Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

đến mặt đường trực tiếp y = x - 3m + 1 (d1) với y = 2x -2 (d2) tra cứu m nhằm 2 đthẳng d1 với d2 cắt nhau tại một điểm nằm phái bên trên trục hoành


*

1) Cho 2 hàm số y=-x+1 và y=3x + 2 .

Bạn đang xem: Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

a) vẽ vật dụng thị 2 hàm số bên trên thuộc 1 hệ trục tọa độ .

b) Tính góc tạo ra vì chưng 2 con đường thẳng đó bên trên trục hoành

2) Cho mặt đường trực tiếp (d) có pmùi hương trình y = m+1.x-3m+6.Tìm m,n để: .

â) (d) // với mặt đường trực tiếp -2x+5 và trải qua điểm tất cả tọa độ (2 ; -1).

b) (d) sinh sản vị trục hoành 1 góc tù .

c) (d) bao gồm hệ số góc bằng -2 và trung độ góc bởi 1.

3) Cho hàm số y=(m+3).+2m+1 (d1) và y=2m.x-3m-4 (d2)

â) Tìm m để d1 giảm d2, d1 tuy vậy tuy vậy cùng với d2, d1 trùng d2.

b) d1 cùng d2 cắt nhau tại một điểm trên trục trung .

c) d1 và d2 cắt nhau tại một điểm bên trên trục hoành .

đ) Tìm góc tạo nên bởi vì 2 mặt đường thẳng với trục Ox Lúc m =-1


Lớp 9 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

Cho 2 mặt đường thẳng

(d1): y= mx+ 1

(d2): y= -x+m+1

Tìm m để

a) (d1) với (d2) giảm nhau trên một điểm bên trên trục tung

b) (d1) với (d2) giảm nhau trên một điểm trên trục hoành

c) (d1) cùng (d2) nằm trong góc phần tư lắp thêm III


Lớp 9 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Cho hai tuyến đường thẳng: (d1) : y = (2+ m)x - 4

và (d2) : y = (3m - 2)x - m +1

a) Tìm m nhằm (d1) // (d2)

b) Tìm m nhằm (d1) cắt (d2) trên một điểm trên trục tung

c) Tìm m để(d1) cắt (d2) chế tạo ra một điểm cóhoành độ bằng -1


Lớp 9 Toán thù Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất
1
0
Gửi Hủy

a: Để (d1)//(d2) thì m+2=3m-2

(Leftrightarrow-2m=-4)

giỏi m=2


Đúng 0

Bình luận (0)

Định m để:

a) Hai đường trực tiếp (d): y=2x-1 +2m với (d"): y=-x-2m cắt nhau ở 1 điểm gồm hoành độ dương

b) Hai con đường trực tiếp (D1): mx+y=2m với (D2): (2m+1)x+my=​2m^2 + m -1 cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung. Tìm điểm đó


Lớp 9 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Giúp bản thân với tân oán lớp 9 ạ.Cho hàm số y=(m-3)x+m+1 gồm vật dụng thị (d1) với hàm số y=(2-m)x-m bao gồm đồ thị (d2).a) Xác định m để (d1) với (d2) cắt nhau tại 1 điểm bên trên trục hoành.b) Tìm m để (d1) với (d2) cắt nhau tại 1 điểm bên trên trục tung.c) Định m nhằm (d1) và (d2) cắt nhau.d) Như trên cơ mà là trùng nhau.

Xem thêm: Các Xác Định Nhanh Phương Trình Hình Chiếu Của Đường Thẳng Lên Mặt Phẳng (P)

e) Nhỏng bên trên tuy nhiên là 2 mặt đường thẳng tuy vậy song

f) Như trên mà lại là hai tuyến đường thẳng vuông góc cùng nhau.


Lớp 9 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Cho hai đường thẳng x + y = -1 (d1) cùng mx + y = 1 (d2). Tìm m nhằm hai tuyến đường trực tiếp (d1) với (d2) cắt nhau trên một điểm trực thuộc trục hoành


Lớp 9 Tân oán Ôn tập phương trình bậc nhì một ẩn
1
0
Gửi Hủy

Lời giải:

Giao điểm của 2 con đường thẳng trực thuộc trục hoành buộc phải gồm dạng $(a,0)$. Vì điểm này ở trong $(d_1):x+y=-1$ buộc phải $a+0=-1Rightarrow a=-1$

Vậy giao điểm của 2 ĐT trên là $(-1,0)$

Giao đặc điểm này $in (d_2)$ khi mà lại $m.(-1)+0=1$

$Leftrightarrow m=-1$


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài 1: Cho y=(4m+3)x-m+3 (d)

y=(4m-1)x+3m-1 (d1)

a,Tìm m nhằm (d) cắt (d1) ở một điểm bên trên trục tung

b,Tìm m nhằm (d) giảm (d1) ở 1 điểm bên trên trục hoành

c,Tìm m nhằm (d) và (d1) cắt nhau tại một điểmBài 2:Cho y=(m-1)x+2m-5 (d2) (m khác 1)

a,Tìm m để phương trình con đường thẳng (d2) tuy vậy tuy nhiên với con đường thẳng (d3) y=3x+1

b,Tìm m nhằm phương trình mặt đường thẳng (d2) trải qua M(2;1)

c,Vẽ đồ gia dụng thị của con đường trực tiếp (d2) với mức giá trị của m kiếm được làm việc câu b. Tính góc tạo vì chưng con đường thẳng vẽ được cùng với trục hoành


Lớp 9 Toán Bài 5: Hệ số góc của con đường thẳng y = ax + b ( a kh...
0
0
Gửi Hủy

Cho mặt đường trực tiếp (d1): y=(k-2)x-1 với (d2): y=x+k+2a) Tìm k để (d1) // (d2)b) Tìm k nhằm (d1) và (d2) giảm nhau ở một điểm ở trong trục hoành


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

a: Để (d1)//(d2) thì(left{eginmatrixk-2=1\k+2 e-1endmatrix ight.Leftrightarrow k=3)


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
hanvietfoundation.org