hanvietfoundation.org reviews cho các em học viên lớp 10 nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số, nhằm góp các em học tập xuất sắc công tác Toán 10.

*Bạn đang xem: Tính chẵn lẻ của hàm số

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số:Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Phương thơm pháp: Để xét tính chẵn lẻ của hàm số y = f(x) ta thực hiện công việc nlỗi sau: Tìm tập khẳng định D của hàm số cùng xét coi D bao gồm là tập đối xứng hay không. Nếu D là tập đối xứng thì so sánh f(x) cùng với f(x) (x bất kể ở trong D). Nếu f(-x) = f(x) f là hàm số chẵn. Nếu f(-x) = f(x), thì f là hàm số lẻ. Chụ ý. Tập đối xứng là tập thoả nguyện điều kiện: Nếu D nhưng mà f(-x) = f(x) thì f là hàm số ko chắn ko lẻ. Các ví dụ tập luyện tài năng. ví dụ như 1. Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau: Hàm số f(x) = y bao gồm TXĐ D = R buộc phải hàm số lẻ. Hàm số f(x) = x – x có TXĐ D = R buộc phải f(-x)= f(x) buộc phải hàm số chẵn. Hàm số f(x) = x + x + 1gồm TXĐ D = R phải hàm số không chẵn không lẻ. Hàm số f(x) tất cả TXĐ D = IR -1. Ta tất cả hàm số không chắn ko lẻ.lấy ví dụ 4. Tìm ĐK của m để hàm số y = m(m – 1)x + x + mx + m là hàm số chẵn. Hàm y có tập xác định là R đề nghị hàm số chẵn. lấy ví dụ 5: Tìm m thì hàm số f(x) = x là hàm số lẻ. Lời giải: Hàm số gồm tập xác minh là D = R vì thế theo đề bài, ta có f(-x) = -f(x), tức thị vấn đề đó xẩy ra Khi m = 1. bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cho hàm số y = f(x) xác định bên trên tập D. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng? A. Nếu f(x) ko là hàm số lẻ thì f(x) là hàm số chẵn. B. Nếu f(-x) = -f(x), thì f(x) là hàm số lẻ. C. Đồ thị hàm số lẻ dấn trục tung làm cho trục đối xứng. D. Nếu f(x) là hàm số lẻ thì f(-x) = -f(x). A không đúng vì có những hàm số ko chẵn, không lẻ. B sai do f(x) = 0 thì f(-x) = -f(x) tuy thế f(x) cũng chính là hàm số chẵn. C sai bởi thứ thị hàm số lẻ dìm nơi bắt đầu tọa độ làm cho tâm đối xứng. Cho vật thị hàm số y = f(x) như hình mẫu vẽ. Tóm lại làm sao trong số Kết luận sau là đúng?Câu 3. A. Đồng trở thành bên trên R. B. Hàm số chẵn. C. Hàm số lẻ. D. Cả ba giải đáp đa số sai. Lời giải. Chọn B. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy yêu cầu hàm số sẽ cho rằng hàm số chẵn. Hàm số y = x – x + 3 là A. hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. hàm số ko chẵn, không lẻ. C. hàm số lẻ. D. hàm số chẵn. Vậy hàm số sẽ cho là hàm số chẵn. Hàm số nào sau đó là hàm số lẻ? Cho hàm số y = f(x) = 3x – 4x + 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. y = f(x) là hàm số chẵn. B. y = f(x) là hàm số lẻ. C. Hàm số không có tính chẵn lẻ. D.

Xem thêm: Xét Dấu Bất Phương Trình Bậc 2 Và Bài Tập Xét Dấu Tam Thức Bậc 2 Cơ Bản Nhất

y hàm số vừa chẵn vừa lẻ.