Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđê mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tsay đắm khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì 1 năm 2021 - 2022 sách new (60 đề) - Kết nối học thức, Cánh diều, Chân ttránh trí tuệ sáng tạo

Để học tập xuất sắc môn Tân oán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Toán thù lớp 2 Học kì 1 năm học 2021 - 2022 tinh lọc, gồm câu trả lời của tía bộ sách new Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày, Cánh diều, Chân ttách trí tuệ sáng tạo. Hi vọng cùng với cỗ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện với đạt điểm cao trong những bài xích thi môn Tân oán lớp 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 2, đề thi toán 2

Mục lục Đề thi Toán thù 2 Học kì 1


*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không đề cập thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 gọi là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 1hai năm 2019 là đồ vật Ba. Ngày thứ nhất của năm 20đôi mươi là sản phẩm công nghệ mấy?

A. Thứ Hai B. Thđọng Ba C. Thứ Tư D. Thứ đọng Năm

Câu 3: Số lớn nhất gồm 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của nhì số như thế nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 với 50 B. 55 với 47 C. 37 và 55 D. 55 cùng 47

Câu 5: Hình vẽ sau đây gồm từng nào tđọng giác?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 gồm câu trả lời (5 đề) | Kết nối tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An có 8 viên bi. Hùng có rất nhiều rộng An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm từng nào viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn gồm 100 cây đào, sau khoản thời gian bán đi một số cây đào thì căn vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi vẫn cung cấp từng nào cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác cùng 2 hình tứ giác. Đọc thương hiệu những hình đó?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm lời giải (5 đề) | Kết nối tri thức">

ĐÁPhường. ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính theo hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu sân vườn đã phân phối số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn trực tiếp vào hình bên để có 1 hình tam giác cùng 2 hình tđọng giác

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm lời giải (5 đề) | Kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(ko nói thời gian phạt đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước công dụng đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 gồm hai chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) phù hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. Không điền được

Câu 3: Điền số tương thích vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ chiều hay …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình mặt tất cả từng nào hình tứ đọng giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: Kết trái của phnghiền tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan gồm ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan gồm từng nào bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phnghiền trừ bao gồm số bị trừ, số trừ và hiệu đều nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP.. ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinh đặt tính mặt hàng dọc và tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan gồm số bông hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ có số bị trừ, số trừ cùng hiệu đều nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng Giáo dục với Đào sản xuất .....

Đề thi Học kì 1 - Chân ttránh sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không nói thời gian vạc đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số ngay tức khắc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: Trên hình bên bao gồm mấy hình tứ giác?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 tất cả lời giải (5 đề) | Chân ttách sáng tạo"> 

A. 2 hình tđọng giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ đọng giác D. 5 hình tứ đọng giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai có 16 cái kẹo, Mai có không ít hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan có từng nào cái kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày đôi mươi mon 1một là sản phẩm công nghệ hai. Vậy ngày 25 mon 1một là đồ vật mấy?

A. Thứ đọng tư B. Thứ đọng năm C. Thứ sáu D. Thứ đọng bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Chân ttách sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất gồm nhì chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinch đặt tính theo hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: Tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 có lời giải (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube hanvietfoundation.org


Đã gồm tiện ích VietJachồng bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu mã, Thi online, Bài giảng....miễn mức giá. Tải tức thì ứng dụng bên trên Android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Đề thi Toán thù, Tiếng Việt lớp 2 bao gồm đáp án được biên soạn bgiết hại ngôn từ lịch trình sách giáo khoa Tân oán 2, Tiếng Việt 2.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi 318 Môn Địa 2021 Mã Đề 318, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Địa Có Đáp Án

Nếu thấy xuất xắc, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các phản hồi không cân xứng cùng với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi lâu dài.