Đề cưng cửng ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng hợp lại toàn bộ kỹ năng triết lý quan trọng đặc biệt, thuộc đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 3, góp các em khối hệ thống kiến thức để ôn thi học tập kì 1 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1

Với những dạng bài xích tập cùng trừ các số gồm 3 chữ số, bảng đơn vị đo độ lâu năm, so sánh số Khủng vội vàng mấy lần số bé, vội vàng một trong những lên các lần.... để giúp thầy cô thuận tiện giao đề ôn tập mang đến học viên của bản thân mình. Chi máu mời thầy cô cùng các em cùng tìm hiểu thêm nội dung bài viết tiếp sau đây của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc không vuông

Bài 1:


Hình bên bao gồm ....... góc vuôngCó ......... góc ko vuôngBài 2: Nêu tên đỉnh cùng những cạnh góc vuông tất cả vào hình bên:

IV. Tìm x; Y

Bài 1: Tìm ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: Tìm Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền lốt >;

5m 6centimet …….. 560cm

2m 4centimet …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420milimet ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403centimet – 58cm = …………..

136 mm : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kilogam × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kilogam : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. So sánh số phệ cấp mấy lần số bé

Bài 1: Con chó nặng 24kilogam, bé thỏ nhẹ nhàng hơn nhỏ chó 18kg. Hỏi nhỏ chó nặng trĩu gấp mấy lần nhỏ thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 nhỏ con gà trống, số gà mái nhiều hơn nữa số con gà trống là 24 bé. Hỏi số kê mái vội vàng mấy lần số gà trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn thẳng AB nhiều năm 6dm, đoạn thẳng CD dài ra hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn trực tiếp CD nhiều năm vội mấy lần đoạn thẳng AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. So sánh số nhỏ bé bởi một phần mấy số lớn

Bài 1: Trong vườn cửa gồm 36 cây táo bị cắn. Số cây ckhô cứng ít hơn số km táo bị cắn 27 cây. Hỏi số km ckhô hanh bằng một trong những phần mấy số kilomet táo?

Bài 2: Năm ni Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một trong những phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một cửa hàng có toàn bộ 81kilogam đỗ xanh cùng đỗ đen. Trong đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kg đỗ xanh bằng 1 phần mấy số kg đỗ đen?

VIII. Tìm 1 trong số phần bởi nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minc vẫn đọc

*
quyển truyện kia. Hỏi Minch còn yêu cầu đọc từng nào trang nữa mới xong?

Bài 2: Trên cây có 56 trái hãng apple, tín đồ ta đã hái

*
số táo bị cắn dở. Hỏi bên trên cây còn từng nào trái táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường có 96 bạn, trong những số đó tất cả

*
các bạn là nam giới. Hỏi đội múa hát của trường gồm bao nhiêu bạn nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà phòng nặng trĩu 78g. Người ta vẫn cần sử dụng hết

*
số xà chống kia. Hỏi vào vỏ hộp còn sót lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: Hai năm nữa ông 63 tuổi với thời điểm kia tuổi cháu bởi

*
tuổi ông. Hỏi hiện giờ con cháu bao nhiêu tuổi?

IX. Gấp một số trong những lên nhiều lần

Bài 1: Quãng mặt đường AB lâu năm 172m, quãng con đường BC dài vội 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng mặt đường AC lâu năm từng nào mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn con kê bên Lan bao gồm 6 nhỏ gà trống, số kê mái cấp 4 lần số gà trống. Hỏi nhà Lan nuôi toàn bộ từng nào bé gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Trong đợt Kế hoạch nhỏ dại, lớp 3A nhận được 87kg giấy vụn, lớp 3B chiếm được số giấy vụn vội vàng 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp chiếm được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một số trong những lần

Bài 1: Trên cây tất cả 48 quả bưởi. Sau Lúc hái, số trái trên cây giảm đi gấp đôi. Hỏi vẫn hái bao nhiêu quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một siêu thị có 45 bao gạo. Sau lúc buôn bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi shop đang buôn bán từng nào bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người dân có 68kg gạo. Sau Lúc cung cấp 28kilogam gạo, fan kia san đều số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi tất cả từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một số dạng tân oán khác

Bài 1: Có 3 thùng dầu, mỗi thùng đựng 125 lkhông nhiều. Người ta lôi ra 185 lkhông nhiều dầu tự những thùng đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: Cơ sở bao gồm 78kilogam gạo, buổi sớm cửa hàng bán tốt 15kilogam gạo. Số gạo còn sót lại được phân tách phần nhiều vào 9 túi. Hỏi từng túi tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách du lịch có 39 bạn mong mỏi đi thăm quan cvào hùa Hương bằng xe hơi. Hỏi yêu cầu tối thiểu mấy xe ô tô như thế nhằm chở hết số khách hàng kia, biết rằng từng xe cộ chỉ chsinh sống được 5 người khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: Có 62m vải, may mỗi bộ áo xống hết 3m vải. Hỏi hoàn toàn có thể may được không ít tuyệt nhất bao nhiêu cỗ áo quần với còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em cấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao 5 cánh em vội vàng bằng

*
số ngôi sao chị vội vàng. Hỏi chị vội vàng được bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính cực hiếm biểu thức

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Xem thêm: Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6, Chuyên Đề Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Đề thi tập học tập kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của một giờ đồng hồ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. 20 phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. x = 32

B. x = 303

C. x = 302

D. x = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào vị trí chnóng là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ bao gồm 7 ngày, 4 tuần lễ gồm số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: Mẹ gồm một tấm vải dài 48m. Mẹ đã may áo cho tất cả công ty không còn

*
số vải đó. Hỏi bà mẹ vẫn may từng nào mét vải?