Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 1 bao gồm những đề thi Toán thù lớp 1 học kỳ 2. Hi vọng tư liệu này giúp những em học sinh lớp 1 tự ôn luyện cùng áp dụng những kiến thức đang học vào việc giải tân oán lớp 1 học tập kỳ 2. Chúc các em học giỏi.

Bạn đang xem: 30 đề thi kì 2 lớp 1 môn toán


Để tiện Bàn bạc, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy và học tập những môn học lớp 1, hanvietfoundation.org mời những thầy thầy giáo, các bậc phú huynh cùng các bạn học sinh truy cập đội riêng dành riêng cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong muốn nhận thấy sự cỗ vũ của những thầy cô với các bạn.


I. 63 đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm 20đôi mươi - 2021 Hay

II. Bộ 15 đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm 2021 theo Thông bốn 27

1. Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời


3. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù sách Kết nối

III. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm 2019 - 2020

1. Ma trận câu chữ Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm 2019 - 2020

Mạch kỹ năng và kiến thức, kỹ năng

Số câu/Số điểm

Mức 1 (3)

Mức 2 (4)

Mức 3 (2)

Mức 4 (1)

Tổng

SỐ HỌC:

- Đọc, viết, sắp xếp thứ từ các số trong phạm vi 100.

- Cộng trừ ko ghi nhớ những số trong phạm vi 100.

Số câu

3

3

1

7

Số điểm

3

3

1

7

ĐẠI LƯỢNG:

-Đo, vẽ được đoạn thẳng gồm độ nhiều năm đến trước.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

HÌNH HỌC

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

GIẢI TOÁN:

- Giải toán thù gồm lời văn bởi 1 phép tính .

Số câu

1

1

Số điểm

1

1


2. Ma trận thắc mắc Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm 2019 - 2020

CHỦ ĐỀ

Số câu

Mức 1 (3 TN)

Mức 2 (3 TN, 1TL)

Mức 3 (2 TL)

Mức 4 (1 TL)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

SỐ HỌC

Số câu

3

3

1

6

1

Câu số

1,2,3.

4,5,6

7

ĐẠI LƯỢNG

Số câu

1

1

Câu số

10

HÌNH HỌC

Số câu

1

1

Câu số

8

GIẢI TOÁN

Số câu

1

1

Câu số

9

3. Đề bài: Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC ….

Lớp …………………………………..

Họ với tên:……………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2019 – 2020

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Điểm

Lời dìm xét

Câu 1. Khoanh vào vần âm trước kết quả đúng:

a. Trong những số 47, 41, 59, 43, số bé nhỏ độc nhất vô nhị là:

A. 47

B. 41

C. 59

D. 43

b. Trong các số 60, 70, 40, 50, số tròn chục lớn số 1 là:


A. 60

B. 70

C. 40

D. 50

Câu 2. Cho dãy số sau:

30

40

50

70

Số tiếp theo buộc phải điền vào ô trống là:

A. 40

B. 50

C. 60

D. 70

Câu 3. Số liền sau số 34 là số:

A. 35

B. 34

C. 33

D. 40

Câu 4. Số Ba mươi lăm viết là:

A. 305

B. 315

C. 35

D. 39

Câu 5. Kết quả phép tính 45 + 4 – 9 là:

A. 40

B. 47

C. 45

D. 45

Câu 6. Kết quả phép tính 58 – 8 + 0 là:

A. 50

B. 58

C. 60

D. 48

Câu 7. Tính:

15 + 14 =

trăng tròn + 23 =

33 + 12 =

Câu 8. Hình mặt có:

a. …. Hình tam giác.

b. …. Hình vuông.

Câu 9. Lớp 1A bao gồm 33 học viên, lớp 1B bao gồm 23 học viên. Hỏi cả nhị lớp bao gồm tất cả bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 10. Đoạn trực tiếp AB dài 8 cm, đoạn trực tiếp AO dài 5 centimet. Hỏi đoạn thẳng OB nhiều năm mấy cm?

Trả lời: Đoạn thẳng OB dài……..cm

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm 2019 - 2020

Câu 1.

a. (0,5 điểm) B

b. (0,5 điểm) B

Câu 2. (1 điểm) C

Câu 3. (1 điểm) A.

Câu 4. (1 điểm) C

Câu 5. (1 điểm) A

Câu 6. (1 điểm) A

Câu 7. (1 điểm).Tính:

15 + 14 = 29

trăng tròn + 23 = 43

33 + 12 = 45

Câu 8. (1 điểm). Hình mặt có:

a. 0 hình tam giác.

b. 5 hình vuông.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Cả nhị lớp tất cả tất cả là:

33 + 23 = 56 (học sinh)

Đáp số: 56 học tập sinh

Câu 10. (1 điểm) Đoạn trực tiếp OB nhiều năm 3 cm

IV. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm 2018 - 2019

1. Ma trận thắc mắc Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm 2018 - 2019

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

2

2

2

2

1

9

Câu số

1,2

3,5

6,7

8,9

10

Điểm

2

2

2

2

1

9

Yếu tố

hình học

Số câu

1

1

Câu số

4

Điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

3

2

2

1

10

Điểm

2

3

2

2

1

10


2. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2018 - 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhỏ độc nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tức khắc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phnghiền tính: 39centimet + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A. Thđọng bảy, nhà nhật

B. Thđọng hai, thiết bị tía, trang bị tư

C. Thứ đọng nhị, máy bố, máy bốn, trang bị năm

D. Thứ nhì, sản phẩm công nghệ bố, trang bị bốn, sản phẩm công nghệ năm, lắp thêm sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống trong hình tròn (Mức 2)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = ... + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phnghiền tính cùng với kết quả đúng: (Mức 3)

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 - 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài bác tân oán (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam gồm 65 trái, cha đã hái xuống 34 trái để bán. Hỏi bên trên cây bưởi nhà Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào địa điểm chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99

3. Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm 2018 - 2019

+ Từ câu 1 mang lại câu 5 từng câu đúng được 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Ý

a) D

b) A

B

D

B

D

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Câu 7: (1 điểm) Nối đúng từng phép tính đạt 0,25 điểm


Câu 8: (1điểm) Mỗi phxay tính đúng đạt 0,25 điểm

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số quả trên cây bòng công ty Nam còn là: (0,5 điểm)

65 – 34 = 31 (quả) (0,25 điểm)

Đáp số: 31 trái (0,25 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Điền số phù hợp vào vị trí chnóng (Mức 4)

a/ 98 – 53 = 45

b/ 35 + 64 = 99

V. 04 Đề ôn tập học tập kì 2 lớp 1 môn Toán

1. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 1

A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

1. Số ngay lập tức sau của số 79 là:

A. 78

B. 80

C. 70

D. 81

2. Số lớn nhất bao gồm nhị chữ số là:

A. 9

B. 90

C. 99

D. 10

3. Số 55 đọc là:

A. Năm mươi lăm

B. Năm lăm

C. Năm mươi năm.

4. Kết quả của phép tính: 14 + 3 - 7 là:

A. 17

B. 18

C. 24

D. 10

5. Số "Tám mươi ba" viết là:

A. 38

B. 8 cùng 3

C. 83

D. 3 với 8.

6. Số lớn nhất tất cả một chữ số cùng cùng với số bé xíu nhất có nhị chữ số bằng:

A. 19

B. 10

C. 99

D. 29

7. Dấu điền vào nơi chnóng của 47 ....... 40 + 7 là:

A. >

B.

B.

- Theo máy trường đoản cú từ bỏ phệ đến bé: .............................................................................

Bài 3: Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

Trong mẫu vẽ mặt có:

a) ........... hình vuông.

b) ........... hình tam giác.

Bài 4: Vườn đơn vị bà có 46 cây vải vóc và nhãn, trong số ấy gồm 24 cây vải. Hỏi vườn cửa nhà bà có bao nhiêu cây nhãn?

Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài 6: Số?

55 + .....

B.

B.

- Theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú bự mang lại bé: ………..………..………..………..………..………..………..

Bài 3: Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

Trong mẫu vẽ bên có:

a) ……….. hình vuông vắn.

b) ……….. hình tam giác.

Bài 4: Lan gồm gai dây khá dài 75 centimet, Lan giảm đi 41 centimet. Hỏi gai dây sót lại từng nào xăng-ti-mét?

Bải giải:

………..………..………..………..………..………..……….............................................

………..………..………..………..………..………..……….............................................

………..………..………..………..………..………..……….............................................

Bài 5: Trên sảnh gồm 35 con con kê cùng nhị chục nhỏ vịt. Hỏi trên sảnh bao gồm tất cả từng nào bé con gà và vịt?

………..………..………..………..………..………..……….............................................

………..………..………..………..………..………..……….............................................

………..………..………..………..………..………..……….............................................

Bài 6: Điền vệt +, - ?

70

13

=

83

32

21

=

11

5. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 5

A. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

1. Số ngay thức thì sau của số 19 là:

A. 18

B. 20

C. 10

D. 11

2. Số lớn nhất có nhì chữ số là:

A. 9

B. 90

C. 99

D. 10

3. Số 55 phát âm là:

A. Năm mươi lăm

B. Năm lăm

C. Năm mươi năm.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 8 Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau, Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

4. Kết trái của phép tính: 24 + 4 - 4 là:

A. 27

B. 28

C. 24

D. 20

5. Số “Ba mươi tám” viết là:

A. 38

B. 8 cùng 3

C. 83

D. 3 cùng 8.

6. Số lớn số 1 có một chữ số cộng với số bé xíu độc nhất bao gồm hai chữ số bằng:

A. 19

B. 10

C. 99

D. 29

7. Dấu điền vào địa điểm chấm của 47 ……. 40 + 7 là:

A. >