Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 mang tưới 50 đề thi học tập kì 1, có câu trả lời hẳn nhiên, giúp thầy cô tham khảo nhằm ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 mang lại học viên của chính bản thân mình. Đồng thời, cũng giúp các em bao gồm thêm tư liệu tìm hiểu thêm, để ôn thi học kì 1 thật xuất sắc.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2020

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 gồm câu trả lời, còn khiến cho các em luyện giải đề, thế vững chắc kết cấu đề thi cũng tương tự các dạng bài xích tập thường xuyên chạm chán vào đề thi cuối học tập kì 1 nhằm ôn thi công dụng hơn. Chi huyết mời thầy cô cùng những em thuộc quan sát và theo dõi nội dung bài viết sau đây của hanvietfoundation.org:


Đề ôn thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5T 8 kilogam = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong những số sau số như thế nào phân chia hết mang lại 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong những góc dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích vẫn là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là nắm kỉ vật dụng bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo trang bị từ trường đoản cú bé mang đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận lợi nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của người mẹ và bé là 57 tuổi. Mẹ hơn bé 33 tuổi. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) Tìm số bị phân chia nhỏ dại nhất trong phnghiền phân chia tất cả thương thơm là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP.. 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là cầm cố kỉ lắp thêm bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo vật dụng trường đoản cú tự bé bỏng đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Kết trái là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách dễ dàng nhất: Làm đúng từng phần cho 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của chị em là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số phân chia bé nhỏ nhất là : 20

Số bị phân chia nhỏ bé nhất là: đôi mươi x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng( từ câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 hiểu là:

A. Bốn mươi năm ngàn tía trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm ngàn bố trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số là 27. Số bé bỏng là 19 thì số bự là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình mặt tất cả …..

A. Bốn góc nhọn, nhị góc tầy và hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, nhị góc tù túng cùng một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tội phạm cùng nhị góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách dễ ợt nhất: 567x23+433x23

Câu 7: Cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đã đến, hãy viết số lớn nhất chia hết mang lại 2, 3 với 5, các chữ số rất nhiều khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: Tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop vào nhị mon bán tốt 3 450m vải vóc. Tháng trước tiên bán tốt ít hơn mon vật dụng hai là 170m vải vóc. Hỏi mỗi tháng cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận lợi nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số chính là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: Bài giải

Tháng thứ nhất shop bán tốt số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng lắp thêm hai siêu thị bán được số mét vải là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chụ ý: Các câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính đúng là được xem 1/2 số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linc nhì nghìn tư trăm nhị mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 4024trăng tròn D.240420

Câu 2. Số thích hợp nhằm viết vào chỗ chnóng của 7 yến 8 kilogam =……..kilogam là:

A.78kg B.780kilogam C.7008kgD.708kg

Câu 3: Bác Hồ sinh vào năm 1980.Bác Hồ sinch vào cố kỉnh kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số 42 với 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. Tìm x :


Bài 3. Cả hai lớp 4A và lớp 4B tLong được 568 cây. Biết rằng lớp 4B tdragon được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp tdragon được từng nào cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên các góc tất cả vào mẫu vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng duy nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 gọi là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm tía mươi tám ngàn bốn nghìn năm trăm nhì mươi kiểu mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn tía trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhì mươi kiểu mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tứ năm trăm hai mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi tứ ngàn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) Các số tiếp sau đây số nào phân chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59T 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo máy từ bỏ từ bé mang đến lớn:

a) Theo thứ từ bỏ từ nhỏ nhắn mang lại lớn:............................................................................................

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Xác Định Trên Khoảng, Tìm M Để Hàm Số (Y = ((Căn (X

b) Theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ bự cho bé:..............................................................................................