quý khách đã xem: Công thức tính thể tích kân hận lăng trụ tam giác đều sở hữu toàn bộ các cạnh bởi a

Tính thể tích V của kăn năn lăng trụ tam giác đều sở hữu toàn bộ các cạnh vì a.

Bạn đang xem: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều


*

*

*

*

Khốilăngtrụđãcholăngtrụđứngcạnhbênbằnga,đáytamgiácđềucạnh a.

GọiVthểtíchkhốilăngtrụtamgiácđềutấtcảcáccạnhbằnga,khiđó:

V=a.a234=a334

Cho khối hận chóp S.ABC bao gồm SA vuông góc cùng rất lòng, SA=a, tam giác ABC vuông tại A, AB=a, AC=2a. Thể tích của kân hận hận chóp S.ABC bằng:

Cho hình chóp S.ABCD bao hàm đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc cùng rất dưới đáy (ABCD), AB = a, AD = 2a, SA =a. Tính thể tích khối hận chóp S.ABCD.

Cho hình chóp O.ABC tất cả OA, OB, OC song một vuông góc trên O với OA=2, OB=3, OC=6. Thể tích của kân hận chóp bằng:

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, hanvietfoundation.org HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

Tại sao phyên mái ấm gia đình phép thuật không chiếu nữa


Tại sao sữa bịch thấp rộng sữa hộp


Hướng dẫn haông chồng township


Báo mực tím tuyển chọn hiệp tác viên


Công thức lý chống liệt


Công thức của tơ visco


Tên pmùi hương giờ anh là gì


Tại sao Hotline bắc kỳ


Massage tận nơi hoặc khách sạn tphcm


Công thức mất phẳng phiu tài chính


Công thức tính tăng thêm cơ học


Kênh phim14 net


Bí mật làng michuri jennie


Bí mật về chết choc của đại tướng mạo nguyễn chí thanh


Ecorp đa cấp


Chuyên ổn mục


About us


hanvietfoundation.org has been publishing weblogs since 2021...

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Kiểm Tra Hình Học 7 Chương 1 Violet, Đề + Đa Kt Chương 1 Hình 7


Blog Pages


Follow by Email

Get all lademo nội dung delivered straight lớn your inbox.