Hướng dẫn giải Bài §2. Cộng, trừ số hữu tỉ, cmùi hương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán thù 7 tập một. Nội dung bài giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán thù 7 tập 1 bao hàm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số bao gồm vào SGK tân oán để giúp các em học sinh học xuất sắc môn tân oán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán 7 bài 6 trang 10

Lý thuyết

1. Quy tắc

– Muốn nắn cộng nhì số hữu tỉ thuộc vệt, ta cộng hai quý giá tuyết đối của hai số hữu tỉ kia với nhau còn vết của tác dụng là vết tầm thường.

– Muốn cộng hai số hữu tỉ không giống vệt, ta tìm kiếm quý giá tuyệt đối hoàn hảo của chúng rồi rước giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất to hơn trừ đi quý hiếm hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhỏ rộng với đặt trước hiệu tìm được vệt của số hữu tỉ có giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất lớn hơn.

– Phép cộng những số hữu tỉ cũng có những đặc thù như phxay cộng những số nguyên: Tính chất giao hân oán, phối hợp, bao gồm thành phần trung hoà là 0 với mỗi số hữu tỉ đều phải có một số đối, tổng của hai số đối nhau thì bởi 0.

– Muốn nắn trừ đi một vài, ta cùng cùng với số đối của nó.

2. Crúc ý

– Trong tập đúng theo Q của những số hữu tỉ, ta cũng xét các tổng đại số nhưng trong số đó, ta có thể chuyển đổi cực hiếm của những số hạng, đội những số hạng một các tương thích phụ thuộc vào nguyên tắc dấu ngoặc với lưu lại ý:

+ Lúc mnghỉ ngơi lốt ngoặc mà lại trước dấu ngoặc tất cả vệt “+” thì ta không đổi lốt của những số hạng vào lốt ngoặc.

+ Khi mlàm việc lốt ngoặc nhưng mà trước vệt ngoặc bao gồm lốt “-“ thì ta phải đổi lốt các số hạng vào dấu ngoặc.

+ Lúc team những số hạng vào vào vệt ngoặc mà trước vệt ngoặc nhưng trước lốt ngoặc có dấu “+” thì ta không đổi khác vệt của các số hạng vào lốt ngoặc.

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 4 Kì 2 Năm 2020 Có Đáp An, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2020

+ Lúc team những số hạng vào vào vết ngoặc cơ mà trước vết ngoặc có dấu “-“ thì ta đề nghị biến đổi dấu của các số hạng vào vết ngoặc.

– Trong tập hợp Q các số hữu tỉ, ta cũng đều có cơ chế giản ước:

(eginarraylx + z = y + z Rightarrow x = y\x + z > y + z Rightarrow x > y\x + z y Rightarrow x > y – z\x + z

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tính

(eqalign& a)kern 1pt ,,0,6 + 2 over – 3 cr& b),,kern 1pt kern 1pt 1 over 3 – left( – 0,4 ight) cr )

Trả lời:

Ta có

(eqalign& a),,kern 1pt 0,6 + 2 over – 3 = 6 over 10 + – 2 over 3 cr& = 3 over 5 + – 2 over 3kern 1pt = 3.3 over 5.3 + ( – 2).5 over 3.5 crvà = 9 over 15 + – 10 over 15 cr& = 9 – 10 over 15 = – 1 over 15 cr )

(eqalignvà b),,1 over 3 – left( – 0,4 ight) = 1 over 3 + 0,4 cr& = 1 over 3 + 4 over 10 = 1 over 3 + 2 over 5 crvà = 1.5 over 3.5 + 2.3 over 5.3 = 5 over 15 + 6 over 15 cr& = 5 + 6 over 15 = 11 over 15 cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tìm (x), biết:

(eqalign& a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 crvà b),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr )

Trả lời:

(eqalignvà a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 crvà ,,,,,,,x = – 2 over 3 + 1 over 2 cr& ,,,,,,,x = – 4 over 6 + 3 over 6 cr& ,,,,,,,x = – 1 over 6 cr& b,),,2 over 7 – x = – 3 over 4 crvà ,,,,,,,x = 2 over 7 – left( – 3 over 4 ight) cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 + 3 over 4 crvà ,,,,,,,x = 8 over 28 + 21 over 28 cr& ,,,,,,,x = 29 over 28 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán thù 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

hanvietfoundation.org ra mắt cùng với chúng ta rất đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số 7 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 của bài xích §2. Cộng, trừ số hữu tỉ trong chương I – Số hữu tỉ. Số thực mang lại các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài bác giải từng bài bác tập chúng ta coi dưới đây:

*
Giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài xích 6 trang 10 sgk Tân oán 7 tập 1

Tính:

a) $frac-121$ + $frac-128$

b) $frac-818$ – $frac1527$

c) $frac-512$ + 0,75

d) 3,5 – $frac-27$

Bài giải:

a) $frac-121$ + $frac-128$

= $frac-1 . 28 -1 .2128 . 21$

= $frac-49588$ = $frac-112$

b) $frac-818$ – $frac1527$

= $frac-49$ – $frac59$

= $frac-99$ = $-1$

c) $frac-512$ + 0,75

= $frac-512$ + $frac75100$

= $frac-512$ + $frac34$

= $frac-512$ + $frac912$

= $frac412$ = $frac13$

d) 3,5 – $frac-27$

= $frac3510$ + $frac27$

= $frac72$ + $frac27$

= $frac49 + 414$ = $frac5314$

2. Giải bài bác 7 trang 10 sgk Toán thù 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ dưới các dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tổng của nhị số hữu tỉ âm . Ví dụ $frac-516$ = $frac-18$ + $frac-316$

b) $frac-516$ là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: $frac-516$ = 1 – $frac2116$

Với mỗi câu, em hãy tìm kiếm thêm 1 ví dụ

Bài giải:

Với mỗi câu có thể có rất nhiều giải đáp, chẳng hạn:

a) $frac-516$

= $frac-316$ + $frac-216$

= $frac-116$ + $frac-520$

= $frac-116$ + $frac-14$ =…

b) $frac-516$

= $frac28$ – $frac916$

= $frac1716$ – $frac118$

= $frac14$ – $frac916$ =…

3. Giải bài 8 trang 10 sgk Tân oán 7 tập 1

Tính:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>Bài giải:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

= $frac3070$ + $frac-17570$ + $frac-4270$

= $frac30 + (-175) + 42)70$ = $frac-18770$

= -2$frac4770$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

= $frac-4030$ + $frac-1230$ + $frac-4530$

= $frac-40 + (-12) + (-45)30$

= $frac-9730$ = -3$frac730$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

= $frac5670$ + $frac2070$ – $frac4970$

= $frac56 + đôi mươi – 4970$ = $frac2770$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>= $frac23$ – <$frac-14 – (4 + 3)8$> = $frac23$ + $frac218$

= $frac16 + 6324$ = $frac7924$ = 3$frac724$

4. Giải bài 9 trang 10 sgk Tân oán 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) x + $frac13$ = $frac34$

b) x – $frac25$ = $frac57$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

d) $frac47$ – x = $frac13$

Bài giải:

a) x + $frac13$ = $frac34$

⇔ x = $frac34$ – $frac13$

⇔ x = $frac912$ – $frac412$

⇔ x = $frac512$

b) x – $frac25$ = $frac57$

⇔ x = $frac57$ + $frac25$

⇔ x = $frac2535$ + $frac1435$

⇔ x = $frac3935$ = 1$frac435$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

⇔ x = $frac-23$ + $frac67$

⇔ x = $frac-1421$ + $frac1821$

⇔ x = $frac421$

d) $frac47$ – x = $frac13$

⇔ x = $frac47$ – $frac13$

⇔ x = $frac1221$ – $frac721$

⇔ x = $frac521$

5. Giải bài bác 10 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Cho biểu thức:

A = (6 – $frac23$ + $frac12$) – (5 + $frac53$ – $frac32$) – (3 – $frac73$ + $frac52$)

Hãy tính quý giá của A theo nhì cách

Cách 1: Trước không còn tính giá trị của từng biểu thức vào ngoặc

Cách 2: Bỏ lốt ngoặc rồi team những số hạng mê thích hợp

Bài giải:

♦ Cách 1: Tính quý hiếm từng biểu thức vào ngoặc

A = $frac36 – 4 + 36$ – $frac30 + 10 – 96$ – $frac18 – 14 + 156$

= $frac356$ – $frac316$ – $frac196$

= $frac-156$ = -2$frac12$

♦ Cách 2: Bỏ lốt ngoặc rồi team các số hạng say mê hợp

A = 6 – $frac23$ + $frac12$ – 5 – $frac53$ + $frac32$ – 3 + $frac73$ – $frac52$

= (6-5-3) – ($frac23$ + $frac53$ – $frac73$) + ($frac12$ + $frac32$ – $frac52$)

= -2 – 0 – $frac12$ = -(2 + $frac12$) = -$frac52$ = -2$frac12$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm cho bài giỏi thuộc giải bài xích tập sgk toán thù lớp 7 cùng với giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán thù 7 tập 1!