40 thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 4 tất cả câu trả lời cụ thể, đúng đắn duy nhất giúp những em củng gắng kiến thức, luyện giải các dạng bài tập thành thạo
Tổng thích hợp 40 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10: Đại số Cmùi hương 4 gồm gợi ý giải thuật chi tiết và câu trả lời, giúp những em học tập sinh tập luyện được tài năng phản xạ, đáp án đúng đắn những bài trắc nghiệm Tân oán lớp 10 nhanh độc nhất vô nhị tại đây:

Câu 1

Nếu 2a > 2b và -3b

Đáp án

* Do 2a > 2b yêu cầu a > b (1)

* Lại gồm – 3b c (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra: a > c.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10 chương 4 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 2

Nếu a > b cùng a > c thì bất đẳng thức nào tiếp sau đây luôn luôn đúng?

Đáp án

Nếu a > b và a > c thì:

a + a > b + c hay 2a > b + c

Chọn đáp án D

Câu 3

Nếu 0

Đáp án

Chọn câu trả lời A

Câu 4

Cho a, b, c, d là các số thực, trong số đó a, c không giống 0. Điều khiếu nại của a, b, c, d để nghiệm của pmùi hương trình ax + b = 0 nhỏ dại rộng nghiệm của phương trình cx + d = 0 là:

Đáp án

Chọn câu trả lời D

Câu 5

Cho a, b, c là độ lâu năm ba cạnh của một tam giác.

Mệnh đề như thế nào sau đây không đúng?

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 6

Cho hàm số f(x) = x - x2 . kết luận nào dưới đây về quý giá lớn nhất, cực hiếm nhỏ tuổi tuyệt nhất của f(x) sau đấy là đúng?

A. f(x) có mức giá trị nhỏ tuổi duy nhất bởi 1/4;

B. f(x) có mức giá trị lớn nhất bởi 1/2;

C. f(x) có giá trị lớn số 1 bằng 1/4;

D. f(x) có giá trị nhỏ tuyệt nhất bởi -1/4.

Đáp án

Chọn lời giải C

Câu 7

Cho các số thực a, b, vừa lòng a - b = 2. Khẳng định nào sau đó là đúng?

Tích của nhì số a và b:

A. có giá trị nhỏ tuổi tuyệt nhất là -1;

B. có mức giá trị lớn nhất là -1;

C. có mức giá trị nhỏ dại nhất khi a = b;

D. không tồn tại quý hiếm nhỏ dại duy nhất.

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 8

Bất đẳng thức làm sao tiếp sau đây không ổn với tất cả x khác 0 cùng -1?

Đáp án

Chọn câu trả lời B

Câu 9

Cho biểu thức  với x ≠ 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 10

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên tập số thực là:

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 11

Số ngulặng a lớn nhất làm thế nào cho a200 300 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án

Chọn đáp án C

Câu 12

Cho nhì số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đáp án

Chọn câu trả lời A

Câu 13

Nếu a, b là những số thực và|a| ≤ |b| thì bất đẳng thức nào sau đây luôn luôn đúng?

Đáp án

Chọn câu trả lời A

Câu 14

Cho số thực a > 0. Nếu x

Đáp án

Với gần như x ta luôn có: -x ≤ |x|

Chọn đáp án B

Câu 15

Nếu |a| = |b| và b > 0 thì mệnh đề nào sau đây luôn đúng?

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 16

Nếu a, b là những số thực và |a|

Đáp án

Chọn câu trả lời C

Câu 17

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  với x > 1 là:

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 18

Cho x > 0. Với quý hiếm nào của x hàm số  đạt quý giá nhỏ nhất?

Đáp án

Chọn câu trả lời B

Câu 19

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  với x > 0 là:

Đáp án

Chọn đáp án C

Câu 20

Số x = 1 là nghiệm của bất phương thơm trình 2m - 3mx2 ≥ 1 lúc và chỉ khi

Đáp án

Chọn lời giải A

Câu 21

Tập nghiệm của bất phương trình  là:

Đáp án

Chọn lời giải B

Câu 22

Tập nói chung các giá trị của ttê mê số m để bất pmùi hương trình (m2 - m)x ≤ m nghiệm đúng với mọi x là:

Đáp án

* Nếu m = 0 thì bất phương thơm trình đã mang đến trở thành:

0x ≤ 0 ( luôn đúng với tất cả x).

* Nếu m = 1 thì bất phương trình đã đến trnghỉ ngơi thành:

0x ≤ 1 ( luôn đúng với tất cả x)

Tập toàn cục các quý hiếm của tmê man số m để bất pmùi hương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x là 0; 1

Chọn câu trả lời C

Câu 23

Phương trình x2 - 7mx - m - 6 = 0 có nhì nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

Đáp án

Để pmùi hương trình đang mang đến tất cả 2 nghiệm trái vệt thì:

ac = -m - 6 - 6

Chọn câu trả lời B

Câu 24

Tập tổng thể các quý hiếm của tsay đắm số m để bất phương thơm trình (m2 + 3m)x ≤ m2 vô nghiệm là:

Đáp án

Để xét bất pmùi hương trình bậc nhất vô nghiệm giỏi luôn luôn đúng với tất cả x ta chỉ cần xét thông số a = 0.

* Với m = 0 thì bất phương trình vẫn mang đến trở thành:

0x ≤ 0 ( luôn đúng với đa số x) ( loại)

* Với m = -3 thì bất pmùi hương trình vẫn mang lại trnghỉ ngơi thành:

0x ≤ 9 (luôn luôn đúng với mọi x) ( loại)

Vậy không tồn tại cực hiếm nào của m nhằm bất phương trình vẫn cho vô nghiệm

Chọn đáp án C

Câu 25

Pmùi hương trình x2 + 4mx + 4m2 - 2m - 5 = 0 có nghiệm Khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 26

Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là

Đáp án

Chọn câu trả lời D

Câu 27

Tập xác định của hàm số  là

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 28

Tập xác định của hàm số  là

Đáp án

Chọn lời giải D

Câu 29

Tập xác định của hàm số  là

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 30

Hai đẳng thức |2x - 3| = 2x - 3; |3x - 8| = 8 - 3x đồng thời xảy ra khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn lời giải B

Câu 31

Hệ bất pmùi hương trình  có tập nghiệm là (-∞; -2) khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn câu trả lời A

Câu 32

Hệ bất phương thơm trình  có nghiệm lúc và chỉ khi

Đáp án

Chọn câu trả lời C

Câu 33

Tập tổng thể các giá trị của tđê mê số m để hệ bất phương trình  có nghiệm duy nhất là

Đáp án

Chọn giải đáp B

Câu 34

Tìm điều kiện cần và đủ của tmê say số m để tập xác định của hàm số  là một đoạn bên trên trục số.

Đáp án

Chọn giải đáp D

Câu 35

Tập nghiệm của bất pmùi hương trình x2 

Đáp án

Ta có: x2 

Câu 36

Tập nghiệm của bất phương thơm trình x2 - 6√2x + 18 ≥ 0 là

Đáp án

Chọn câu trả lời D

Câu 37

Tập xác định của hàm số  là

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 38

Tập nghiệm của bất phương trình √x - 3x ≤ 0 là

Đáp án

Chọn lời giải C

Câu 39

Tập nghiệm của bất phương trình  là

Đáp án

Điều kiện: x > 0 .

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm 2020, Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 2 Năm 2021

Lúc đó, bất phương thơm trình đã mang đến tương đương:

√x ≤ 4 ⇒ 0

Câu 40

Tập hợp các quý giá của m để phương thơm trình  có nghiệm là

Đáp án

Điều kiện: -1 m > 2

Chọn giải đáp A

CLICK NGAY vào TẢI VỀ sau đây để download giải đáp 40 thắc mắc trắc nghiệm Tân oán lớp 10: Đại số Cmùi hương 4 file word, pdf hoàn toàn miễn tầm giá.