Bài 1 trang 86 SGK Tân oán 7 tập 2

Giải bài xích 1 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC. Hãy viết Tóm lại của hai bài xích toán sau về quan hệ giới tính giữa góc cùng cạnh đối lập trong một tam giác.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 3 lớp 7

Xem giải mã


Câu 2 trang 86 sgk toán thù 7 tập 2

Giải bài bác 2 trang 86 SGK Tân oán 7 tập 2. Từ điểm A ko ở trong đường thẳng d, kẻ con đường vuông góc AH, các mặt đường xiên AB,AC đến đường thẳng d.

Xem lời giải


Câu 3 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Giải bài xích 3 trang 86 SGK Toán thù 7 tập 2. Cho tam giác DEF. Hãy viết những bất đẳng thức về quan hệ nam nữ giữa những cạnh của tam giác này.

Xem giải mã


Câu 4 trang 86 sgk toán thù 7 tập 2

Giải bài xích 4 trang 86 SGK Tân oán 7 tập 2. Hãy ghét đôi nhì ý nghỉ ngơi nhì cột sẽ được khẳng định đúng

Xem giải thuật


Câu 5 trang 86 sgk tân oán 7 tập 2

Giải bài xích 5 trang 86 SGK Toán 7 tập 2. Hãy ghét đôi nhị ý làm việc nhì cột để được khẳng định đúng

Xem giải mã


Câu 6 trang 87 sgk toán thù 7 tập 2

Giải bài bác 6 trang 87 SGK Toán 7 tập 2. a)Hãy nêu tích hóa học của giữa trung tâm của một tam giác ; những bí quyết xác định giữa trung tâm.

Xem lời giải


Câu 7 trang 87 sgk toán thù 7 tập 2

Giải bài xích 7 trang 87 SGK Tân oán 7 tập 2. Những tam giác nào gồm ít nhất một con đường trung đường bên cạnh đó là con đường phân giác, mặt đường trung trực, mặt đường cao ?

Xem giải mã


Câu 8 trang 87 sgk toán thù 7 tập 2

Giải bài 8 trang 87 SGK Toán thù 7 tập 2. Những tam giác như thế nào có giữa trung tâm mặt khác là trực trọng tâm, điểm bí quyết đa số cha đỉnh, điểm (phía trong tam giác) phương pháp hầu hết tía cạnh ?

Xem lời giải


Bài 63 trang 87 sgk tân oán 7 tập 2

Giải bài bác 63 trang 87 SGK Toán thù 7 tập 2. Cho tam giác ABC với AC
Bài 65 trang 87 sgk toán thù 7 tập 2

Giải bài 65 trang 87 SGK Tân oán 7 tập 2. cũng có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) cùng với cha cạnh là bố trong những năm đoạn thẳng có độ nhiều năm nlỗi sau: 1cm, 2centimet, 3centimet, 4cm với 4cm?

Xem giải mã


Bài 66 trang 87 sgk tân oán 7 tập 2

Giải bài 66 trang 87 SGK Toán 7 tập 2. Đố: Bốn điểm dân cư được thiết kế nhỏng hình 58. Hãy kiếm tìm địa chỉ đặt một xí nghiệp sản xuất làm thế nào cho tổng các khoảng cách trường đoản cú xí nghiệp mang đến tư điểm dân cư này là nhỏ tuổi tuyệt nhất.

Xem giải mã


Bài 67 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 67 trang 87 SGK Tân oán 7 tập 2. Cho tam giác MNPhường cùng với mặt đường trung con đường MR và giữa trung tâm Q.

Xem giải mã


Bài 68 trang 88 sgk toán thù 7 tập 2

Giải bài bác 68 trang 88 SGK Tân oán 7 tập 2. Cho góc xOy. Hai điểm A, B theo lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy.

Xem lời giải


Bài 69 trang 88 sgk tân oán 7 tập 2

Giải bài bác 69 trang 88 SGK Tân oán 7 tập 2. Cho hai tuyến phố thẳng biệt lập ko song song a cùng b, điểm M ở bên phía trong hai tuyến đường thẳng này.

Xem thêm: Các Bước Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Và Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Xem lời giải


Bài 70 trang 88 sgk toán thù 7 tập 2

Giải bài bác 70 trang 88 SGK Tân oán 7 tập 2. Cho A, B là nhị điểm minh bạch và d là con đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương 3 - Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 45 phút ít (1 tiết) - Đề tiên phong hàng đầu - Chương 3 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương thơm 3 - Hình học 7

Giải Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương thơm 3 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương thơm 3 - Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 3 - Cmùi hương 3 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Cmùi hương 3 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Cmùi hương 3 - Hình học 7