Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học tập 10. Trong mặt phẳng Oxy đến mặt đường trực tiếp  là vật thị của hàm số...

Bạn đang xem: Toán 10 phương trình đường thẳng

Xem lời giải


Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học tập 10. Hãy tìm kiếm một điểm bao gồm tọa độ khẳng định và một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng tất cả phương thơm trình ttê mê số...

Xem giải thuật


Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 3 trang 72 SGK Hình học tập 10. Tính thông số góc của con đường thẳng d bao gồm vectơ chỉ phương thơm là ...

Xem giải mã


Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học tập 10. Cho con đường thẳng Δ gồm phương trình...

Xem giải thuật


Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 5 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy chứng tỏ nhấn xét trên....

Xem lời giải


Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 6 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy search tọa độ của vectơ chỉ phương thơm của con đường trực tiếp có phương thơm trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem giải thuật


Câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học tập 10. Trong khía cạnh phẳng Oxy, hãy vẽ những con đường trực tiếp tất cả phương thơm trình sau đây:...

Xem lời giải


Câu hỏi 8 trang 77 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 8 trang 77 SGK Hình học tập 10. Xét địa chỉ kha khá của đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 cùng với từng mặt đường trực tiếp sau:...

Xem lời giải


Câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 9 trang 78 SGK Hình học 10. Cho hình chữ nhật ABCD gồm trọng điểm I và cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem lời giải


Bài 1 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 1 trang 80 SGK Hình học 10. Lập phương thơm trình tham mê số của đường thẳng d trong mỗi trường phù hợp sau:

Xem giải mã


Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học tập 10. Tính khoảng cách trường đoản cú những điểm M(-2; 1) với O(0; 0) mang đến đường thẳng  có pmùi hương trình: 3x-2y = 0....

Xem thêm: Giải Toán Lớp 8 Bài 3: Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác

Xem giải mã


Bài 2 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 2 trang 80 SGK Hình học 10.Lập pmùi hương trình bao quát của đường thẳng ∆ trong mỗi ngôi trường hòa hợp sau:

Xem giải thuật


Bài 3 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài bác 3 trang 80 SGK Hình học tập 10. Cho tam giác ABC có:

Xem giải thuật


Bài 4 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài xích 4 trang 80 SGK Hình học 10. Viết pmùi hương trình tổng quát của mặt đường thẳng

Xem giải thuật


Bài 5 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học tập 10. Xét vị trí tương đối của các cặp con đường trực tiếp sau đây:

Xem lời giải


Bài 6 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài xích 6 trang 80 SGK Hình học tập 10. Cho mặt đường trực tiếp d tất cả pmùi hương trình tham số

Xem lời giải


Bài 7 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài bác 7 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm số đo của góc giữa hai tuyến đường thẳng

Xem giải thuật


Bài 8 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 8 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm khoảng cách trường đoản cú điểm đến chọn lựa mặt đường thẳng

Xem giải thuật


Bài 9 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài xích 9 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm nửa đường kính của đường tròn

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài bác
*

Đăng ký để nhấn lời giải tuyệt với tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaitốt.com gửi những thông tin mang lại chúng ta nhằm nhận ra các lời giải tốt cũng như tài liệu miễn chi phí.