Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 113 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 113 SGK Tân oán 7 Tập 1. Vẽ thêm tam giác A’B’C’ tất cả :

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 Bài 3 trang 113 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 113 SGK Tân oán 7 Tập 1. Tìm số đo của góc B bên trên hình 67.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau cạnh cạnh cạnh

Xem giải thuật


Bài 15 trang 114 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 114 SGK Toán thù 7 tập 1. Vẽ tam giác MNPhường., biết MN=2,5 centimet, NP=3cm, PM= 5centimet,

Xem lời giải


Bài 16 trang 114 - Sách giáo khoa tân oán 7 tập 1

Giải bài xích 16 trang 114 SGK Toán thù 7 tập 1. Vẽ tam giác biết độ dài từng cạnh là 3 centimet. Sau kia đo góc của từng tam giác.

Xem lời giải


Bài 17 trang 114 SGK Tân oán 7 tập 1

Giải bài xích 17 trang 114 SGK Tân oán 7 tập 1. Trên từng hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải


Bài 18 trang 114 SGK Toán thù 7 tập 1

Giải bài bác 18 trang 114 SGK Tân oán 7 tập 1. Xét bài xích tân oán...

Xem lời giải


Bài 19 trang 114 SGK Tân oán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 114 SGK Toán 7 tập 1. Cho hình 72. Chứng minch rằng:

Xem lời giải


Bài trăng tròn trang 115 SGK Tân oán 7 tập 1

Giải bài xích trăng tròn trang 115 SGK Tân oán 7 tập 1. Cho góc xOy(h.73), Vẽ cung tròn tâm O, cung tròn này cắt Ox, Oy theo lắp thêm tự sinh hoạt A,B (1).

Xem lời giải


Bài 21 trang 115 - Sách giáo khoa toán thù 7 tập 1

Giải bài bác 21 trang 115 SGK Toán thù 7 tập 1. Cho tam giác ABC, Dùng thước cùng compage authority, vẽ các tia phân giác của các góc A,B,C.

Xem giải thuật


Bài 22 trang 115 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài xích 22 trang 115 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc xOy cùng tia Am(H.74a).

Xem thêm: Trường Thpt Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc, Thpt Ngô Gia Tự (Lập Thạch

Xem lời giải


Bài 23 trang 116 - Sách giáo khoa toán thù 7 tập 1

Giải bài xích 23 trang 116 SGK Tân oán 7 tập 1. Cho đoạn trực tiếp AB dài 4centimet Vẽ mặt đường tròn vai trung phong A bán kính 2cm cùng đường tròn tâm B nửa đường kính 3cm

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7

Giải Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học tập 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học tập 7

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học 7

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7

Giải Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học 7

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 9 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số cửu - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài xích
*

Đăng ký kết nhằm dấn lời giải tuyệt và tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaituyệt.com gửi những thông báo đến các bạn để nhận được những giải thuật xuất xắc cũng giống như tư liệu miễn chi phí.