CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết đã trình diễn cho chúng ta các nội dung gồm:

*

1. Khối đa diện phần đông loại $3;3$ (khối tđọng diện đều)

• Mỗi phương diện là một trong những tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 3 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích tất cả những khía cạnh của khối tứ diện hầu hết cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của kân hận tứ diện phần đa cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• Gồm 6 phương diện phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhị cạnh đối diện)

• Bán kính khía cạnh cầu nước ngoài tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Kăn năn đa diện phần nhiều loại $3;4$ (khối bát diện hầu như tuyệt kân hận tám khía cạnh đều)

• Mỗi phương diện là 1 trong tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 4 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối hận bát diện đa số cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• Gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén diện hầu hết cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• Bán kính phương diện cầu ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối đa diện mọi nhiều loại $4;3$ (khối lập phương)

• Mỗi mặt là 1 hình vuông

• Mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) theo lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• Diện tích của toàn bộ các phương diện kân hận lập pmùi hương là $S=6a^2.$

• Gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích kăn năn lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• Bán kính khía cạnh cầu nước ngoài tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Số trục đối xứng của hình lập phương


Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Giải Tích 2 Có Lời Giải, Tổng Hợp Đề Thi Cuối Kì Giải Tích 2

Khối nhiều diện phần đông nhiều loại $5;3$ (khối thập nhị diện rất nhiều tốt kăn năn mười nhì khía cạnh đều)

• Mỗi mặt là một ngũ giác số đông • Mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của cha mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số canh (C) theo thứ tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích tất cả những mặt của kăn năn 12 phương diện phần đông là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• Gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối hận 12 mặt những cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• Bán kính mặt cầu nước ngoài tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối hận đa diện các loại $3;5$ (kăn năn nhị thập diện đầy đủ tốt khối nhị mươi phương diện đều)

• Mỗi mặt là 1 trong những tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=12,M=20,C=30.$

• Diện tích của tất cả các khía cạnh kân hận đôi mươi khía cạnh số đông là $S=5sqrt3a^2.$

• Gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt đông đảo cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• Bán kính phương diện cầu ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi độc nhất cùng không thiếu thốn duy nhất cân xứng cùng với yêu cầu với năng lực của từng đối tượng thí sinh:

Bốn khoá học tập X vào góiCOMBO X 2020tất cả văn bản hoàn toàn khác biệt cùng bao gồm mục đich hỗ trợ cho nhau góp thí sinc buổi tối đa hoá điểm số.

Quý thầy giáo viên, quý phụ huynh cùng các em học sinh rất có thể muaCombotất cả cả 4 khoá học tập đồng thời hoặc nhấn vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá phù hợp với năng lực với nhu yếu bản thân.