Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 85 SGK Toán thù 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 85 SGK Tân oán 9 Tập 1. Viết các tỉ con số giác của góc B và góc C

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1. Trong ví dụ 3, hãy tính cạnh BC cơ mà không vận dụng định lý Py-ta-go.

Bạn đang xem: Toán 9 bài 4 hình học

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 SGK Toán thù 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1. Trong ví dụ 4, hãy tính các cạnh OPhường với OQ qua côsin của các góc Phường cùng Q.

Xem giải thuật


Bài 26 trang 88 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài xích 26 trang 88 SGK Tân oán 9 tập 1. Các tia nắng và nóng mặt ttránh chế tác cùng với khía cạnh đất một góc xáp xỉ bằng

Xem giải thuật


Bài 29 trang 89 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài xích 29 trang 89 SGK Tân oán 9 tập 1. Một khúc sông sộng khoảng chừng 250m.

Xem giải thuật


Bài 32 trang 89 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài 32 trang 89 SGK Toán thù 9 tập 1. Một chiến thuyền cùng với tốc độ 2km/h thừa qua một khúc sông nước chảy khỏe khoắn mất 5 phút ít.

Xem thêm: Giải Bài 50 Trang 101 Sgk Toán 7 Tập 1 01 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 50 Trang 101

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 4 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Giải Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 4 - Cmùi hương 1 - Hình học 9

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 4 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 4 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài bác
*

Đăng ký kết nhằm thừa nhận giải thuật tuyệt cùng tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaitốt.com gửi các thông báo mang lại các bạn để nhận ra những lời giải tuyệt tương tự như tài liệu miễn phí tổn.