Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác đều, tứ giác các, lục giác. Đây là phần đa ngôn từ đặc trưng được học trong công tác Toán thù 12 chương thơm 1 Khối hận nhiều diện.

Bạn đang xem: Tính chất hình lăng trụ tam giác đều

Để góp các em nắm rõ ngôn từ này, hanvietfoundation.org ra mắt tới các em phần lớn kỹ năng giữa trung tâm về Hình lăng trụ, đi kèm theo bài tập áp dụng cho các em tham khảo, ôn luyện. Nội dung tài liệu sẽ giúp đỡ chúng ta học giỏi Toán 12 hơn. Sau phía trên mời chúng ta xem thêm cụ thể.


Định nghĩa cùng đặc điểm hình lăng trụ, lăng trụ tam giác hầu hết, lăng trụ tứ giác phần đông, lục giác

1. Hình lăng trụ

Định nghĩa: Hình lăng trụ là một đa diện bao gồm có nhị lòng là hai nhiều giác cân nhau và vị trí hai mặt phẳng tuy nhiên tuy vậy, những phương diện bên là hình bình hành, các ở bên cạnh tuy nhiên tuy vậy hoặc bởi nhau

Tính chất: Hình vỏ hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành

Thể tích: thể tích hình lăng trụ bởi diện tích của dưới mặt đáy với khoảng cách giữa nhị mặt dưới Hay những độ cao.

V = B.h

Trong đó:

B: diện tích mặt dưới của hình lăng trụ

H: độ cao của của hình lăng trụ

V: thể tích hình lăng trụ


2. Hình lăng trụ đứng

Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ tất cả lân cận vuông góc với dưới mặt đáy.

Tính chất:

- Hình lăng trụ đứng có toàn bộ cạnh bên vuông góc cùng với hai đáy,- Hình lăng trụ đứng có toàn bộ mặt bên là những hình chữ nhật.

Một số dạng lăng trụ đứng quánh biệt

a. Hình vỏ hộp đứng

Định nghĩa: Hình vỏ hộp đứng là hình vỏ hộp gồm cạnh bên vuông góc cùng với dưới mặt đáy.

Tính chất: Hình vỏ hộp đứng gồm 2 lòng là hình bình hành, 4 khía cạnh xung quanh là 4 hình chữ nhật.

b. Hình vỏ hộp chữ nhật

Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.

Tính chất: Hình vỏ hộp chữ nhật gồm 6 mặt là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật gồm 12 cạnh, 8 đỉnh cùng 6 phương diện.

+ Các con đường chéo cánh gồm hai đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy trên một điểm

+ Diện tích của hai khía cạnh đối diện trong hình hộp chữ nhật bằng nhau

+ Chu vi của hai phương diện đối diện vào hình hộp chữ nhật bằng nhau

Thể tích khối hận hộp chữ nhật:

*


c. Hình lập phương

Định nghĩa: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật 2 đáy và 4 mặt mặt phần nhiều là hình vuông vắn.

Tính chất: Hình lập pmùi hương gồm 6 khía cạnh hồ hết là hình vuông vắn.

+ Khối lập phương thơm là hình đa diện rất nhiều nhiều loại 4; 3. Các mặt là hình vuông vắn, từng đỉnh là đỉnh phổ biến của 3 khía cạnh.

+ Kân hận lập pmùi hương bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Thể tích kân hận lập phương:

*

3. Hình lăng trụ đều

Định nghĩa: Hình lăng trụ hầu hết là hình lăng trụ đứng bao gồm đáy là đa giác hồ hết.

Tính chất:

Hai đáy là nhì đa giác rất nhiều đều nhau vì vậy những cạnh lòng đều bằng nhau.Cạnh bên vuông góc cùng với dưới mặt đáy.Các phương diện mặt là các hình chữ nhật.

Ví dụ: Các lăng trụ các thường xuyên gặp gỡ như là lăng trụ tam giác gần như, lăng trụ tđọng giác mọi, lăng trụ ngũ giác những, hình lăng trụ lục giác phần đông, …


4. Lăng trụ tam giác đầy đủ, lăng trụ tứ giác đông đảo, lăng trụ ngũ giác hồ hết, lăng trụ lục giác đều

Định nghĩa:

- Hình lăng trụ tam giác phần đa là hình lăng trụ có hai lòng là 2 hình tam giác các.

- Hình lăng trụ tứ đọng giác mọi là hình lăng trụ đều phải sở hữu đáy là hình vuông.

- Hình lăng trụ ngũ giác rất nhiều là hình lăng trụ đều phải sở hữu đáy là hình ngũ giác.

- Hình lăng trụ lục giác các là hình lăng trụ đều phải sở hữu lòng là lục giác.

Hình lăng trụ tam giác đều

Hình lăng trụ tđọng giác đều

Hình lăng trụ ngũ giác đều

Hình lăng trụ lục giác đều


5. bài tập trắc nghiệm Lăng trụ tam giác phần lớn, lăng trụ tứ đọng giác phần nhiều, lăng trụ ngũ giác đa số, lăng trụ lục giác đều

Câu 1: Các phương diện bên của một chén diện hồ hết là hình gì?

A. Tam giác cânC. Hình vuông
B. Tam giác đềuD. Hình vuông

Câu 2: Hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có lòng là tam giác vuông tại A, cạnh AB = 1, BC =

*
, bên cạnh A’A =
*
. Thể tích kân hận lăng trụ kia là:

*
*
*
*

Câu 3: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’. Call H là trực tâm của tam giác ABC. Thể tích kân hận lăng trụ được xem theo phương pháp làm sao sau đây?

*
*
*
*

Câu 4: Xét những mệnh đề sau:

1. Hai kăn năn nhiều diện các hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau là hai đa diện cân nhau.

2. Hai kân hận đa diện cân nhau thì có thể tích đều bằng nhau.

3. Hai khối hận chóp có thể tích cân nhau thì bao gồm độ cao cân nhau.

4. Hai kăn năn lập phương rất có thể tích đều bằng nhau là hai nhiều diện đều bằng nhau.

5. Hai kân hận hộp chữ nhật rất có thể tích đều nhau là hai đa diện bằng nhau.

Có từng nào mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

A.1B. 2C. 3D. 4

Câu 5: Một hình lăng trụ đứng tam giác tất cả toàn bộ những cạnh bởi a. Thể tích kân hận lăng trụ đó bằng:

*
*
*
*

Câu 6: Cho khối hận lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ gồm lòng ABC là tam giác vuông cân trên A, cạnh BC =

*
. Thể tích khối hận lăng trụ biết A’B = 3a

*
*
*
*

Câu 7: Cho khối hận lăng trụ ABC.A’B’C’. Nếu tam giác A’BC tất cả diện tích S bởi 1 với khoảng cách từ A mang đến mặt phẳng (A’BC) bằng 2 thì thể tích khối lăng trụ đó là:

A.2B.3C.6D.1

Câu 8: Lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng

*
, mặt mặt ABB’A’ bao gồm diện tích bởi
*
. Khoảng phương pháp trường đoản cú C cho mặt phẳng (ABA’) là:

*
*
*
*

Câu 9: Cho lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bởi a với hoàn toàn có thể tích bằng 9/4. Tính a?

A. 3B. 9
*
*

Câu 10: Khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ bao gồm đáy ABC là tam giác vuông cân nặng trên A, AB = a. Nếu thể tích của khối hận lăng trụ bởi

*
thì số đo thân nhị phương diện phẳng (A’BC) và phương diện phẳng (ABC) bằng bao nhiêu?

*
*
*
*

Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng ABC, A’B’C’ có lòng ABC là tam giác vuông trên A, AB = a,

*
, B’C sản xuất với khía cạnh phẳng (AA’C’C) một góc
*
. Thể tích kân hận lăng trụ là:


*
*
*
*

Câu 12: Khối đa diện phần nhiều loại 4; 3 có số đỉnh là:

A. 4B. 6
C. 8D. 10

Câu 13: Khối hận đa diện mọi một số loại 3; 4 gồm số cạnh là:

A. 14B. 12
C. 10D. 8

Câu 14: Kân hận mười nhị phương diện rất nhiều trực thuộc loại:

A. 5, 3B. 3, 5C. 4, 3D. 3, 4

Câu 15: Hình chén bát diện hồ hết trực thuộc loại khối nhiều diện hầu hết nào sau đây

*
*
*
*

Câu 16: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ tất cả đáy ABC là tam giác vuông trên A, hình chiếu của (A’B’C’) trùng cùng với trung tâm G của tam giác A’B’C’, ở bên cạnh lăng trụ bởi 2a. Thể tích lăng trụ là:

*
*
*
*

Câu 17: Thể tích khối lập pmùi hương tất cả mặt đường chéo bởi

*
là:

*
*
*
*

Câu 18: Cho hình lăng trụ tđọng giác đều phải có toàn bộ các cạnh bởi a. Thể tích khối lăng trụ này:

*
*
*
*

Câu 19: Cho lăng trụ tứ đọng giác hầu như ABCD.A’B’C’D’ có ở bên cạnh bởi 4a và mặt đường chéo cánh 5a. Tính thể tích của khối hận lăng trụ này là:

*
*
*
*

Câu 20: Cho lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có lòng ABC là tam giác vuông trên B. AB = 2a, BC = a,

*
. Tính theo a thể tích kân hận lăng trụ ABC.A’B’C’.

*
*
*
*

Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng ABCD là hình chữ nhật cùng với AB = a, AD =

*
, SA = a, SA vuông góc cùng với mặt phẳng đáy. Hotline M, N theo thứ tự là trung điểm của AD và SC, I là giao điểm của BM với AC. Thể tích kăn năn tđọng diện ANIB tính theo a là:

*
*
*
*

Câu 22: Cho hình chớp S.ABC gồm AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các khía cạnh bên SAB, SBC, SCA tạo ra cùng với đáy một góc

*
. Thể tích khối chóp là:

*
*
*
*

Câu 23: Cho hình chóp S.ABC bao gồm cạnh SA vuông góc lòng (ABC), AB = a,

*
. Góc giữa SC với phương diện phẳng SAB bởi
*
. Thể tích kăn năn chóp S.ABC là:

*
*
*
*

--------------------------------------------

Trên trên đây hanvietfoundation.org đang reviews tới bạn đọc Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác các, tứ đọng giác phần đông, lục giác. Chắc hẳn trải qua tài liệu này, các em học viên đã nuốm được Định nghĩa cùng đặc điểm hình lăng trụ, lăng trụ tam giác các, lăng trụ tứ giác những, lục giác. Ngoài ra, những em cũng biến thành dễ dãi hơn lúc áp dụng làm cho phần đông dạng tân oán liên quan về Hình lăng trụ. Chúc những em học tốt.

Để bao gồm tác dụng cao hơn nữa trong học hành, hanvietfoundation.org xin ra mắt tới các bạn học sinh tư liệu Soạn bài xích lớp 12, Giải bài xích tập Toán thù lớp 12, Giải bài bác tập Hóa học tập lớp 12, Giải bài bác tập Vật Lí 12, Tài liệu học hành lớp 12 nhưng hanvietfoundation.org tổng phù hợp với đăng cài đặt.

Xem thêm: Đề Thi Xã Hội Thpt Quốc Gia 2020, Đáp Án Đề Khối Khxh Thpt Quốc Gia 2020 Chi Tiết

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm tài liệu liên quan:


Để nhân tiện hội đàm, share tay nghề về giảng dạy và tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 12, hanvietfoundation.org mời các thầy cô giáo, những bậc prúc huynh và chúng ta học sinh truy cập team riêng rẽ giành cho lớp 12 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 12 . Rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ của những thầy cô với chúng ta.