Trong hồ sơ đăng kí tham gia dự thi, nghỉ ngơi mục số 6 các em buộc phải đưa thông tin về thương hiệu ngôi trường, mã trường cố nhiên mã tỉnh giấc, thị xã. Dưới đây là list tất cả những mã ngôi trường, mã quận huyện trên Tỉnh Lào Cai bởi vì Bộ GD&ĐT công cụ, mặc dù để chắc chắn là, học viên cần hỏi lại công ty ngôi trường nhằm tách bị điền không đúng công bố.
Bạn đang xem: Trường thpt số 1 lào cai

*

Tỉnh Lào Cai


STTTên Tỉnh/TPTỉnh/TPTên Quận/HuyệnQuận/ HuyệnTên TrườngMã TrườngĐịa ChỉKhu vực
1Lào Cai08Sở Giáo dục với Đàotạo00Học ở nước ngoài_08800Ssống Lào CaiKhu vực 1
2Lào Cai08Sngơi nghỉ giáo dục và đào tạo với Đàotạo00Quân nhân, Công an tạingũ_08900Sở Lào CaiKhu vực 1
3Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01THPT số 1 huyện BảoThắng001Thị trấn Phố Lu – thị trấn Bảo ThắngKhu vực 1
4Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01THPT số 2 thị xã BảoThắng002Xã Xuân Giao – huyện Bảo ThắngKhu vực 1
5Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01THPT số 3 huyện BảoThắng003Thị trấn Phong Hải – huyện Bảo ThắngKhu vực 1
6Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01TT DN&GDTX huyệnBảo Thắng033Thị trấn Phố Lu – thị trấn Bảo ThắngKhu vực 1
7Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01TT GDTX thị trấn BảoThắng043Thị trấn Phố Lu – thị trấn Bảo ThắngKhu vực 1
8Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01PTDTNT THCS&THPTthị xã Bảo Thắng055Thị trấn Phố Lu – huyện Bảo ThắngKhu vực 1
9Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01TT GDNN-GDTX huyệnBảo Thắng062Thị trấn Phố Lu – thị xã Bảo ThắngKhu vực 1
10Lào Cai08Huyện Bảo Yên02trung học phổ thông số 1 huyện BảoYên004Thị trấn Phố Ràng – thị trấn Bảo YênKhu vực 1
11Lào Cai08Huyện Bảo Yên02trung học phổ thông số 2 huyện BảoYên005Xã Bảo Hà – huyện Bảo YênKhu vực 1
12Lào Cai08Huyện Bảo Yên02THPT số 3 huyện BảoYên006Xã Nghĩa Đô – thị xã Bảo YênKhu vực 1
13Lào Cai08Huyện Bảo Yên02TT DN&GDTX huyệnBảo Yên034Thị trấn Phố Ràng – thị xã Bảo YênKhu vực 1
14Lào Cai08Huyện Bảo Yên02TT GDTX thị trấn Bảo Yên044Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo YênKhu vực 1
15Lào Cai08Huyện Bảo Yên02PTDTNT THCS&THPThuyện Bảo Yên056Thị trấn Phố Ràng – thị xã Bảo YênKhu vực 1
16Lào Cai08Huyện Bảo Yên02TT GDNN-GDTX huyệnBảo Yên063Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo YênKhu vực 1
17Lào Cai08Huyện Bát Xát03THPT tiên phong hàng đầu thị trấn Bát Xát007Thị trấn Bát Xát – huyện Bát XátKhu vực 1
18Lào Cai08Huyện Bát Xát03trung học phổ thông số 2 thị xã Bát Xát008Xã Bản Vược – thị trấn Bát XátKhu vực 1
19Lào Cai08Huyện Bát Xát03trung học cơ sở cùng trung học phổ thông huyệnBát Xát009Xã Mường Hum – thị xã Bát XátKhu vực 1
20Lào Cai08Huyện Bát Xát03TT DN&GDTX huyệnBát Xát035Thị trấn Bát Xát – thị xã Bát XátKhu vực 1
21Lào Cai08Huyện Bát Xát03TT GDTX thị xã Bát Xát045Thị trấn Bát Xát – thị trấn Bát XátKhu vực 1
22Lào Cai08Huyện Bát Xát03PTDTNT THCS&THPThuyện Bát Xát057Thị trấn Bát Xát – thị xã Bát XátKhu vực 1
23Lào Cai08Huyện Bát Xát03TT GDNN-GDTX huyệnBát Xát064Thị trấn Bát Xát – thị xã Bát XátKhu vực 1
24Lào Cai08Huyện Bắc Hà04THPT số 1 thị trấn Bắc Hà010Thị trấn Bắc Hà – thị xã Bắc HàKhu vực 1
25Lào Cai08Huyện Bắc Hà04trung học phổ thông số 2 thị xã Bắc Hà011Xã Bảo Nnhị – thị xã Bắc HàKhu vực 1
26Lào Cai08Huyện Bắc Hà04PTDTNT THCS&THPThuyện Bắc Hà012Thị trấn Bắc Hà – thị xã Bắc HàKhu vực 1
27Lào Cai08Huyện Bắc Hà04TT DN&GDTX huyệnBắc Hà036Xã Na Hối – thị xã Bắc HàKhu vực 1
28Lào Cai08Huyện Bắc Hà04TT GDTX thị trấn Bắc Hà046Xã Na Hối – thị trấn Bắc HàKhu vực 1
29Lào Cai08Huyện Bắc Hà04TT GDNN-GDTX huyệnBắc Hà065Xã Na Hối – thị trấn Bắc HàKhu vực 1
30Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT hàng đầu Tp Lào Cai013Phường Cốc Lếu – Tp. Lào CaiKhu vực 1
31Lào Cai08Thành phố Lào Cai05trung học phổ thông số 2 Tp Lào Cai014Phường Bình Minch – Tp. Lào CaiKhu vực 1
32Lào Cai08Thành phố Lào Cai05trung học phổ thông số 3 Tp Lào Cai015Phường Dulặng Hải – Tp. Lào CaiKhu vực 1
33Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT số 4 Tp Lào Cai016Xã Cam Đường – Tp. Lào CaiKhu vực 1
34Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT DTNT tỉnh017Phường Kyên ổn Tân -Tp. Lào CaiKhu vực 1
35Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT Chuyên ổn tỉnh giấc LàoCai018Phường Bắc Cường – TPhường. Lào CaiKhu vực 1
36Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT DN&GDTX TP.. LàoCai037Phường Nam Cường – TPhường. Lào CaiKhu vực 1
37Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT KTTH-HNDN&GDTX tỉnh038Phường Kim Tân – Tp. Lào CaiKhu vực 1
38Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT GDTX tiên phong hàng đầu TP LàoCai047Phường Dulặng Hải – Tp. Lào CaiKhu vực 1
39Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT GDTX số 2 TPhường. LàoCai048Phường Thống Nhất – Tp. Lào CaiKhu vực 1
40Lào Cai08Thành phố Lào Cai05CĐ nghề thức giấc Lào Cai053Phường Bắc Cường – Tp. Lào CaiKhu vực 1
41Lào Cai08Thành phố Lào Cai05Trung cung cấp Y tế Lào Cai054Phường Bắc Cường – Tp. Lào CaiKhu vực 1
42Lào Cai08Thành phố Lào Cai05CĐ Cộng đồng Lào Cai059Phường Nam Cường – TPhường. Lào CaiKhu vực 1
43Lào Cai08Thành phố Lào Cai05CĐ Sư Phạm LàoCai060Phường Bình Minc – Tp. Lào CaiKhu vực 1
44Lào Cai08Thành phố Lào Cai05Trường TC Vnạp năng lượng hóa Nghệ thuật với Du lịchLào Cai061Phường Cốc Lếu – TP..

Xem thêm: Cấu Trúc Và Các Mẫu Đề Thi Sat 2016, Tải Đề Thi Sat 2019

Lào Cai
Khu vực 1
45Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT GDNN-GDTX thànhphố Lào Cai066Phường Nam Cường – TP.. Lào CaiKhu vực 1
46Lào Cai08Huyện MườngKhương06trung học phổ thông hàng đầu huyện MườngKhương019Thị trấn Mường Kmùi hương – thị xã Mường KhươngKhu vực 1
47Lào Cai08Huyện MườngKhương06THPT số 2 thị trấn MườngKhương020Xã Bản Lầu – thị trấn Mường KhươngKhu vực 1
48Lào Cai08Huyện MườngKhương06trung học phổ thông số 3 huyện MườngKhương021Xã Cao Sơn – thị trấn Mường KhươngKhu vực 1
49Lào Cai08Huyện MườngKhương06PTDTNT THCS&THPTthị trấn Mường Khương022Thị trấn Mường Khương – huyện Mường KhươngKhu vực 1
50Lào Cai08Huyện MườngKhương06TT DN&GDTX huyệnMường Khương039Thị trấn Mường Khương thơm – thị trấn Mường KhươngKhu vực 1
51Lào Cai08Huyện MườngKhương06TT GDTX thị xã MườngKhương049Thị trấn Mường Khương – thị xã Mường KhươngKhu vực 1
52Lào Cai08Huyện MườngKhương06TT GDNN-GDTX huyệnMường Khương067Thị trấn Mường Khương – thị xã Mường KhươngKhu vực 1
53Lào Cai08Huyện Sa Pa07trung học phổ thông tiên phong hàng đầu thị trấn Sa Pa023Thị trấn Sa Pa – huyện Sa PaKhu vực 1
54Lào Cai08Huyện Sa Pa07THPT số 2 huyện Sa Pa024Xã Bản Hồ – thị xã Sa PaKhu vực 1
55Lào Cai08Huyện Sa Pa07PTDTNT THCS&THPTthị trấn Sa Pa025Thị trấn Sa Pa – huyện Sa PaKhu vực 1
56Lào Cai08Huyện Sa Pa07TT DN&GDTX thị xã SaPa040Thị trấn Sa Pa – thị xã Sa PaKhu vực 1
57Lào Cai08Huyện Sa Pa07TT GDTX huyện Sa Pa050Thị trấn Sa Pa – huyện Sa PaKhu vực 1
58Lào Cai08Huyện Sa Pa07TT GDNN-GDTX huyệnSa Pa068Thị trấn Sa Pa – thị xã Sa PaKhu vực 1
59Lào Cai08Huyện Si Ma Cai08trung học phổ thông số 1 huyện Si MaCai026Xã Si Ma Cai – thị xã Si Ma CaiKhu vực 1
60Lào Cai08Huyện Si Ma Cai08THPT số 2 thị xã Si macai027Xã Sín Chéng – thị trấn Si ma caiKhu vực 1
61Lào Cai08Huyện Si Ma Cai08PTDTNT THCS&THPTthị xã Si Ma Cai028Xã Si Ma Cai – huyện Si Ma CaiKhu vực 1
62Lào Cai08Huyện Si Ma Cai08TT DN&GDTX huyện SiMa Cai041Xã Si Ma Cai – thị xã Si Ma CaiKhu vực 1
63Lào Cai08Huyện Si Ma Cai08TT GDTX huyện Si MaCai051Xã Si Ma Cai – huyện Si Ma CaiKhu vực 1
64Lào Cai08Huyện Si Ma Cai08TT GDNN-GDTX huyệnSi Ma Cai069Xã Si Ma Cai – thị xã Si Ma CaiKhu vực 1
65Lào Cai08Huyện Văn Bàn09trung học phổ thông số 1 thị trấn VănBàn029Thị trấn Khánh Yên – huyện Văn uống BànKhu vực 1
66Lào Cai08Huyện Văn Bàn09trung học phổ thông số 2 thị trấn VănBàn030Xã Võ Lao – huyện Văn BànKhu vực 1
67Lào Cai08Huyện Văn Bàn09THPT số 3 thị xã VănBàn031Xã Dương Quỳ – thị xã Vnạp năng lượng BànKhu vực 1
68Lào Cai08Huyện Văn Bàn09THPT số 4 thị trấn VănBàn032Khánh Yên Hạ – thị xã Văn uống BànKhu vực 1
69Lào Cai08Huyện Văn Bàn09TT DN&GDTX huyệnVăn Bàn042Thị trấn Khánh Yên – huyện Văn uống BànKhu vực 1
70Lào Cai08Huyện Văn uống Bàn09TT GDTX huyện Vnạp năng lượng Bàn052Thị trấn Khánh Yên – thị trấn Vnạp năng lượng BànKhu vực 1
71Lào Cai08Huyện Văn uống Bàn09PTDTNT THCS&THPTthị trấn Văn uống Bàn058Thị trấn Khánh Yên – huyện Văn uống BànKhu vực 1
72Lào Cai08Huyện Vnạp năng lượng Bàn09TT GDNN-GDTX huyệnVăn uống Bàn070Thị trấn Khánh Yên – huyện Vnạp năng lượng BànKhu vực 1

(Theo Bộ GD&ĐT)