Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 68 SGK Tân oán 7 Tập 2

Trả lời thắc mắc 1 Bài 5 trang 68 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào giải pháp gấp hình, hãy so sánh những khoảng cách từ bỏ điểm M mang lại hai cạnh Ox, Oy.

Bạn đang xem: Tính chất tia phân giác của một góc

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 69 SGK Tân oán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 69 SGK Toán thù 7 Tập 2. Dựa vào hình 29, hãy viết trả thiết với kết luận của định lí 1.

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 69 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 69 SGK Toán thù 7 Tập 2. Dựa vào hình 30, hãy viết đưa thiết và Kết luận của định lí 2.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Bậc 3 Một Ẩn, Cách Giải Phương Trình Bậc 3 Tổng Quát

Xem giải mã


Bài 31 trang 70 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài bác 31 trang 70 SGK Toán 7 tập 2. Hình vẽ bên cho biết giải pháp vẽ tia phân giác của góc xOy bởi thước hai lề :

Xem giải mã


Bài 32 trang 70 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 32 trang 70 SGK Toán thù 7 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem giải thuật


Bài 33 trang 70 sgk tân oán lớp 7- tập 2

Giải bài xích 33 trang 70 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai tuyến phố trực tiếp xx’, yy’giảm nhau trên O

Xem giải mã


Bài 34 trang 71 sgk toán thù lớp 7- tập 2

Giải bài bác 34 trang 71 SGK Toán 7 tập 2. Cho góc xOy không giống góc bẹt

Xem lời giải


Bài 35 trang 71 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài bác 35 trang 71 SGK Toán thù 7 tập 2. Có mảnh Fe phẳng hình dạng một góc

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 5, 6 - Cmùi hương 3 – Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương thơm 3 – Hình học 7

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 3 – Hình học 7

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 3 – Hình học tập 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương thơm 3 – Hình học 7

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương thơm 3 – Hình học 7

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương thơm 3 – Hình học 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 3 – Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 3 – Hình học 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 3 – Hình học tập 7

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài xích
*

Đăng ký kết nhằm thừa nhận giải thuật xuất xắc với tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaigiỏi.com gửi những thông tin cho các bạn để cảm nhận những lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn tổn phí.