Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 10 bài xích 3 chương 2 Đại số 10 về hàm số bậc nhị tất cả đáp án giúp bạn học xuất sắc hơn
Bạn đang xem: Toán 10 bài 3 chương 2

Câu 1. Đường thẳng nào trong các con đường thẳng sau đây trục đối xứng của parabol $y=-2x^2+5x+3$A. $x=frac52$B. $x=-frac52$C. $x=frac54$D. $x=-frac54$
Câu 2. Trục đối xứng của parabol $(P):y=2x^2+6x+3$ là:A. $x=-frac32$B. $y=-frac32$C. x = -3D. y = -3
Câu 3. Trong những hàm số sau, hàm số nào bao gồm vật thị dấn mặt đường x = 1 làm cho trục đối xứng?A. y = $-2x^2 + 4x + 1$B. y = $2x^2 + 4x - 3$C. y = $2x^2 - 2x - 1$D. y = $x^2 - x +2$
Câu 4. Đỉnh I của parabol $(P): y= -3x^2 + 6x - 1$ là:A. I (1; 2)B. I (3; 0)C. I (2 ;-1)D. I (0; -1)
Câu 5. Đỉnh của parabol $(P): y= 3x^2- 2x + 1$ là:A. $I(-frac13;frac23)$B. $I(-frac13;-frac23)$C. $I(frac13;-frac23)$D. $I(frac13;frac23)$
Câu 6. Hàm số nào dưới đây gồm đồ vật thị là parabol có đỉnh I (-1; 3)?A. y = $2x^2 - 4x - 3$B. y = $2x^2 -2x - 1$C. y = $2x^2 + 4x + 5$D. y = $2x^2 + x + 2$
Câu 7. Biết parabol (P): y = $ax^2 + 2x + 5$ đi qua điểm A (2; 1). Giá trị của a là:A. a = -5B. a = -2C. a = 2 chiều. Một câu trả lời khác
Câu 8. Tìm parabol $(P): y = ax^2 + 3x - 2$, hiểu được parabol cắt trục Ox trên điểm tất cả hoành độ bởi 2.A. $Y = x^2 + 3x - 2$.B. $Y = -x^2 + x - 2$.C. $Y = -x^2 + 3x - 3$.D. $Y = -x^2 + 3x - 2$.
Câu 9. Đỉnh của parabol $y=x^2+x+m$ ở trên đường trực tiếp $y=frac34$ ví như m bằng:A. Một số tùy ýB. 3C. 5D. 1
Câu 10. Tìm quý giá thực của tđam mê số m để parabol (P): y = $mx^2 - 2mx - 3m - 2$ (m $ eq $ 0)$ gồm đỉnh trực thuộc con đường thẳng y = 3x - 1.A. m = 1B. m = -1C. m = - 6D. m = 6
Câu 11. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$. Rút gọn biểu thức $f (x + 3) - 3f(x + 2) + 3f(x + 1)$ ta được:A. $ax^2 - bx - c$B. $ax^2 + bx - c$C. $ax^2 - bx + c$D. $ax^2 + bx + c$
Câu 12. Tìm tọa độ giao điểm của nhì parabol: $y= frac12x^2-x$ với $y=-2x^2+x + frac12x^2$ là:A. $frac13;-1$B. (2; 0); (-2; 0)C. $(1;-frac12),(-frac15;frac1150)$D. (-4; 0); (1; 1)
Câu 13. Cho hàm số y = $-x^2 + 2x + 1$. điện thoại tư vấn M với m là quý giá lớn số 1 vá cực hiếm nhỏ độc nhất của hàm số bên trên <0; 2>. Tính quý giá của biểu thức T = $M^2 + m^2$A. 5B. $sqrt5$C. 1D. 3
Câu 14. Tìm cực hiếm lớn nhất M với quý hiếm nhỏ nhất m của hàm số $y=f(x)=x^2-3x$ bên trên đoạn <0;2>A. $M=0; m=-frac94$B. $M=frac94; m=0$C. $M=-2,m=-frac94$D. $M=2,m=-frac94$
Câu 15. Tìm quý hiếm lớn nhất M cùng giá trị nhỏ tuổi duy nhất m của hàm số $y=f(x)=-x^2-4x+3$ trên đoạn <0;4>A. M = 4; m = 0B. M = 29; m = 0C. M = 3; m = -29D. M = 4; m = 3
Câu 16. Tìm cực hiếm lớn số 1 M cùng giá trị bé dại độc nhất m của hàm số y = f(x) = $x^2 - 4x + 3$ bên trên đoạn <-2; 1>.A. M = 15; m = 1.B. M = 15; m = 0.C. M = 1; m = -2.D. M = 0; m = -15.
Câu 17. Hàm số làm sao sau đây có giá trị nhỏ dại duy nhất tại x = $frac34$?A. $y=4x^2-3x+1$B. $y=x^2+frac32x+1$C. $y=-2x^2+3x+1$D. $y=x^2-frac32x+^1$
Câu 18. Tìm cực hiếm nhỏ dại tuyệt nhất $y_min$ của hàm số $y = x^2 - 4x + 5$A. $y_min = 0$B. $y_min = - 2$C. $y_min = 2$D. $y_min = 1$
Câu 19. Tìm quý hiếm lớn nhất $y_max$ của hàm số $y=-sqrt2x^2+^4x$A. $y_max=sqrt2$B. $y_max=2sqrt2$C. $y_max=2$D. $y_max=4$
Câu đôi mươi. Cho hàm số $y = f(x) = -x^2+ 4x + 2$. Mệnh đề nào sau đó là đúng?A. y bớt trên $(2; + infty )$B. y bớt bên trên $(-infty; +infty )$C. y tăng bên trên $(2; + infty )$D. y tăng trên $(-infty; +infty )$
Câu 21. Hàm số $y = 2x^2 + 4x - 1$A. đồng trở nên trên khoảng $(-infty ; -2)$ và nghịch biến trên khoảng chừng $(-2; +infty )$.B. nghịch đổi thay trên khoảng $(-infty ; -2)$ và đồng đổi mới trên khoảng $(-2; +infty )$.C. đồng đổi thay trên khoảng tầm $(-infty ; -1)$ cùng nghịch biến đổi trên khoảng $(-1; +infty )$.D. nghịch phát triển thành trên khoảng tầm $(-infty ; -1)$ với đồng đổi mới trên khoảng chừng $(-1; +infty )$.
Câu 22. Cho hàm số $y = -x^2 + 4x + 1$. Khẳng định làm sao sau đây sai?A. Hàm số nghịch vươn lên là trên khoảng $(2; +infty )$ cùng đồng thay đổi bên trên khoảng $(-infty ; 2)$.B. Hàm số nghịch trở nên trên khoảng $(4; +infty )$ cùng đồng trở nên trên khoảng chừng $(-infty ; 4)$.C. Trên khoảng $(-infty ; -1)$ hàm số đồng biếnD. Trên khoảng tầm $(3; +infty )$ hàm số nghịch biến
Câu 23. Hàm số nào sau đây nghịch thay đổi trong vòng $(-infty ;0 )$?A. $y=sqrt2x^2+1$B. $y=-sqrt2x^2+1$C. $y=sqrt2(x+1)^2$D. $y=-sqrt2(x+1)^2$
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1CCâu 13ACâu 2ACâu 14ACâu 3ACâu 15CCâu 4ACâu 16BCâu 5DCâu 17DCâu 6CCâu 18DCâu 7BCâu 19BCâu 8DCâu 20ACâu 9DCâu 21DCâu 10BCâu 22BCâu 11DCâu 23ACâu 12C

Trắc nghiệm bài bác 3 chương thơm 2 Đại số 10 Hàm số bậc hai


Trắc nghiệm bài bác 2 chương thơm 2 Đại số 10 Hàm số y = ax + b


Trắc nghiệm bài xích 1 chương 2 Đại số 10 Hàm số


Trắc nghiệm ôn tập Mệnh đề, tập hợp


Trắc nghiệm bài bác số gần đúng, sai số


Môn VănMôn AnhMôn ToánMôn HóaPhân tích Tây TiếnPhân tích Việt BắcTranh mãnh tô màuTả cây phượngAbout us on about.me


Xem thêm: Giải Bài 17 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 17 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2

Bài vnạp năng lượng tả mẹTả bé mèoPhân tích Người lái đò sông ĐàPhân tích bài thơ Tỏ lòngPhân tích Đất nướcPhân tích Hai đứa trẻPhân tích nhân trang bị Huấn CaoĐịnh hướng nghề nghiệp