Tìm tất cả những cực hiếm thực của tmê man số (m) nhằm bất phương trình (m^2left( x - 2 ight) + m + x ge 0) gồm nghiệm (x in left< - 1;2 ight>).
Bạn đang xem: Tìm m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng

Phương thơm pháp giải

- Giải bất phương thơm trình đang mang lại search tập nghiệm (S).

- Bất phương thơm trình gồm nghiệm trong tầm (left< - 1;2 ight>) nếu và chỉ nếu như (S cap left< - 1;2 ight> e emptyset )


Lời giải của GV hanvietfoundation.org

Bất pmùi hương trình ( Leftrightarrow left( m^2 + 1 ight)x ge 2m^2 - m Rightarrow x ge dfrac2m^2 - mm^2 + 1)

( Rightarrow S = left< dfrac2m^2 - mm^2 + 1; + infty ight).)

Yêu cầu bài xích toán thù ( Leftrightarrow left< - 1;2 ight> cap left< dfrac2m^2 - mm^2 + 1; + infty ight) e emptyset Leftrightarrow dfrac2m^2 - mm^2 + 1 le 2 leftrightarrow m ge - 2.)

Đáp án đề xuất chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Bất phương thơm trình $dfrac3x + 52 - 1 le dfracx + 23 + x$ tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên ổn to hơn ( - 10?)


Tổng những nghiệm ngulặng của bất pmùi hương trình (xleft( 2 - x ight) ge xleft( 7 - x ight) - 6left( x - 1 ight)) trên đoạn (left< - 10;10 ight>) bằng:


Tổng những nghiệm nguyên của bất pmùi hương trình (dfracx - 2sqrt x - 4 le dfrac4sqrt x - 4 ) bằng:
Tìm tất cả những quý giá thực của tđắm say số (m) để hệ bất phương trình (left{ eginarrayl2x - 1 ge 3\x - m le 0endarray ight.) gồm nghiệm nhất.


Hệ bất phương thơm trình $left{ eginarrayl3x + 5 ge x - 1\left( x + 2 ight)^2 le left( x - 1 ight)^2 + 9\mx + 1 > left( m - 2 ight)x + mendarray ight.$ vô nghiệm lúc và chỉ khi:


Tìm tất cả các cực hiếm của tham mê số (m) để bất phương trình (mx + 4 > 0) nghiệm đúng với đa số (left| x ight|Xem thêm: Sách Giải Toán Hình 10 Nâng Cao Toán 10, Các Dạng Bài Tập Toán 10 Cơ Bản Và Nâng Cao