Xem lời giải sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 1. Tập thích hợp - Tân oán 6 Kết nối trí thức cùng với cuộc sống đời thường
Xem lời giải sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập vừa lòng
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 1. Tập thích hợp
Trả lời thắc mắc 1 Bài 4 trang 12 Tân oán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 12 Tân oán 6 Tập 1. Các tập vừa lòng sau tất cả từng nào phần tử ?D = 0, E = cây bút, thước,

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Tìm số tự nhiên và thoải mái x mà x + 5 = 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 4: số phần tử của một tập hợp

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 Bài 4 trang 13 Tân oán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 . Cho tía tập hợp:

Xem lời giải


Bài 16 trang 13 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập đúng theo sau gồm từng nào phần tử ? a) Tập hòa hợp A những số tự nhiên x mà

Xem giải mã


Bài 17 trang 13 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết những tập hợp sau và cho biết từng tập hòa hợp tất cả bao nhiêu bộ phận ? a) Tập thích hợp A những số tự nhiên không vượt vượt đôi mươi.

Xem lời giải


Bài 18 trang 13 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài bác 18 trang 13 SGK Toán thù 6 tập 1. Cho A = 0. cũng có thể bảo rằng A là tập phù hợp trống rỗng hay không ?

Xem giải thuật


Bài 19 trang 13 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài bác 19 trang 13 SGK Toán thù 6 tập 1. Viết tập đúng theo A những số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại rộng 10, tập thích hợp B những số tự nhiên bé dại rộng 5, rồi cần sử dụng kí hiệu ⊂ để mô tả tình dục thân nhì tập đúng theo trên.

Xem thêm: Bài Tập Nhân Đơn Thức Với Đa Thức Lớp 8 Bài 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Xem lời giải


Bài đôi mươi trang 13 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài bác trăng tròn trang 13 SGK Toán thù 6 tập 1. Cho tập thích hợp A = 15; 24. Điền kí hiệu

Xem giải mã


Bài 21 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 21 trang 14 SGK Tân oán 6 tập 1. Tập hợp A = 8; 9; 10;...; 20 tất cả đôi mươi - 8 + 1 = 13 (phần tử)

Xem lời giải


Bài 22 trang 14 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 22 trang 14 SGK Toán thù 6 tập 1. Số chẵn là số tự nhiên và thoải mái có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

Xem giải mã


Bài 23 trang 14 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài bác 23 trang 14 SGK Tân oán 6 tập 1. Tập phù hợp C = 8; 10; 12;...;30 tất cả (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Xem lời giải


Bài 24 trang 14 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 24 trang 14 SGK Tân oán 6 tập 1. Cho A là tập phù hợp những số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi hơn 10,

Xem giải mã


Bài 25 trang 14 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 4 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 4 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 4 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 4 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 4 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Đăng cam kết nhằm nhận giải mã hay và tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaitốt.com gửi những thông báo cho các bạn nhằm nhận ra những giải thuật xuất xắc cũng như tài liệu miễn tổn phí.