Nhằm hỗ trợ ngân hàng thắc mắc cùng bài bác tập trắc nghiệm môn Tân oán lớp 12 giúp học viên tập luyện vào quy trình học hành cùng ôn thi THPT Quốc gia môn Tân oán, hanvietfoundation.org reviews mang đến các em tư liệu cỗ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu có 1408 trang cùng với những thắc mắc và bài tập trắc nghiệm Toán 12 bao gồm câu trả lời, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm vào chương trình Giải tích 12 với Hình học 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 12 có đáp án

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Tân oán 12:I. GIẢI TÍCH 12Chương thơm I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng tân oán 1. Tính solo điệu của hàm số.+ Dạng toán thù 2. Cực trị của hàm số.+ Dạng tân oán 3. Giá trị lớn nhất cùng giá trị nhỏ dại nhất của hàm số.+ Dạng toán thù 4. Đồ thị của hàm số cùng phxay tịnh tiến hệ toạ độ.+ Dạng toán thù 5. Đường tiệm cận của đồ dùng thị hàm số.+ Dạng toán 6. Khảo tiếp giáp sự thay đổi thiên cùng vẽ thiết bị thị của một số hàm đa thức.+ Dạng toán thù 7. Khảo gần kề sự thay đổi thiên và vẽ đồ dùng thị của một số hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng tân oán 8. Một số bài toán thường xuyên gặp gỡ về đồ dùng thị.Câu hỏi với bài bác tập ôn tập chương I.Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng toán thù 1. Luỹ vượt với số mũ hữu tỉ.+ Dạng tân oán 2. Luỹ thừa với số nón thực.+ Dạng tân oán 3. Lôgarit.+ Dạng toán 4. Số e với lôgarit tự nhiên và thoải mái.+ Dạng toán 5. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit.+ Dạng toán thù 6. Hàm số luỹ thừa.+ Dạng toán 7. Pmùi hương trình mũ với lôgarit.+ Dạng toán thù 8. Hệ phương trình mũ cùng lôgarit.+ Dạng tân oán 9. Bất pmùi hương trình nón cùng lôgarit.Câu hỏi với bài bác tập ôn tập chương thơm II.Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.+ Dạng toán thù 1. Nguyên ổn hàm.+ Dạng toán thù 2. Một số phương pháp search nguyên hàm.+ Dạng toán 3. Tích phân.+ Dạng toán thù 4. Một số cách thức tính tích phân.+ Dạng toán 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng.+ Dạng tân oán 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích đồ dùng thể.Câu hỏi với bài bác tập ôn tập chương III.Cmùi hương IV. SỐ PHỨC.+ Dạng toán 1. Số phức.+ Dạng tân oán 2. Căn uống bậc nhì của số phức và phương thơm trình bậc nhì.+ Dạng toán thù 3. Dạng lượng giác của số phức với vận dụng.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương thơm IV.II. HÌNH HỌC 12Cmùi hương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.+ Dạng tân oán 1. Khái niệm về khối hận đa diện.+ Dạng toán 2. Phép đối xứng qua phương diện phẳng với sự đều nhau của các khối hận nhiều diện.+ Dạng toán thù 3. Phxay vị tự với sự đồng dạng của những kăn năn nhiều diện. Các kăn năn đa diện hầu như.+ Dạng tân oán 4. Thể tích của khối nhiều diện.Câu hỏi với bài xích tập ôn tập chương I.Cmùi hương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. + Dạng toán thù 1. Mặt cầu, khối cầu.+ Dạng tân oán 2. Khái niệm về khía cạnh tròn luân chuyển.+ Dạng tân oán 3. Mặt trụ, hình trụ cùng khối hận trụ.+ Dạng tân oán 4. Mặt nón, hình nón với khối hận nón.Câu hỏi với bài tập ôn tập cmùi hương II.Cmùi hương III. PHƯƠNG PHÁP.. TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 4 Kì 2 Môn Toán Lớp 4 Có Lời Giải, Bộ Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 2 Năm 2021

+ Dạng tân oán 1. Hệ toạ độ vào không gian.+ Dạng toán 2. Phương thơm trình phương diện phẳng.+ Dạng tân oán 3. Phương trình con đường thẳng.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập cmùi hương III.

Tải tài liệu