Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó bao gồm chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cđọng 15m vải thì may được 5 cỗ quần áo và một cỡ. Hỏi gồm 350m vải thì may được bao nhiêu cỗ xống áo với thuộc cỡ kia với còn thừa mấy m vải?

Đáp án:

1 cỗ quần áo bắt buộc số mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 bộ và thừa 2m

Bài 3: Túi trước tiên đựng 18kilogam gạo, vội vàng 3 lần túi lắp thêm hai. Hỏi bắt buộc lấy sống túi vật dụng nhì từng nào kilogam gạo đổ thanh lịch túi thứ nhị nhằm số gạo ở hai túi bằng nhau?

Đáp án:

Túi sản phẩm công nghệ nhì đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả hai túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi cân nhau thì từng túi tất cả số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải kéo ra sinh hoạt túi trước tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ gồm ……góc vuông và……góc không vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16centimet, BC = 20cm, cạnh CD bởi nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tđọng giác ABCD là: 16 + 20 + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A tất cả 40 học viên được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia những thành 2 team. Hỏi từng team tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ gồm số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi team có số học viên là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn câu trả lời đúng

a.Số ngay tắp lự sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn ngàn ở giữa số 9068 cùng 11982 là:

A.10000 và 12000

B. 10000 cùng 11000

C. 11000 cùng 9000

D. 12000 với 11000

Đáp án: B. 10000 cùng 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ 9 phút ít = ….. phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: Một nhóm thuỷ lợi đào được 132m mương trong 6 ngày. Hỏi team kia đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

một ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ lấy 100000 đồng đi chợ, bà mẹ tải cho Mai một đôi giầy hết 36500 đồng cùng download một áo phông hết 26500 đồng. Số chi phí còn lại mẹ dùng làm download thức ăn. Hỏi bà mẹ đang dùng từng nào chi phí để mua thức ăn?

Đáp án:

Số tiền bà bầu dùng để làm mua giầy cùng áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền người mẹ dùng đề thiết lập thức ăn là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 1đôi mươi (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 10đôi mươi (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhỏ duy nhất có 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kilogam cỗ mì đựng hầu như trong 9 bao. Hỏi 75kilogam bột mì đựng phần đa trong mấy bao nlỗi thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kilogam đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương thơm của 62680 và x” thì bằng 8

A. x = 7835

B. x = 7845

C. x = 7836

D. x = 7735

Đáp án: A. x = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 4m 30centimet với chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích của một mhình họa bìa hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 8dm và chiều rộng lớn là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích mảnh bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài tất cả 792 con con gà nhốt đông đảo vào 9 ngăn chuồng. Người ta bán đi số con kê bằng số kê nhốt vào 2 ngnạp năng lượng chuồng. Hỏi người ta vẫn phân phối đi bao nhiêu nhỏ gà?

Đáp án:

Mỗi ngăn chuồng nhốt số kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số gà sẽ buôn bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính quý giá biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một cửa hàng gồm 132kilogam mặt đường, đã chào bán ¼ số kilogam con đường kia với 9kg. Hỏi cửa hàng sót lại từng nào kilogam đường?

Đáp án:

Số con đường cửa hàng sẽ bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng sót lại số đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông vắn, biết hình vuông kia bao gồm chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3centimet 6centimet = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: Có 8 bao gạo đựng toàn bộ 448kg gạo. Hỏi tất cả 5 bao gạo như vậy nặng trĩu bao nhiêu kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một shop tất cả 6 thùng nước mắm hệt nhau chưa tổng số 54 lít. Cơ sở sẽ chào bán không còn 36 lkhông nhiều. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào thùng nước mắm nam ngư.

Xem thêm: Giải Bài Tập Nâng Cao Toán 10 Cơ Bản Và Nâng Cao, Sách Bài Tập Toán 10 Nâng Cao

Đáp án:

Mỗi thùng không số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Trung tâm đang cung cấp không còn số thùng nước mắm nam ngư là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Thương hiệu còn lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: lúc đầu có 5 bổ cài chở tổng số 210 bao mặt đường vào kho, kế tiếp bao gồm thêm 3 xe nửa chsinh hoạt con đường vào kho. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bao mặt đường được chsinh sống vào kho? (Biết những xe tải chsinh sống số bao mặt đường bằng nhau)

Đáp án:

Mỗi xe chở số bao đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe pháo chsinh hoạt được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao đường được chsinh hoạt vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng có 56 nghìn đồng tải được 8 quyển truyện, Dũng tất cả ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng tải được từng nào quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng bao gồm số tiền là: 56 – 21 = 35 (ngàn đồng)

Dũng cài được số quyển truyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: Có một đội học viên tsay mê gia trồng rừng, người ta giao cđọng 5 học sinh thì trồng 25 cây, cơ mà thực tiễn mỗi học viên lại tdragon nhiều hơn thế trọng trách được giao 2 cây đề nghị tổng cộng cây cỏ được là 238 cây. Hỏi tổ học sinh kia bao gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trách nhiệm từng em trông số lượng kilomet là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế mỗi em tLong số lượng km là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên kia có số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng có 58 lkhông nhiều dầu, giả dụ sản xuất thùng duy nhất 5 lít thì thùng trước tiên gồm số dầu kém thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu cấp dưỡng thùng tốt nhất 5 lkhông nhiều thì tổng cộng dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng trước tiên lúc sau là một phần số dầu thùng vật dụng nhị là 2 phần.

Tổng số phần bằng nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng trang bị nhì là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu sinh hoạt thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để chuẩn bị cho một hội nghìn tín đồ ta kê 9 hàng ghế đầy đủ nơi mang đến 81 người ngồi. Trên thực tiễn bao gồm mang đến 108 tín đồ mang lại dự họp. Hỏi bắt buộc kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi sản phẩm ghế gồm số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số sản phẩm ghế buộc phải kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như thế có trọng lượng xi măng là bao nhiêu kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kilogam = 350000g

Mỗi bao xi măng tất cả trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chưa trọng lượng xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một sân vườn cây ăn uống trái gồm 5 hàng cây hồng xiêm, từng mặt hàng 12 cây với tất cả 9 mặt hàng cây táo Apple, từng sản phẩm 18 cây. Hỏi sân vườn cây ăn quả kia bao gồm tất cả từng nào cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả tất cả toàn bộ số lượng km là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày thứ nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày thiết bị hai bán được gấp 3 lần ngày đầu tiên. Cả nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?