Ôn tập cmùi hương 4 (Câu hỏi - Bài tập)

Câu 1: Hãy vẽ vật thị của các hàm số y = 2x2; y = -2x2. Dựa ào thứ thị để trả lời những thắc mắc sau:

a) Nếu a > 0 thì hàm số y = 2x2 đồng trở thành bao giờ, nghịch trở nên Lúc nào? Với giá trị như thế nào của x thì hàm số đạt quý giá bé dại nhất? Có cực hiếm như thế nào của x để hàm số đạt quý hiếm lớn nhất không?

Nếu a 2 bao hàm Điểm sáng gì (ngôi trường hòa hợp a > 0; ngôi trường phù hợp a 0 thì thiết bị thị hàm số là parabol ở bên trên trục Ox, có nhị nhánh:

- Nhánh mặt yêu cầu biểu lộ hàm số đồng đổi thay khi x > 0.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 9

- Nhánh phía trái bộc lộ hàm số nghịch đổi mới Lúc x 0.

- Nhánh phía trái biểu lộ hàm số đồng trở nên lúc x 2 ( a≠ 0)

a > 0: Đồ thị đi qua điểm O, gốc của khía cạnh phẳng tọa độ; nằm phía trên trục Ox; nhấn trục Oy làm cho trục đối xứng, O là điểm phải chăng duy nhất của đồ dùng thị.

a 2 + bx + c = 0 (a ≠ 0). Hãy viết phương pháp tính Δ,Δ".

khi làm sao thì phương trình vô nghiệm?

khi nào phương trình có hai nghiệm phân biệt? Viết các cách làm nghiệm

Khi như thế nào phương trình có nghiệm kép? Viết các bí quyết nghiệm.

Vì sai Khi a với c trái vết thì pmùi hương trình tất cả nhị nghiệm rành mạch.

Xem thêm: Bài Tập Hàm Số Liên Tục Lớp 11, Bài Tập Hàm Số Liên Tục Có Lời Giải

Bài giải:

*

Câu 3: Viết những hệ thức Vi-ét so với nghiệm những pmùi hương trình bậc hai: ax2 +bx + c = 0 (a≠0)

Nêu điều kiện nhằm pmùi hương trình ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 có nghiệm bằng 1.

Viết công thức nghiệm trang bị nhì. Nhẩm nghiệm của phương thơm trình:

1954x2 + 21x – 1975 = 9

Nêu điều kiện để pmùi hương trình ax2 bx + c = 0; a ≠ 0, tất cả nghiệm bằng -1

Viết phương pháp nghiệm sản phẩm nhì. Nhẩm nghiệm của pmùi hương trình:

2005x2 + 104x – 1901 = 0

Bài giải:

*

Câu 4: Nêu cách tìm hai số biết tổng S với tích Phường của chúng

Tìm hai số u và v trong mỗi trong trường hòa hợp sau:

*

Bài giải:

*

Tương tự, S2 – 4P. = 25 – 40 4 + bx2 + c = 0 (1) và dạng phương thơm trình bậc nhì theo t bằng cách đặt t = x2 ( t ≥ 0): at2 + bt + c = 0 (2)

- Nếu (2) gồm nhì nghiệm phân biệt dương t1; t2 thì (1) gồm tư nghiệm:

x1 = ±√t1 ; x2 = ±√t2

- Nếu (2) tất cả một nghiệm dương t1 với một nghiệm âm t2 thì (1) tất cả nhị nghiệm: x1 = √t1; x2 = -√t1