A.192

B.202

C.211

D.180


Lớp 11 Toán
1
0

Từ các số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được:

c) Bao nhiêu số gồm cha chữ số ( ko tuyệt nhất thiết khác nhau) cùng là số chẵn?

A. 60

B. 90

C. 450

D. 100


Lớp 11 Tân oán
1
0

Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5 . Có từng nào số gồm 3 chữ số không giống nhau được Thành lập trường đoản cú các chữ số vẫn cho?

A. 120

B. 48

C. 100

D. 60


Lớp 11 Toán
1
0

Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được từng nào số gồm tía chữ số khác nhau chứa chữ số 2 với phân tách không còn mang lại 5?

A.20

B.21

C.22

D.23


Lớp 11 Toán
1
0

Từ các chữ hàng đầu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tất cả ba chữ số khác biệt từng song một, mặt khác chia không còn mang lại 4? Kết quả đề xuất tra cứu là:

A.30

B.20

C.50

D.74


Lớp 11 Tân oán
1
0

Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 lập được từng nào số bao gồm cha chữ số không giống nhau, phân tách không còn cho 3 với 5?

A.17 số

B.đôi mươi số

C.

Xem thêm: Các Bài Toán Bất Đẳng Thức Côsi (Cauchy) Và Bài Tập Áp Dụng, Bất Đẳng Thức Lớp 10

19 số

D.18


Lớp 11 Toán thù
1
0

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)