Tóm tắt kỹ năng và kiến thức toán lớp 11 bài xích 1: Hàm số lượng giácTóm tắt kiến thức và kỹ năng toán thù hình lớp 11 bài 1I – ĐỊNH NGHĨAIII – SỰ BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCHướng dẫn giải bài bác tập tân oán lớp 11 bài 1

Dưới đây là bài bác nắm tắt kiến thức và lý giải giải toán thù lớp 11 bài bác 1: Hàm số lượng giác, mà các chúng ta có thể tham khảo để học tập tốt hơn!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Từ trang bị thị ta thấy: y = cos x

⇔ x ∈ … ∪ (-3π/2 ; -π/2) ∪ (π/2 ; 3π/2) ∪ (5π/2 ; 7π/2) ∪ … 

xuất xắc x ∈ (π/2 + k2π ; 3π/2 + k2π) cùng với (k ∈ Z)

Câu 8:

Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số:

a) y = 2√(cosx) +1

b) y = 3 – 2sinx

Lời giải: 

a) Ta có: 

0 ≤ √(cosx) ≤ 1

⟺ 0 ≤ 2√(cosx) ≤ 2

⟺ 1 ≤ 2√(cosx) +1 ≤ 3

hay như là một ≤ y ≤ 3

Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 3.

b) Ta có:

1 ≤ sinx ≤ 1

⟺ -2 ≤ -2sinx ≤ 2

⟺ 1 ≤ 3 – 2sinx ≤ 5

hay 1 ≤ y ≤ 5

Vậy hàm số đạt giá trị lớn số 1 bởi 5.