Tìm tất cả các giá trị thực của tmê mẩn số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch vươn lên là bên trên khoảng chừng (0; 1).
Bạn đang xem: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

Để hàm số nghịch biến chuyển bên trên $left( 0;1 ight) Leftrightarrow y' le 0mkern 1mu mkern 1mu forall x in left( 0;1 ight)$ với $y' = 0$ trên hữu hạn điểm.


TXĐ: $D = R$

$eginarray*20ly = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x Rightarrow y' = 3x^2 - 6mx - 9m^2\y' = 0 Leftrightarrow 3x^2 - 6mx - 9m^2 = 0 Leftrightarrow 3(x^2 - 2mx - 3m^2) = 0 Leftrightarrow 3left( x + m ight)left( x - 3m ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarray*20lx_1 = m; - m\x_2 = 3mendarray ight.endarray$

$y' a
Sự đồng vươn lên là, nghịch biến đổi của hàm số Luyện Ngay*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

**

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đồ thị nhỏng hình bên:

*

Hàm số (y = - 2fleft( x ight)) đồng biến đổi trên khoảng:


Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Biểu Thức Chứa Căn, Tìm Giá Trị Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Của Một Biểu Thức


Cho hàm số đa thức (f(x)) tất cả đạo hàm tràm trên(R). Biết(f(0) = 0) với đồ gia dụng thị hàm số(y = f"left( x ight))như hình sau.

*

Hàm số (g(x) = left| 4f(x) + x^2 ight|) đồng phát triển thành bên trên khoảng chừng làm sao bên dưới đây?