· Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối (GTTĐ) ta tìm cách để khử dấu GTTĐ,

bằng cách:

- Dùng định nghĩa hoặc tính chất của GTTĐ.

- Bình phương hai vế.

- Đặt ẩn phụ.

- Sử dụng tính chất GTTĐ để đánh giá

1.1 Phương trình giải bằng định nghĩa/ bình phương hai vế

· Phương trình dạng


Bạn đang xem: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 10

*

*

*

*

*

1.2 Phương trình giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp: Để đưa phương trình về dạng đơn giản hơn, ta thường đặt ẩn phụ. Ẩn phụ thường gặp là các biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối hoặc các biểu thức trong căn bậc hai

B1: Đặt ẩn phụ (điều kiện nếu có)

B2: đưa phương trình về phương trình hệ quả có ẩn là ẩn phụ vừa đặt

B3: giải phương trình hệ quả. Tìm nghiệm và so sánh với điều kiện ban đầu

Ví dụ:(1f)

Đặt
,
.

Phương trình trở thành
hoặc
.

· Với
ta có
hoặc
.

· Với
ta có
hoặc
.

Vậy phương trình có bốn nghiệm là

1.3 Phương trình giải bằng cách sử dụng tính chất GTTĐ để đánh giá

Phương pháp:


Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi

Ví dụ: (3a)Giải phương trình

a) Ta có
.

Dấu
xảy ra khi và chỉ khi
.

Dạng 2: Biện luận phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

· Sử dụng định nghĩa để phá dấu giá trị tuyệt đối đưa về phương trình bậc nhất, bậc hai để biện luận.

Chuyên mục:
Mới nhất
Xem nhiều
#1
#2
#3
#4


Xem thêm: Xem Điểm Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Vĩnh Long Công Bố Chính Thức

#5