Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

cho đường thẳng y = x - 3m + 1 (d1) và y = 2x -2 (d2) tìm m để 2 đthẳng d1 và d2 cắt nhau tại một điểm nằm phái trên trục hoành


*

1) Cho 2 hàm số y=-x+1 và y=3x + 2 .

Bạn đang xem: Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

a) vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng 1 hệ trục tọa độ .

b) Tính góc tạo bởi 2 đường thẳng đó trên trục hoành

2) Cho đường thẳng (d) có phương trình y = m+1.x-3m+6.Tìm m,n để: .

â) (d) // với đường thẳng -2x+5 và đi qua điểm có tọa độ (2 ; -1).

b) (d) tạo bởi trục hoành 1 góc tù .

c) (d) có hệ số góc bằng -2 và trung độ góc bằng 1.

3) Cho hàm số y=(m+3).+2m+1 (d1) và y=2m.x-3m-4 (d2)

â) Tìm m để d1 cắt d2, d1 song song với d2, d1 trùng d2.

b) d1 và d2 cắt nhau tại 1 điểm trên trục trung .

c) d1 và d2 cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành .

đ) Tìm góc tạo bởi 2 đường thẳng với trục Ox khi m =-1


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho 2 đường thẳng

(d1): y= mx+ 1

(d2): y= -x+m+1

Tìm m để

a) (d1) và (d2) cắt nhau tại một điểm trên trục tung

b) (d1) và (d2) cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

c) (d1) và (d2) nằm trong góc phần tư thứ III


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hai đường thẳng: (d1) : y = (2+ m)x - 4

và (d2) : y = (3m - 2)x - m +1

a) Tìm m để (d1) // (d2)

b) Tìm m để (d1) cắt (d2) tại một điểm trên trục tung

c) Tìm m để(d1) cắt (d2) tạo một điểm cóhoành độ bằng -1


Lớp 9 Toán Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất
1
0
Gửi Hủy

a: Để (d1)//(d2) thì m+2=3m-2

\(\Leftrightarrow-2m=-4\)

hay m=2


Đúng 0

Bình luận (0)

Định m để:

a) Hai đường thẳng (d): y=2x-1 +2m và (d"): y=-x-2m cắt nhau tại 1 điểm có hoành độ dương

b) Hai đường thẳng (D1): mx+y=2m và (D2): (2m+1)x+my=​2m^2 + m -1 cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung. Tìm điểm đó


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Giúp mình với toán lớp 9 ạ.Cho hàm số y=(m-3)x+m+1 có đồ thị (d1) và hàm số y=(2-m)x-m có đồ thị (d2).a) Xác định m để (d1) và (d2) cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành.b) Tìm m để (d1) và (d2) cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung.c) Định m để (d1) và (d2) cắt nhau.d) Như trên nhưng là trùng nhau.

Xem thêm: Các Xác Định Nhanh Phương Trình Hình Chiếu Của Đường Thẳng Lên Mặt Phẳng (P)

e) Như trên nhưng là 2 đường thẳng song song

f) Như trên nhưng là hai đường thẳng vuông góc với nhau.


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hai đường thẳng x + y = -1 (d1) và mx + y = 1 (d2). Tìm m để hai đường thẳng (d1) và (d2) cắt nhau tại một điểm thuộc trục hoành


Lớp 9 Toán Ôn tập phương trình bậc hai một ẩn
1
0
Gửi Hủy

Lời giải:

Giao điểm của 2 đường thẳng thuộc trục hoành nên có dạng $(a,0)$. Vì điểm này thuộc $(d_1):x+y=-1$ nên $a+0=-1\Rightarrow a=-1$

Vậy giao điểm của 2 ĐT trên là $(-1,0)$

Giao điểm này $\in (d_2)$ khi mà $m.(-1)+0=1$

$\Leftrightarrow m=-1$


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài 1: Cho y=(4m+3)x-m+3 (d)

y=(4m-1)x+3m-1 (d1)

a,Tìm m để (d) cắt (d1) tại 1 điểm trên trục tung

b,Tìm m để (d) cắt (d1) tại 1 điểm trên trục hoành

c,Tìm m để (d) và (d1) cắt nhau tại 1 điểmBài 2:Cho y=(m-1)x+2m-5 (d2) (m khác 1)

a,Tìm m để phương trình đường thẳng (d2) song song với đường thẳng (d3) y=3x+1

b,Tìm m để phương trình đường thẳng (d2) đi qua M(2;1)

c,Vẽ đồ thị của đường thẳng (d2) với giá trị của m tìm được ở câu b. Tính góc tạo bởi đường thẳng vẽ được với trục hoành


Lớp 9 Toán Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a kh...
0
0
Gửi Hủy

Cho đường thẳng (d1): y=(k-2)x-1 và (d2): y=x+k+2a) Tìm k để (d1) // (d2)b) Tìm k để (d1) và (d2) cắt nhau tại 1 điểm thuộc trục hoành


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

a: Để (d1)//(d2) thì\(\left\{{}\begin{matrix}k-2=1\\k+2\ne-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow k=3\)


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
hanvietfoundation.org