Cho hình bình hành(ABCD)cùng một điểm(M)tùy ý. Chứng minh rằng(overrightarrowMA +overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowMD )
Bạn đang xem: Toán 10 bài 2 hình học

Gợi ý:

Biểu diễn những vectơ bằng nhau trong hình bình hành.

Sử dụng phép tắc 3 điểm đểu chứng minh đẳng thức.

*

Vì(ABCD)là hình bình hành nên

(overrightarrowAB =overrightarrowDC Leftrightarrow -overrightarrowBA =overrightarrowDCLeftrightarrow overrightarrowBA +overrightarrowDC=overrightarrow0 )

Ta có:

(overrightarrowMA+overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowBA+overrightarrowMD+overrightarrowDC )

(=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+left(overrightarrowBA+overrightarrowDC ight)\=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+overrightarrow0\=overrightarrowMB+overrightarrowMD )

Vậy(​​overrightarrowMA+overrightarrowMC=overrightarrowMB+overrightarrowMD )


*

Tham mê khảo giải thuật những bài tập Bài 2: Tổng và hiệu của nhị veclớn khác • Giải bài xích 1 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho đoạn... • Giải bài bác 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho hình bình... • Giải bài bác 3 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Chứng minch rằng đối... • Giải bài 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho tam giácABC. Bên... • Giải bài xích 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho tam giác... • Giải bài xích 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho hình bình... • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Chứng minh... • Giải bài bác 10 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho cha...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Tân oán 10 theo chương •Chương thơm 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Cmùi hương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương thơm 2: Tích vô hướng của nhì vectơ cùng áp dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất với bậc nhì - Đại số 10 •Cmùi hương 3: Pmùi hương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương thơm trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương thơm 4: Bất đẳng thức - Bất phương thơm trình - Đại số 10 •Chương thơm 5: Thống kê - Đại số 10 •Cmùi hương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
Bài trước Bài sau
Giúp bàn sinh hoạt tốt giờ Anh
Giải bài tập SGK Toán thù 10
Bài 2: Tổng với hiệu của nhị vecto
• Giải bài bác 1 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 7 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 8 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài tập SGK Tân oán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp Cmùi hương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ với vận dụng Cmùi hương 2: Hàm số số 1 và bậc hai Chương thơm 3: Phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng Cmùi hương 3: Pmùi hương trình - Hệ phương thơm trình Chương thơm 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Cmùi hương 5: Thống kê Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
+ Msống rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn Lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn Tiếng Anh
Học giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán lớp 3 Tân oán lớp 4 Toán thù lớp 5
Tân oán lớp 6 Tân oán lớp 7 Toán lớp 8 Tân oán lớp 9


Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 1: Nhân Đa Thức Với Đơn Thức Với Đa Thức (Trang 5

Tân oán lớp 10 Tân oán lớp 11 Tân oán lớp 12