Đề chất vấn cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1 năm 2014 trường tè học tập Cắm Muộn 2, tỉnh giấc Nghệ An Đề thi học tập kì II môn Toán thù lớp 1 tất cả lời giải


Bạn đang xem: Toán lớp 5 đề thi cuối học kì 2

Đề soát sổ cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 1 năm 2014 ngôi trường tè học tập Cắm Muộn 2, thức giấc Nghệ An Đề thi học kì II môn Toán thù lớp 1 tất cả lời giải 1,145 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số thập phân tương thích điền vào chỗ trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. đôi mươi,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: Cho biết 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương gồm cạnh 5cm thể tích của hình lập pmùi hương đó là. A. 125centimet 3 B. 105centimet 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư vào phép phân tách 7,3 : 6 (thương mang mang lại hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: Tìm số nhưng mà 20% của chính nó bởi 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút ít D. 225 phút ít Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Tự luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện tuyệt nhất. a) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một bạn đi bộ từ bỏ A dịp 6 giờ đồng hồ với gia tốc 5km/tiếng. Đến 8 tiếng nửa tiếng, một tín đồ đi xe đạp điện cũng xuất phát điểm từ A xua theo với vận tốc vội 3 lần tín đồ quốc bộ. Hỏi: a) Hai fan chạm chán nhau thời điểm mấy giờ? b) Quãng con đường trường đoản cú điểm xuất hành đến địa điểm chạm chán nhau lâu năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP.. ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: Tự luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 1 điều a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. a. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng lời giải cùng làm đúng từng phnghiền tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian tín đồ đi dạo đi trước xe đạp điện là: 8 giờ đồng hồ 30 phút – 6 giờ đồng hồ = 2 tiếng 30 phút = 2,5 tiếng Vận tốc của tín đồ đi xe đạp là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng mặt đường fan đi bộ đi vào 2,5 giờ là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) Thời gian để hai người chạm mặt nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) Hai người chạm mặt nhau lúc: 6 giờ + 2,5 giờ đồng hồ + 1,25 giờ = 9,75 ( giờ) = 9h 45 phút. Quãng mặt đường từ bỏ điểm khởi thủy đến địa điểm gặp mặt nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. b) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe đồ vật đi cùng với tốc độ là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/tiếng . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 2 35 phút ít B. 1 95 phút C. 2 15 phút ít D.

Xem thêm: Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số Lớp 10, Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số

2 25. trong 2 ,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) Thời gian nhằm hai fan gặp mặt nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) Hai fan gặp mặt nhau lúc: 6 giờ + 2 ,5 tiếng + 1, 25 giờ đồng hồ