Bạn đang xem: Phương trình tiếp tuyến đi qua 1 điểm

TIẾP.. TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kiến thức bắt buộc nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp tuyến cùng với thứ thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Lúc kia phương trình tiếp con đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên ổn tắc tầm thường nhằm lập được phương thơm trình tiếp đường ta cần kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một số dạng bài bác tập thường xuyên gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp đường khi biết tiếp điểm

1. Phương thơm pháp:

I. Kiến thức đề xuất nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là thông số góc của tiếp tuyến với vật dụng thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi đó pmùi hương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên ổn tắc bình thường để lập được phương thơm trình tiếp tuyến đường ta phải tìm kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II.

Xem thêm: Chuyên Đề Sự Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Lớp 12, Sự Đồng Biến Và Nghịch Biến Của Hàm Số

Một số dạng bài bác tập thường gặp

Dạng 1: Viết pmùi hương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện những bài tập trắc nghiệm môn Toán thù lớp 11 - Xem ngay