Xem giải thuật sách "Kết nối tri thức cùng với cuộc sống"
*
Bài 1. Tập hợp - Tân oán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường
Xem lời giải sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 1. Tập hòa hợp. Phần tử của tập phù hợp
Xem giải thuật sách "Cánh diều"
*
Bài 1. Tập thích hợp
Trả lời thắc mắc 1 Bài 1 trang 6 Toán thù 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1. Viết tập phù hợp D những số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại hơn 7

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 Bài 1 trang 6 Tân oán 6 Tập 1. Viết tập thích hợp những chữ cái vào tự “NHA TRANG”.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập hợp phần tử của tập hợp

Xem giải thuật


Bài 1 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 1 trang 6 SGK Tân oán 6 tập 1. Viết tập đúng theo A những số tự nhiên lớn hơn 8 cùng bé dại rộng 14 bằng nhị bí quyết, kế tiếp điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem giải thuật


Bài 2 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 2 trang 6 SGK Toán thù 6 tập 1. Viết tập hòa hợp những chữ cái trong từ bỏ "TOÁN HỌC".

Xem giải mã


Bài 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Cho hai tập hợp:A = a, b ; B = b, x, y.Điển kí hiệu tương thích vào ô vuông:

Xem giải mã


Bài 4 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 4 trang 6 SGK Toán thù 6 tập 1. Nhìn các hình 3, 4 cùng 5, viết các tập thích hợp A, B, M, H.

Xem giải mã


Bài 5 trang 6 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 6 SGK Tân oán 6 tập 1. Một năm có tư quý. Viết tập hợp A những tháng của quý nhì trong năm.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Văn Đồng Nai 2016-2017, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Văn Năm 2020 (10 Đề)

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài xích
Đăng ký nhằm thừa nhận giải thuật hay cùng tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaitốt.com gửi những thông báo mang đến chúng ta nhằm nhận ra các lời giải tuyệt tương tự như tư liệu miễn tổn phí.