Ước phổ biến lớn nhất (ƯCLN) là gì, phương pháp tìm ước thông thường phệ nhất? Mời các bạn cùng xem thêm bài viết dưới đây để sở hữu câu vấn đáp nhé.

Bạn đang xem: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số


Ước bình thường lớn nhất là gì?

Ước bình thường lớn nhất (ƯCLN) của nhì hay nhiều số là số lớn số 1 trong tập thích hợp các ước phổ biến của các số đó.

Trong tiếng Anh, ước phổ biến lớn số 1 call là greatest comtháng factor (GCF).

Ký hiệu ước chung lớn số 1 của a với b là ƯCLN(a,b).

Ví dụ: Tìm ƯCLN(24, 16, 32)

Ư(24) = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Ư(16) = 1, 2, 4, 8, 16

Ư(32) = 1, 2, 4, 8, 16, 32

Vậy ƯCLN(24, 16, 32) = 8

Cách search ước phổ biến lớn nhất

Cách 1: Liệt kê những ước chung của các số rồi chọn ra ƯCLN

Để search ước chung lớn số 1 của các số, ta kiếm tìm tập thích hợp các ước của từng số đó. Sau kia chọn ước chung lớn số 1.

Ví dụ: Tìm Ước bình thường lớn nhất của nhì số tự nhiên 16 cùng 30.

trước hết ta search tập vừa lòng những ước của 16 cùng 30.

Ư(15) = 1, 2, 4 , 8, 16

Ư(30) = 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 15 , 30

Vậy ƯCLN (16,30) = 2

Cách 2: Phân tích các số ra quá số nguyên tố


Cách 1: Phân tích mỗi số ra thừa số ngulặng tố.

Bước 2: Chọn ra những thừa số nguim tố bình thường.

Cách 3: Lập tích những tích vượt số sẽ lựa chọn, từng quá số rước cùng với số nón nhỏ duy nhất của chính nó.

Tích đó là ƯCLN phải tra cứu.


Ví dụ: Tìm ƯCLN(12, 30)

12 = 2 x 2 x 3

30 = 2 x 3 x 5

Ta có: những quá số ngulặng tố phổ biến là 2 với 3.

Vậy ƯCLN(12, 30) = 2 x 3 = 6


Cách 3: Tìm ƯCLN bởi bội chung nhỏ tuổi độc nhất vô nhị (BCNN) (ĐK a, b không giống 0)

Ước tầm thường lớn số 1 của a và b có thể tính bằng phương pháp lấy tích của a cùng b phân chia mang lại bội tầm thường nhỏ tuổi tốt nhất (BCNN) của a với b.

Ví dụ: Tìm ƯCLN(12, 30)

B(12) = 0, 12, 24, 36, 48, 60,...

B(30) = 0, 30, 60,...

Ta có: BCNN(12,30) = 60

Vậy ƯCLN(12,30) = 12.30:60 = 6

Những để ý khi tra cứu ước thông thường to nhất

Nếu trong số số đang đến có 1 số bởi 1 thì ước chung lớn số 1 của những số đó bằng 1.

Ví dụ: ƯCLN(1, 55, 95) = 1

Nếu các số vẫn cho mà lại không tồn tại quá số nguyên tố bình thường thì ước thông thường lớn số 1 của số đó là 1 trong.

Ví dụ: Số 5 với 8 không tồn tại thừa số nguim tố phổ biến buộc phải ƯCLN(5,8) = 1

Hai hay những số bao gồm ước tầm thường lớn nhất bằng 1 được Điện thoại tư vấn là đầy đủ số nguyên ổn tố bên nhau.

Ví dụ: ƯCLN (6,35) = 1 nên 6 cùng 35 là nhị số nguyên tố cùng nhau.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Bậc 2 1 Ẩn, Ví Dụ Về Giải Phương Trình Bậc Hai 1 Ẩn

Trong các số sẽ mang đến, trường hợp có số nhỏ tuổi tuyệt nhất là ước của các số sót lại thì ước tầm thường lớn số 1 của những số sẽ mang lại đó là số nhỏ tuyệt nhất ấy.

Ví dụ: 5 mọi là ước của 5 với 15 nên ƯCLN(5,15) = 5


3,3 ★ 4