Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 gồm câu trả lời tất nhiên là tư liệu được hanvietfoundation.org sưu tầm, chọn lọc từ bỏ phần đông bộ đề thi học sinh tốt giỏi góp các em học viên ôn tập, nâng cấp khả năng giải những dạng Toán thù lớp 3. Sau phía trên mời quý thầy cô cùng các em học viên xem thêm với cài về.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 3 có lời giải


1. Đề thi học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

B = (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

Bài 2: Tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633


* (X : 12) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nkhô cứng tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài 4: Dãy số thoải mái và tự nhiên tiếp tục ban đầu tự 48 cho 126 gồm bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Nếu quá số đầu tiên tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng thêm 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một trong những có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số trong những tất cả nhị chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: Trong túi bao gồm bố các loại bi: bi đỏ, bi rubi cùng bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn thế tổng cộng bi tiến thưởng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi xoàn là 3 viên với nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi tất cả từng nào viên bi?

Đáp án Đề thi học viên xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

* (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)


= (a x 0) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0 : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0

* (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= (18 – 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0

Bài 2: Tìm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 358 = 633

(x x 5) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12) x 7 + 8 = 36

(x : 12) x 7 = 36 – 8

(x : 12) x 7 = 28

(x : 12) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh khô tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + .......+ 96 với không thiếu thốn những số hạng nhỏng sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4: Dãy số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bắt đầu trường đoản cú 48 mang đến 126 gồm bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài giải

Dãy số tự nhiên và thoải mái liên tục tự 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bước đầu là số chẵn dứt là số chẵn thì con số số chẵn rộng số lượng số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

Từ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 mang lại 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Nếu vượt số đầu tiên tăng thêm 3 lần quá số lắp thêm nhị tạo thêm 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần vượt số sản phẩm nhì tạo thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích new là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một vài có tía chữ số khác biệt là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một trong những tất cả nhì chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu thân A với B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân A với B là 891 Có nghĩa là số có 3 chữ số phải to hơn 891.

Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được số có cha chữ số khác biệt to hơn 891 là: 976, 967.

Từ nhì số 5, 8 ta lập được số tất cả nhị chữ số khác nhau là: 58 với 85.

Ta bao gồm những trường hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy nhị số đó là: 976 và 85

Bài 7: Trong túi tất cả tía một số loại bi: bi đỏ, bi quà với bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế tổng cộng bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi đá quý là 3 viên cùng nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi tất cả từng nào viên bi?

Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa tổng cộng bi vàng với bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi xoàn là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi tất cả toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)


Đáp số: 44 viên.

2. Đề thi học viên giỏi Tân oán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh khô tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

1876 : x = 5 (d 1)

x : 7 = 5 (d 2)

x × 8 + 25 = 81

Bài 6: Một cửa hàng bao gồm 1245 loại áo. Ngày thứ nhất cửa hàng phân phối

*
số áo. Ngày vật dụng nhị shop chào bán số
*
áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày phân phối cửa hàng còn sót lại bao nhiêu chiếc áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy tiếng chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ cơ hội 12 giờ trưa mang lại bây chừ bởi

*
thời hạn tự bây giờ mang lại nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Đáp án Đề thi học viên xuất sắc Tân oán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75 với không thiếu thốn những số hạng nlỗi sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

= 741

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

2752 – (x : 5) = 2604

x : 5 = 2752 – 2604

x : 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

x : 7 = 5 (d 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

X × 8 + 25 = 81

(X × 8) + 25 = 81

X × 8 = 81 – 25

X × 8 = 56

x = 56 : 8

x = 7

Bài 6: Một shop có 1245 chiếc áo. Ngày thứ nhất siêu thị bán

*
số áo. Ngày máy nhì cửa hàng chào bán
*
số áo còn sót lại. Hỏi sau nhì ngày phân phối cửa hàng sót lại từng nào chiếc áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán được số loại áo là:


1245 : 3 = 415 (mẫu áo)

Số áo còn lại của siêu thị sau ngày đầu tiên là:

1245 – 415 = 830 (dòng áo)

Ngày thiết bị hai siêu thị bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (mẫu áo)

Trung tâm còn sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 loại áo.

Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây tiếng là mầy giờ đồng hồ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ cơ hội 12 giờ trưa đến bây chừ bởi

*
thời gian từ bỏ bây giờ mang đến nửa tối (tức 12 tiếng ban đêm nay)”. Em hãy tính coi hiện thời là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 tiếng trưa đến 12 tiếng tối gồm 12 giờ

Ta bao gồm sơ đồ:

Từ 12 giờ trưa đến bây chừ đã qua số thời hạn là:

10 : (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện giờ là 15 giờ đồng hồ (12 + 3 = 15) xuất xắc 3 giờ chiều

Đáp số: 3h chiều.

3. Đề thi học viên xuất sắc Toán thù lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số đầu tiên, hiểu được giả dụ thêm 5 đơn vị chức năng vào vượt số sản phẩm hai thì tích mới sẽ là 860

Bài 4: Một team người công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m mặt đường. Ngày trang bị nhì team sửa được ít hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày máy bố 45m. Tính quãng mặt đường nhóm sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: quý khách hàng Hoà bao gồm 72 viên bi blue color và red color. quý khách hàng Hoà nhận ra

*
số viên bi xanh bởi
*
số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? Bao nhiêu viên bi color xanh?

Đáp án Đề thi học viên tốt Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận lợi nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

= 3 x 30

= 90

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

a. 63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số đầu tiên, biết rằng ví như thêm 5 đơn vị chức năng vào vượt số thứ hai thì tích mới đang là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thiết bị hai thì tích tăng 5 lần quá số thứ nhất.

5 lần thừa số trước tiên là: 860 – 645 = 215 (đối kháng vị)


Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: Một team người công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m con đường. Ngày thứ hai nhóm sửa được ít hơn ngày đầu 24m với thấp hơn ngày vật dụng ba 45m. Tính quãng mặt đường nhóm sửa được trong 3 ngày.

Bài giải

Bài giải

Bài giải

Ngày sản phẩm công nghệ hai sửa được số m mặt đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày máy bố sửa được số m đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả bố ngày sửa được số m con đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: quý khách Hoà có 72 viên bi màu xanh với màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy

*
số viên bi xanh bằng
*
số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà gồm bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? Bao nhiêu viên bi color xanh?

Bài giải

Ta bao gồm sơ thứ sau:

72 viên bi ứng cùng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)

1 phần gồm số bi là: 72: 8 = 9 (viên)

Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên)

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên)

Đáp số: Bi xanh: 45 viên

Bi đỏ: 27 viên

4. Đề thi học viên xuất sắc Tân oán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp dễ dãi nhất :

a. (6 x 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 : x – 3 = 5

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

c, 25 x 18 x 4 x 2

Bài 4: An nghĩ về một trong những. Nếu cấp số đó lên 3 lần rồi cùng cùng với 15 thì được 90. Tìm số An sẽ nghĩ.

Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh gồm 48 cây quất. Sau một ngày phân phối chỉ với lại

*
 số kilomet quất. Hỏi:

a) Cửa hàng sót lại bao nhiêu cây quất?

b) Đã cung cấp từng nào cây quất?

Bài 6: An, Bình, Hoà được giáo viên đến một vài nhãn vsinh hoạt. Nếu An cho Bình 6 nhãn vngơi nghỉ, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vnghỉ ngơi thì số nhãn vở của từng chúng ta mọi bằng 12 loại. Hỏi ban sơ mỗi bạn gồm mấy nhãn vở?

Đề thi học viên giỏi Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách dễ dàng độc nhất :

a. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

= (32764 + 236 ) + (3467 – 2467)

= 33 000 + 1000

= 34 000

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 - (x : 4) = 16

x : 4 = 72 – 16

x : 4 = 56

x = 56 x 4

x = 224

72 : x – 3 = 5

(72 : x) – 3 = 5

72 : x = 5 + 3

72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

= 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1

= 45 x (5 + 4 + 1)

= 45 x 10

= 450

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1

= 18 x (7 + 16 – 14 + 1)

= 18 x 10

= 180

c, 25 x 18 x 4 x 2

= (25 x 4) x (18 x 2)

= 100 x 36

= 3600

Bài 4: An suy nghĩ một trong những. Nếu gấp số kia lên 3 lần rồi cùng cùng với 15 thì được 90. Tìm số An sẽ nghĩ.

Bài giải

Call số An nghĩ ra là x. Theo đề bài xích ta có:

x x 3 + 15 = 90

(x x 3) + 15 = 90

x x 3 = 90 – 15

x x 3 = 75

x = 75 : 3

x = 25

Vậy số An nghĩ ra là 25

Bài 5: Một shop cây cảnh bao gồm 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại

*
số lượng km quất. Hỏi:

a) Trung tâm còn lại từng nào cây quất?


b) Đã buôn bán từng nào cây quất?

Bài giải

Số cây quất còn lại của shop là:

48 : 6 = 8 (cây)

Số cây quất cửa hàng sẽ chào bán là:

48 – 8 = 40 (cây)

Đáp số:

a. 8 cây

b. 40 cây

.........................................

Bởi vậy, hanvietfoundation.org sẽ gửi đến các bạn Sở đề thi học viên xuất sắc Tân oán lớp 3. Ngoài bài xích cải thiện bên trên, các em học viên rất có thể xem thêm môn Tân oán lớp 3 nâng cấp và bài tập môn Toán thù lớp 3 không thiếu khác, nhằm học tập tốt môn Toán thù hơn với sẵn sàng cho những bài bác thi đạt hiệu quả cao. Để sẵn sàng rất tốt mang lại kì thi Tân oán 3 tiếp đây giành cho chúng ta học sinh lớp 3 nói phổ biến cùng sẵn sàng đến kì thi học viên xuất sắc Toán thù 3 dành riêng cho chúng ta học sinh tương đối xuất sắc nói riêng, những thầy thầy giáo và các bậc phú huynh hoàn toàn có thể đến con em bản thân thực hành thực tế làm cho quen trước cùng với bộ đề thi học sinh xuất sắc Toán lớp 3 này.

Xem thêm: Hệ Thức Lượng Giác Trong Tam Giác Vuông, Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông


Để tiện Bàn bạc, share kinh nghiệm tay nghề về đào tạo với học tập các môn học lớp 3, hanvietfoundation.org mời các thầy thầy giáo, các bậc phụ huynh cùng chúng ta học viên truy vấn team riêng giành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3. Rất ý muốn cảm nhận sự ủng hộ của các thầy cô cùng chúng ta.