Bài tập rút ít gọn biểu thức ở lớp 9 thường đi kèm với dạng toán phụ. Đó là những dạng:

Dạng 1: Rút ít gọn biểu thức cơ bản

Dạng 2: Rút gọn biểu thức với tính giá bán trị của biểu thức Lúc mang lại giá bán trị của ẩn

Các bước thực hiện:

– Rút gọn, chú ý điều kiện của biểu thức

– Rút gọn giá chỉ trị của biến nếu cần

– Tgiỏi vào biểu thức rút gọn

*

Dạng 3: Rút gọn biểu thức với tìm kiếm x để biểu thức rút gọn đạt giá bán trị nguyên

– Rút gọn biểu thức

– Lấy tử phân tách mang lại mẫu tách bóc biểu thức thành tổng của một số ngulặng cùng một biểu thức bao gồm tử là một số nguyên

– Trong biểu thức mới tạo thành, ta đến mẫu là các ước nguyên ổn của tử để suy ra x.

Bạn đang xem: Rút gọn biểu thức lớp 9

*

Dạng 4: Rút ít gọn biểu thức với tra cứu x để biểu thức thỏa bằng hoặc lớn hơn (nhỏ hơn) một số cho trước

– Rút ít gọn

– Cho biểu thức rút gọn thỏa điều kiện ta được phương trình hoặc bất phương trình, chú ý điều kiện của ẩn trong bài toán.

*

Dạng 5: Rút gọn biểu thức với tìm x để biểu thức đạt giá trị lớn nhất (GTLN), giá chỉ trị nhỏ nhất (GTNN)

– Rút ít gọn

– Biến đổi biểu thức (BT) về dạng:

+ Số không âm + hằng số ⇒GTNN.

VD: A2 + m ≥ m. Lúc đó GTNN của biểu thức bằng m xảy ra khi với chỉ khi A = 0.

+ Hằng số – số ko âm ⇒GTLN.

VD: M – A2 ≤ M. lúc đó GTLN của biểu thức bằng M xảy ra lúc và chỉ khi A = 0.

Xem thêm: Tìm Hệ Thức Liên Hệ Giữa X1 Và X2 Không Phụ Thuộc Vào M, Tìm Hệ Thức Liên Hệ Giữa X1 X2 Độc Lập Với M

+ Sử dụng bất đẳng thức Cô-si: Cho nhì số dương a với b, ta có:

$a+b geq 2 sqrta b$. Dấu “=” xảy ra Khi với chỉ Khi a = b.