Website Luyện thi online miễn giá thành,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn mức giá,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn tổn phí https://hanvietfoundation.org/uploads/thi-online.png
Chulặng đề luỹ quá Tân oán lớp 6 , Các bài toán thù nâng cao lớp 6 về lũy quá tất cả câu trả lời, Hướng dẫn giải toán thù lũy thừa lớp 6, Công thức tính tổng dãy số lũy vượt lớp 6, Công thức lũy quá lớp 6, Toán thù năng cao về lũy quá lớp 6 ViOLET, Bài tập về lũy vượt lớp 7, Lý thuyết lũy thừa lớp 6, bài tập lũy quá cùng với số mũ trường đoản cú nhiên
*
Chuyên ổn đề luỹ thừa Toán lớp 6
Chulặng đề luỹ quá Toán lớp 6 , Các bài toán thù cải thiện lớp 6 về lũy thừa tất cả giải đáp, Hướng dẫn giải toán lũy vượt lớp 6, Công thức tính tổng hàng số lũy thừa lớp 6, Công thức lũy quá lớp 6, Tân oán năng cao về lũy vượt lớp 6 ViOLET, các bài tập luyện về lũy vượt lớp 7, Lý tngày tiết lũy vượt lớp 6, Bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiênCHUYÊN ĐỀ 3. LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TRÊN TỰ NHIÊNA. Kiến thức cơ bản: +
*
=a.a...a ( n quá số a,
*
)+ Quy ước: a1 = a, a0 = 1.+ am.an = am+n (m, n in N*); am:an =am-n (
*
); - Nâng cao
: + Luỹ quá của một tích: (a.b)n = am.bn + Luỹ vượt của luỹ thừa: (am)n = am.n+ Luỹ vượt tầng:
*
( vào một luỹ vượt tầng ta thực hiện phép luỹ vượt trường đoản cú bên trên xuống bên dưới ).+ Số chính phương thơm là bình phương của một vài tự nhiên.- So sánh nhì luỹ thừa: + Nếu nhì luỹ quá gồm thuộc cơ số ( lớn hơn 1 ) thì luỹ thừa làm sao có số nón lơn rộng đang to hơn.
Nếu m > n Thì am > an (a > 1)
+ Nếu nhì luỹ thừa bao gồm cùng số nón to hơn 0 thì luỹ quá nào bao gồm cơ số lơn hơn vẫn to hơn.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 6 chuyên đề lũy thừa

Nếu a > b Thì am > bm (m > o).
B. Bài tâp.
Bài toán thù 1. Viết những tích sau hoặc thương sau dưới dạng luỹ quá của một số trong những.a) 25 . 84 ; b) 256.1253 ; c) 6255:257 Bài toán 2: Viết mỗi tích , thương sau dưới dạng một luỹ thừa:a) 410.230 ; b)
*
; c)
*
; d)
*
; e)
*
;
*
;
*
;
*
f)
*
Bài toán thù 3
. Tính cực hiếm những biểu thức.
*
Bài tân oán 4:
Viết các số sau bên dưới dạng tổng những luỹ quá của 10.213; 421; 2009;
*
Bài tân oán 5
So sánh những số sau, số nào béo hơn?a) 2711 cùng 818 b) 6255 với 1257 c) 523 cùng 6. 522 d) 7. 213 và 216Bài toán 6: Tính quý hiếm những biểu thức sau:a) a3.a9 b) (a5)7 c) (a6)4.a12 d) 56 :53 + 33 .32 e) 4.52 - 2.32Bài toán 7. Tìm n in N * biết.
*
*
*
*
*
Bài toán thù 12:
a) Viết các tổng sau thành một tích: 2+22; 2+22+23 ; 2+22+23 +24b) Chứng minch rằng: A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+22004 phân chia hết cho 3;7 với 15Bài toán thù 13: a) Viết tổng sau thành một tích 34 +325 +36+ 37b) Chứng minc rằng: + B = 1 + 3 + +32 +32 +...+ 399
*
40+ A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+2100
*
31+ C = 165 + 215 vdots 33 + D = 53! - 51!
*
29Bài toán thù 14
: Thực hiện các phép tính sau đó 1 cách hòa hợp lý: a) (217+172).(915 - 159)(42- 24) b) (71997- 71995):(71994.7)
*
*
Các bài toán về chữ số tận cùng: * Tóm tắt lý thuyết
: - Tìm chữ số tận thuộc của một tích: +Tích của các số lẽ là một vài lẽ + Tích của một trong những chẵn cùng với một số ngẫu nhiên số thoải mái và tự nhiên nào thì cũng là một vài chẵn.- Tìm chữ số tận cùng của một luỹ quá.+ Các số thoải mái và tự nhiên gồm tận thuộc bởi 0,1,5,6 lúc nâng lên luỹ quá bất kể (khác 0) vẫn không thay đổi các chữ số tận thuộc của chính nó.+ Các số tự nhiên và thoải mái tận thuộc bằng phần nhiều chữ 2,4,8 nâng lê luỹ vượt 4n (n e 0) đều sở hữu tận cùng bởi 6....24n = ...6 ; ...44n = ...6 ; ...84n = ...6+ Các số tự nhiên tận cùng bởi đa số chữ 3,7,9 nâng lê luỹ thừa 4n (n e 0) đều sở hữu tận cùng bởi 1....34n = ...1 ; ...74n = ...1 ;...94n = ...1- Một số chủ yếu phương thì không có tận cùng bằng 2,3,7,8.* bài tập áp dụng: Bài toán 1: Tìm chữ số tận cùng của các số sau.
*
;
*
;
*
*
*
*
*
Bài tân oán 2
: Chứng minh rằng các tổng cùng hiệu sau chia hết mang lại 10.481n + 19991999 ; 162001 - 82000 ; 192005 + 112004 ; 175 + 244 - 1321Bài toán 3: Tìm chữ số tận cùng của tổng: 5 + 52 + 53 +...+ 596Bài toán thù 4: Chứng minch rằng A =
*
là một số trong những thoải mái và tự nhiên.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Khảo Sát Hàm Số Chọn Lọc, Các Dạng Bài Tập Về Khảo Sát Hàm Số

Bài toán 5: Cho S = 1 + 3 +32 +33 +...+ 330 . Tìm chữ số tận thuộc của S. CMR: S không là số chủ yếu pmùi hương.Bài tân oán 6: Cho A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+2100 a) Chứng minh
*
b) Chứng minh
*
; c) Tìm chữ số tận thuộc của A.Bài toán 7. Chụ ý: +
*
+ Các số 320; 815 ; 74 ; 512; 992 có tận thuộc bởi 01.+ Các số 220; 65; 184;242; 684;742 bao gồm tận cùng bằng 76.+ 26n (n >1) gồm tận thuộc bởi 76.áp dụng: Tìm hai chữ số tận thuộc của các số sau. 2100; 71991; 5151;
*
; 6666; 14101; 22003.Bài toán 8. Tìm chữ số tận thuộc của hiệu 71998 - 41998Bài toán 9. Các tổng sau tất cả là số bao gồm phương thơm không?
*
a) 108 + 8 ; b) 100! + 7 ; c) 10100 + 1050 + 1.Bài toán thù 10. Chứng minh rằnga) 20022004 - 10021000 10 b) 1999 2001 + 2012005 10; Bài toán thù 11. Chứng minch rằng: a) 0,3 . ( 20032003 - 19971997) là một vài trường đoản cú nhiênb)
*

Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 2một trong 5 tiến công giá