Các em đã biết biểu thức đẳng thức nhân một số với 1 tổng A.(B + C) = A.B + A.C. Nhân đối chọi thức cùng với nhiều thức tương tự như những điều đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 nhân đơn thức với đa thức


Vậy giải pháp nhân solo thức với nhiều thức (xuất xắc Hotline là phép tắc nhân solo thức với nhiều thức) được thực hiện ví dụ như thế nào? Thắc mắc đó sẽ được lời giải vào ngôn từ bài viết Nhân đơn thức với nhiều thức sau đây.

I. Lý tngày tiết nhân đối kháng thức cùng với đa thức

1. Quy tắc nhân 1-1 thức với đa thức

- Muốn nắn nhân một solo thức với một đa thức ta nhân 1-1 thức với từng số hạng của nhiều thức rồi cùng các tích cùng nhau.

Xem thêm: Toán Lớp 12: Tổng Hợp Công Thức Toán 12 Pdf, Tổng Hợp Toàn Bộ Công Thức Toán Lớp 12

- Tổng quát: Cho A, B, C, D là những đối chọi thức, ta có: A(B + C - D) = AB + AC - AD.

* Ví dụ: Thực hiện tại phép tính

 

*

> Lưu ý: những công vật dụng lũy quá đề xuất nhớ

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

2. Áp dụng nguyên tắc nhân đơn thức đa thức

* Làm tính nhân: 

- Vận dụng nguyên tắc ta có:

 

*

 

*

> Lưu ý: Phép nhân có tính giao hân oán (A.B = B.A) nên bài trên các em rất có thể đưa 6xy3 ra trước biểu thức trong ngoặc đơn rồi tiến hành phép tính

II. bài tập Nhân đối kháng thức với đa thức

* Bài 1 trang 5 SGK Tân oán 8 Tập 1: Làm tính nhân

¤ Lời giải:

 

*
 
*
 
*

 

*
 
*
 

 

*

 

*
 

*
 
*

* Bài 2 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1: Thực hiện nay phxay nhân, rút gọn gàng rồi tính giá trị của biểu thức: