Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Sách VNEN tân oán 7 tập 1 trang 9. Phần dưới vẫn gợi ý trả lời cùng lời giải những thắc mắc vào bài học. Cách thức làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh thế tốt kiến thức bài học kinh nghiệm.


A. Hoạt cồn khởi động

1. Quý Khách nói đúng xuất xắc sai?

Mọi số hữu tỉ đầy đủ viết được dưới dạng phân số$fracab$ với a, b$in$ Z; b$ eq$ 0.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài cộng trừ số hữu tỉ

Trả lời:

quý khách hàng nói đúng. Vì số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số$fracab$ cùng với a, b$in$ Z; b$ eq$ 0.

2. Lập các số hữu tỉ bởi nhau

Sử dụng các số sau để sinh sản thành những số hữu tỉ bằng nhau: 2; 4; 6; 3.

Trả lời:

Các cặp số hữu tỉ đều bằng nhau là:$frac24$ và $frac36$; $frac42$ cùng $frac63$; $frac23$ với $frac46$;$frac64$ cùng $frac32$.

B. Hoạt cồn có mặt con kiến thức

1. "Tìm phần thưởng toán thù học cầm giới"

Điền công dụng những phnghiền tính thích hợp vào khu vực chnóng tiếp sau đây. Sau đó viết các chữ tương ứng với các số kiếm được vào những ô vuông sống hàng dưới thuộc, em vẫn hiểu rằng thương hiệu của phần thưởng toán học nhưng mà giáo sư Ngô Bảo Châu chiếm được vào khoảng thời gian 2010.

S.$frac-139$ +$frac-152$ = ... E.$frac-69$ +$frac-1216$ = ... L.$frac-25$ -$frac-311$ = ...

F.$frac-512$ + 0,75 = ... I. 3,5 -$frac-27$ = ... D.$frac-34$ + 0 = ...

$frac13$ -1$frac512$ $frac-34$

$frac5314$ $frac-755$ $frac-7156$

Trả lời:

S.$frac-139$ +$frac-152$ = $frac-4156$ +$frac-3156$ = $frac(-4) + (-3)156$ = $frac-7156$

E.$frac-69$ +$frac-1216$ = $frac-23$ +$frac-34$ = $frac-812$ +$frac-912$ = $frac(-8) + (-9)12$ = $frac-1712$ = -1$frac512$

L.$frac-25$ -$frac-311$ = $frac-2255$ -$frac-1555$ = $frac(-22) - (-15)55$ = $frac-755$

F.$frac-512$ + 0,75 = $frac-512$ +$frac34$ = $frac-512$ +$frac912$ = $frac(-5) + 912$ = $frac412$ = $frac13$

I. 3,5 -$frac-27$ = $frac72$ - $frac-27$ = $frac4914$ - $frac-414$ = $frac49 - (-4)14$ = $frac5314$

D.$frac-34$ + 0 = $frac-34$

bởi vậy, giải thưởng toán học mà lại giáo sư Ngô Bảo Châu giành được năm 2010 là FIELDS.

2. Tìm x, biết: x - $frac12$ = -$frac23$; $frac27$ - x = - $frac34$.

Xem thêm: Bài Toán Lãi Suất Lớp 12 - Chuyên Đề Các Bài Toán Lãi Suất

Trả lời:

x - $frac12$ = -$frac23$ $Rightarrow$ x = -$frac23$ + $frac12$ $Rightarrow$ x = -$frac46$ + $frac36$ $Rightarrow$ x = $frac-4 + 36$ $Rightarrow$ x = $frac-16$;

$frac27$ - x = - $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac27$ + $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac828$ + $frac2128$ $Rightarrow$ x = $frac8 + 2128$ $Rightarrow$ x = $frac2928$.