34:a) Số thành phần của tập hợp A là: (100 - 40) : 1 + 1 = 61 (phần tử)b) Số phần tử của tập thích hợp B là: (98 - 10) : 2 + 1 = 45 (phần tử)c) Số phần tử của tập phù hợp C là: (105 - 35) : 2 + 1 = 36 (phần tử)


Bạn đang xem: Tính số phần tử của tập hợp

*
*

*

40.013 điểm

3
*
vinh(ny ngân)

24.921 điểm

4
*
Thu Thuỷ

24.110 điểm

5
*
Chanaries

22.951 điểm


56.139 điểm

3
*
Katie

24.463 điểm

4
*
Adela uwu ✔

23.479 điểm

5
*
Vi Emilimet ✔️

22.695 điểm
Xem thêm: Bài Tập Giới Hạn Dãy Số Violet, Bài Tập Về Giới Hạn Của Dãy Số, Hàm Số

1
*
☆F_L_V☆+(Mini ...

8.193 sao

2
*
- Kun Luv Ice

8.048 sao

3
*
nbk

4.705 sao

4
*
dialind

2.873 sao

5
*
KOD_c ư ờ n g.

2.340 sao