Trả lời thắc mắc 1 Bài 3 trang 40 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 40 Tân oán 9 Tập 2.

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Toán 9 bài 3 phương trình bậc hai một ẩn

Trả lời thắc mắc 2 Bài 3 trang 41 Tân oán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 . Giải pmùi hương trình 2x2 + 5x = 0

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 41 Tân oán 9 Tập 2

Trả lời thắc mắc 2 Bài 3 trang 41 Tân oán 9 Tập 2. Giải phương thơm trình 3x^2-2=0

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán thù 9 Tập 2. Giải pmùi hương trình (x-2)^2=7/2 bằng cách điền vào địa điểm trống...

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời thắc mắc 5 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương thơm trình x^2-4x+4=7/2

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 6 Bài 3 trang 41 Tân oán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 41 Tân oán 9 Tập 2. Giải phương thơm trình x^2-4x=-1/2

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời thắc mắc 7 Bài 3 trang 41 Tân oán 9 Tập 2. Giải pmùi hương trình 2x^2-8x=-1

Xem giải thuật


Bài 11 trang 42 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài xích 11 trang 42 SGK Tân oán 9 tập 2. Đưa những phương trình sau về dạng

Xem giải thuật


Bài 12 trang 42 sgk Toán thù 9 tập 2

Giải bài 12 trang 42 SGK Tân oán 9 tập 2. Giải những pmùi hương trình sau:

Xem lời giải


Bài 13 trang 43 sgk Tân oán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 43 SGK Toán thù 9 tập 2. Cho những phương trình:

Xem giải thuật


Bài 14 trang 43 sgk Tân oán 9 tập 2

Giải bài xích 14 trang 43 SGK Tân oán 9 tập 2. Hãy giải phương trình

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương thơm 4 - Đại số cửu

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 3 - Chương thơm 4 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 3 - Chương thơm 4 - Đại số chín

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 3 - Cmùi hương 4 - Đại số 9

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số chín

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương thơm 4 - Đại số 9

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 3 - Cmùi hương 4 - Đại số cửu

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 3 - Cmùi hương 4 - Đại số 9

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 3 - Chương thơm 4 - Đại số cửu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương thơm 4 - Đại số 9

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài


Xem thêm: Đề Thi Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 7 Năm 2016, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 7 Năm Học 2016

*

Đăng ký nhằm nhấn giải mã tốt với tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaixuất xắc.com gửi những thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã giỏi cũng giống như tư liệu miễn tổn phí.