Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđam mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tmê say khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài bác tập Tân oán 8Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết và trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài xích tậpI. Lý tmáu và trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài bác tậpToán 8 Tập 1I. Lý ttiết và trắc nghiệm theo bài xích họcII. Các dạng bài bác tập
Cách tính giá trị biểu thức lớp 8 cực giỏi, có giải thuật chi tiết
Trang trước
Trang sau

Cách tính giá trị biểu thức lớp 8 rất tuyệt, bao gồm lời giải chi tiết

A. Pmùi hương pháp giải

Để tính giá trị của biểu thức ta làm như sau:

+ Cách 1: Rút gọn biểu thức

+ Cách 2: Ttốt cực hiếm tương xứng của x, y vào biểu thức vừa rút gọn

B. lấy một ví dụ minh họa

ví dụ như 1.

Bạn đang xem: Rút gọn và tính giá trị biểu thức lớp 8

Tính quý giá của biểu thức tại x = 2 cùng y = 1

A.8 B. 7 C. 6 D. 10

Lời giải

A = (x - y).(x2 + xy + y2)

A = x.(x2 + xy + y2) - y.(x2 + xy + y2)

A = x3 + x2y + xy2 - x2y - xy2 - y3

A = x3 - y3

Giá trị của biểu thức trên x =2 cùng y = 1 là:

A = 23 – 13 = 7

Chọn B.

lấy ví dụ như 2. Tính quý giá của biểu thức A = xy(x – y) + x2 ( 1 -y) tại x= 10; y = 9

A.-710 B. – 71 C. -910 D. 610

Lời giải

A = xy(x – y) +x2 ( 1 -y)

A = x2y – xy2 + x2 - x2y = x2 - xy2

Giá trị của biểu thức đã mang lại tại x = 10 cùng y = 9 là:

A= 102 - 10. 92 = -710

Chọn A

lấy ví dụ 3. Tính giá trị biểu thức tại x = 1

A. 2 B.3 C.4 D. - 2

Lời giải

Ta có: A = 2x2(x2 - 2x + 2) - x4 + x3

Giá trị biểu thức A trên x= 1 là: A = 14 – 3.13 + 4.12 = 1- 3 + 4 = 2.

Chọn A.

C. các bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1. Tính quý hiếm biểu thức : A = (x + 3). (x2 – 3x + 9) trên x = 10

A. 1980

B. 1201

C. 1302

D. 1027

Hiển thị đáp án

Ta có: A = (x+ 3). (x2 – 3x + 9)

A = x .(x2 – 3x +9) + 3. (x2 – 3x + 9)

A = x3 – 3x2 + 9x + 3x2 – 9x + 27

A = x3 + 27

Giá trị biểu thức Khi x = 10 là : A = 103 + 27 = 1027

Chọn D.


A = (x + 1).(x2 - x + 1) - (x + 1)

= x3 - 1 - x - 1

= x3 - x - 2

Giá trị biểu thức tại x =một là A = 13 - 1 - 2 = -2

Chọn A.


Câu 3. Tính cực hiếm biểu thức A = (x2 + y2).(x - y) - (x3 - y3) tại x = 10; y = 3

A. 180

B. - 1đôi mươi

C. -210

D. – 240

Hiển thị đáp án

Ta có: A = (x2 + y2).(x - y) - (x3 + y3)

A = x3 - x2y + xy2 - y3 - y3 + y3

A = -x2y + xy2

Giá trị biểu thức tại x = 10; y = 3 là A = -102.3 + 10.32 = -300 + 90 = -210

Chọn C.


Câu 4. Tính giá trị biểu thức A = (x2 + y2).(x2 - y2 + 1) - (x3 + y3).(x + y) + (x3y + xy3) tại x = 100; y = 1

A. 9999

B. 10001

C. 5001

D. 4999

Hiển thị đáp án

Ta có: A = (x2 + y2).(x2 - y2 + 1) - (x3 + y3).(x + y) + (x3y + xy3)

A = x4 - x2y2 + x2 + x2y2 - y4 + y2 - (x4 + x3y + xy3 + y4) + x3y + xy3

A = x4 - x2y2 + x2 + x2y2 - y4 + y2 - x4 - x3y -xy3 - y4 + x3y + xy3

A = x2 + y2 - 2y4

Giá trị của biểu thức trên x= 100; y = 1 là:

A = 1002 + 12 - 2.14 = 10000 + 1 - 2 = 9999

Chọn A.


Câu 5. Tính giá trị biểu thức A = (x + xy)(x - y) - (x + y)(xy - y) + xy(x + 2y) trên x = 10; y = 1

A. 109

B. 125

C. 251

D. 201

Hiển thị đáp án

A = (x + xy)(x - y) - (x + y)(xy - y) + xy(x + 2y)

A = x2 - xy + x2y - xy2 - x2y + xy - xy2 + y2 + x2y + 2xy2

A = x2 + y2 + x2y

Giá trị của biểu thức A tại x = 10; y = 1 là:

A = 102 + 12 + 102.1 = 100 + 1 + 100.1 = 201

Chọn D.


Ta có:

A = (x2 + xy).(x - y) - x(x2 - xy) + xy2

A = x3 - x2y + x2y - xy2 - x3 + x2y + xy2

A = x2y

Giá trị của biểu thức A tại x = 100; y = 2 là:

A = 1002.2 = 10000.2 = 20000

Chọn C.


Câu 7.

Xem thêm: Dạng 3: Xác Định Một Điểm Thỏa Mãn Đẳng Thức Vectơ, Xác Định Điểm M Thoả Mãn Đẳng Thức Véc

Tính cực hiếm biểu thức

A = (x3 + y).(x + y) - (x2 + y).(x2 - y) tại x = -1; y = 100

A. 100

B. 0

C. -100

D. 200

Hiển thị đáp án

Ta có:

A = (x3 + y).(x - y) - (x2 + y).(x2 - y)

A = x4 - x3y + xy - y2 - (x4 - y2)

A = x4 - x3y + xy - y2 - x4 + y2

A = -x3y + xy

Giá trị của biểu thức A trên x = -1; y = 100 là:

A = (-1)3.100 + (-1).100 = 100 - 100 = 0

Chọn B.


Ta có:

A = (-x - y2 + 1).(x2 + 1) + x(x2 - x + 1)

A = -x3 - x - x2y2 - y2 + x2 + 1 + x3 - x2 + x

A = -x2y2 - y2 + 1

Giá trị của biểu thức tại x= 10; y = 1 là

A = -102.12 - 12 + 1

= -100.1 - 1 + 1

= -100

Chọn D.


Câu 9. Tính cực hiếm biểu thức A = (xy - xy2).(y - 1) + xy(y2 - 2y) trên x = 6; y = - 8

A. 24

B. – 48

C. 48

D. - 24

Hiển thị đáp án

Ta có:

A = (xy - xy2).(y - 1) + xy(y2 - 2y)

A = xy2 - xy - xy3 + xy2 + xy3 - 2xy2

A = -xy

Giá trị của biểu thức tại x = 6; y = -8 là:

Chọn B.


Câu 10. Tính quý giá biểu thức A = (x2 + y + 2).(y - 1) + (x - y).(x + y) tại x = 1; y = 100

A. 148

B. 218

C. 98

D. 198

Hiển thị đáp án

A = (x2 + y + 2).(y - 1) + (x - y).(x + y)

A = x2y - x2 + y2 - y + 2y - 2 + x2 - y2

A = x2y + y - 2

Giá trị của biểu thức trên x = 1; y = 100 là:

A = 12.100 + 100 - 2 = 100 + 100 - 2 = 198

Chọn D


Giới thiệu kênh Youtube hanvietfoundation.org


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, hanvietfoundation.org HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phú huynh đăng ký download khóa học lớp 8 đến bé, được tặng miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Cha người mẹ hãy đăng ký học test mang đến bé với được tư vấn miễn mức giá. Đăng cam kết ngay!