Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán– Có lời giải giỏi đã có update bên trên hanvietfoundation.org. Mời quý thầy cô với những em học viên tmê man khảo
Bạn đang xem: Ôn luyện thi vào lớp 10 môn toán

Bộ đề thi vào lớp 10môn Toánbao bồm nhiều đề thi trường đoản cú những ngôi trường khác biệt, có bảng ma trận và đề cưng cửng ôn tập hẳn nhiên đáp án chi tiết nhằm các bạn học sinh có thể xem thêm cũng như so sánh tác dụng bài bác có tác dụng của bản thân mình tức thì sau khi có tác dụng dứt. Sở đề thi giúp những em học sinh củng cố kỉnh kỹ năng, luyện đề với rèn luyện kỹ năng cho những kỳ thi đặc biệt quan trọng sắp tới đây.

STTĐề thi vào lớp 10
1Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 tỉnh giấc Thái Nguim đưa ra tiết
2Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 trình độ Toán năm 2020 – 2021 tỉnh giấc Kon Tum tất cả đáp án
3Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 trình độ Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 tỉnh giấc Hậu Giang bao gồm đáp án đưa ra tiết
4Đề thi tuyển chọn sinc lớp vào lớp 10 trình độ Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 tỉnh giấc Vĩnh Phúc tất cả đáp án
5Đề thi thử tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 THCS Cách Mạng Tháng Tám chi tiết
6Đề thi demo tuyển sinch vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 trung học cơ sở Bình An đưa ra tiết
7Đề thi test tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 Q6 chi tiết – Đề số 6
8Đề thi demo tuyển sinc vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 Q6 chi tiết – Đề số 5
9Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 3
10Đề thi test tuyển sinc vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 2
11Đề thi test tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 Q6 cụ thể – Đề số 1
12Đề thi demo tuyển sinch vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 Q.12 chi tiết – Đề số 1
13Đề thi demo tuyển sinh vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 cụ thể – Mã đề 203
14Đề thi test tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 chi tiết – Mã đề 202
155 Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 lựa chọn lọc
16Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
17Đề minch họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 slàm việc Thái Nguyên
18Đề thi test vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 slàm việc Hải Phòng
19Đề thi test vào 10 năm 20trăng tròn – 2021 môn Tân oán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
20Đề thi thử vào 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
21Đề Tân oán tuyển sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 sngơi nghỉ Hưng Yên (Đề chung)
22Đề Tân oán tuyển sinc vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 ssống Hưng Yên
23Đề thi demo lần 1 vào 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – Nam Định
24Đề minc họa thi vào 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 snghỉ ngơi Thái Nguyên
25Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 ssinh sống Hải Phòng
26Đề thi test vào 10 năm 2020 – 2021 môn Tân oán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
27Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
28Đề Tân oán tuyển chọn sinc vào 10 chuyên năm 2019 – 20đôi mươi sở Hưng Yên (Đề chung)
29Đề Toán thù tuyển sinch vào 10 chăm năm 2019 – 20đôi mươi sở Hưng Yên
30Đề thi test lần 1 vào 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
31Đề minc họa thi vào 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 ssinh sống Thái Nguyên
32Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 ssinh hoạt Hải Phòng
33Đề thi thử vào 10 năm 20đôi mươi – 2021 môn Tân oán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
34Đề thi demo vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
35Đề Toán thù tuyển chọn sinch vào 10 siêng năm 2019 – 2020 ssinh sống Hưng Yên (Đề chung)
36Đề Tân oán tuyển chọn sinc vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 snghỉ ngơi Hưng Yên
37Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – Nam Định
38Đề minc họa thi vào 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 ssinh sống Thái Nguyên
39Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 slàm việc Hải Phòng
40Đề thi test vào 10 năm 20đôi mươi – 2021 môn Toán thù trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
41Đề thi test vào 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
42Đề Tân oán tuyển chọn sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 ssinh hoạt Hưng Yên (Đề chung)
43Đề Tân oán tuyển sinc vào 10 chăm năm 2019 – 20trăng tròn slàm việc Hưng Yên
44Đề thi test lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
45Đề minch họa thi vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 slàm việc Thái Nguyên
46Đề thi demo vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 slàm việc Hải Phòng
47Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
48Đề thi test vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
49Đề Tân oán tuyển sinc vào 10 chăm năm 2019 – 20trăng tròn sở Hưng Yên (Đề chung)
50Đề Toán thù tuyển chọn sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 20trăng tròn sngơi nghỉ Hưng Yên
51Đề thi demo lần 1 vào 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
52Đề minch họa thi vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
53Đề thi test vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 ssinh hoạt Hải Phòng
54Đề thi demo vào 10 năm 20trăng tròn – 2021 môn Toán thù ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
55Đề thi test vào 10 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
56Đề Tân oán tuyển sinch vào 10 chuyên năm 2019 – 20đôi mươi sngơi nghỉ Hưng Yên (Đề chung)
57Đề Toán thù tuyển chọn sinc vào 10 chăm năm 2019 – 20đôi mươi ssống Hưng Yên
58Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
59Đề minc họa thi vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 ssinh sống Thái Nguyên
60Đề thi test vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 ssinh sống Hải Phòng
61Đề thi demo vào 10 năm 2020 – 2021 môn Tân oán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
62Đề thi demo vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
63Đề Tân oán tuyển sinc vào 10 chăm năm 2019 – 20đôi mươi ssinh sống Hưng Yên (Đề chung)
64Đề Toán thù tuyển sinc vào 10 chăm năm 2019 – 20trăng tròn sở Hưng Yên
65Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
66Đề minc họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 slàm việc Thái Nguyên
67Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 ssinh hoạt Hải Phòng
68Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
69Đề thi test vào 10 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
70Đề Toán tuyển chọn sinch vào 10 siêng năm 2019 – 20đôi mươi ssinh sống Hưng Yên (Đề chung)
71Đề Tân oán tuyển sinc vào 10 chăm năm 2019 – 20đôi mươi ssinh sống Hưng Yên
72Đề thi test lần 1 vào 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – Nam Định
73Đề minc họa thi vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 sở Thái Nguyên
74Đề thi test vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 sngơi nghỉ Hải Phòng
75Đề thi thử vào 10 năm 20đôi mươi – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
76Đề thi demo vào 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
77Đề Tân oán tuyển chọn sinh vào 10 siêng năm 2019 – 20trăng tròn sngơi nghỉ Hưng Yên (Đề chung)
78Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 siêng năm 2019 – 2020 slàm việc Hưng Yên
79Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – Nam Định
80Đề minch họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 ssinh sống Thái Nguyên
81Đề thi thử vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 ssinh hoạt Hải Phòng
82Đề thi thử vào 10 năm 20trăng tròn – 2021 môn Toán thù trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
83Đề thi thử vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
84Đề Toán thù tuyển chọn sinch vào 10 chăm năm 2019 – 20trăng tròn sngơi nghỉ Hưng Yên (Đề chung)
85Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 siêng năm 2019 – 20trăng tròn ssinh hoạt Hưng Yên
86Đề tuyển sinch vào lớp 10 năm 2019 – 20trăng tròn môn Toán thù snghỉ ngơi Nghệ An
87Đề minc họa vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 ssinh hoạt Vĩnh Phúc
88Đề thi test Toán vào lớp 10 năm 2019 – 20đôi mươi trường Lương Thế Vinh – Hà Nội Thủ Đô lần 4
89Đề thi test Toán thù vào lớp 10 năm 2019 – 20trăng tròn chống GDĐT Chí Linh – Hải Dương
90Đề thi test Tân oán vào lớp 10 năm 2019 – 20đôi mươi trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
91Đề thi demo vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 trung học cơ sở Xuân Canh – Hà Nội
92Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 phòng GDĐT Lộc Bình – Lạng Sơn
93Đề thi thử vào lớp 10 năm 20đôi mươi – 2021 môn Toán thù THPT Chu Văn An – Hà Nội
94Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 trung học cơ sở Tam Kmùi hương – Hà Nội
95Đề thi test vào lớp 10 môn Toán lần 2 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội
96Đề thi test vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 lần 1 sngơi nghỉ Ninh Bình
97Đề thi test vào lớp 10 năm 20trăng tròn – 2021 trung học cơ sở Kyên ổn Giang – Hà Nội
98Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 THCS Phụ La – Hà Nội
99Đề Toán thù tuyển sinch vào lớp 10 năm 2019 – 20đôi mươi ssinh hoạt Tây Ninh
100Đề Toán thù tuyển chọn sinh vào lớp 10 THPT năm 2019 – 2020 ssinh sống Hà Nội
101Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán thù THPT chăm KHTN có hướng dẫn giải
102Đề thi vào lớp 10 năm 20trăng tròn môn Tân oán THPT siêng KHTN vòng một được bố trí theo hướng dẫn giải
103Đề thi vào lớp 10 năm 20đôi mươi môn Tân oán trung học phổ thông chuyên KHTN vòng eo được đặt theo hướng dẫn giải
104Đáp án đề toán thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm Hà nội năm 2020
1056 Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 Q.4 lựa chọn lọc
1065 Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn Q7 nâng cao
107Đề thi test vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 quận Tân Bình
108Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi quận 6 tuyển chọn chọn
109Đề thi demo vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi Q6 lựa chọn lọc
110Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 trung học cơ sở An Thanh
111Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi huyện Hóc Môn bắt đầu nhất
112Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 THCS An Nhơn
113Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 quận Thủ Đức chọn lọc
114Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn quận Thủ Đức mới nhất
115Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 trung học cơ sở An Thới Đông
116Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Ba Đình
117Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn quận Thủ Đức
118Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi thị xã Hóc Môn tuyệt với khó
119Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn quận Thủ Đức tuyển chọn
120Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn thị xã Hóc Môn chọn lọc
121Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi thị xã Hóc Môn tuyển chọn chọn
122Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi quận Thủ Đức tốt và khó
123Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 THCS Bá Trạc
124Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Q.6 chọn lọc
125Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 Q3 giỏi cùng khó
126Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi Q.6 bắt đầu nhất
127Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Q.6 nâng cao
128Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi quận Tân Bình
129Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 quận Tân Bình cơ bản
130Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn Q.6 giỏi cùng khó
131Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi quận Q.Bình Thạnh bắt đầu nhất
132Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình hay cùng khó
133Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi thị trấn Hóc Môn
134Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn quận Quận Bình Thạnh nâng cao
135Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 quận 3 lựa chọn lọc
136Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 quận Q.

Xem thêm: Công Thức Tính Tổng Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn Là Gì, Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn Là Gì

Bình Thạnh lựa chọn lọc
137Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi quận Tân Bình nâng cao
138Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 quận Tân Bình lựa chọn lọc
139Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn Q6 tuyển chọn
140Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi quận Q. Bình Thạnh tuyển chọn chọn
141Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 quận Bình Thạnh tốt cùng khó
142Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi Q.3 mới nhất
143Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn quận Tân Bình bắt đầu nhất
144Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 Q6 cơ bản
145Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 quận Tân Bình tuyển chọn
146Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi THCS Tam Thôn Hiệp
147Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi trung học cơ sở Trần Văn Ơn
148Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn trung học cơ sở Đồng Khởi tất cả đáp án
149Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn THCS Phan Bội Châu
150Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn THCS Kyên Đồng
151Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Bình Khánh
152Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 THCS Bình An
153Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Chu Văn An
154Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 THCS Minc Đức
155Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 trung học cơ sở Ngô Tất Tố
156Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi trung học cơ sở Đào Duy Anh
157Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng
158Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Độc Lập
159Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn THCS Tân Prúc Trung
160Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn THCS Lý Nhơn
161Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 THCS Phan Đăng Lưu
162Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Lương Thế Vinh
163Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn trung học cơ sở Phụ Hòa Đông
164Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi TPHCM
165Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Tân Thông Hội
166Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn trường Quốc Tế Á Châu
167Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi THCS Lê Lai
168Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 THCS Thông Tây Hội
169Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi THCS Trần Bội Co
170Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 trung học cơ sở Long Hòa
171Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi trung học cơ sở Nguyễn Trãi
172Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn THCS Đồng Khởi
173Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 THCS Hồng Bàng
174Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 trung học cơ sở Cầu Kiệu
175Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi THCS Phước Lộc
176Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Võ Thành Trang
177Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi trung học cơ sở Cần Thạnh
178Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Huỳnh Văn uống Nghệ
179Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi THCS Châu Văn uống Liêm
180Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 THCS Lê Anh Xuân
181Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi trung học cơ sở Tân Thạnh Đông
182Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi THCS Gò Vấp
183Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi THCS Sương Nguyệt Ánh
184Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Toán thù năm 2019 – 20đôi mươi tỉnh giấc Đồng Tháp gồm đáp án
185Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 trình độ chuyên môn Toán thù năm 2020 thức giấc Thái Nguyên bao gồm lời giải chi tiết
186Đề thi test tuyển sinch vào lớp 10 môn Toán thù năm 2019 – 20đôi mươi THCS Nguyễn Văn Tố đưa ra tiết
187Đề thi demo tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thù năm 2019 – 20trăng tròn Q9 chi tiết – Đề số 3
188Đề thi demo tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tân oán năm 2019 – 2020 Q.9 cụ thể – Đề số 2
18997 Đề thi thử tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Toán thù 2018- 2019 – 20đôi mươi bên trên Việt Nam chọn lọc
1905 Đề thi demo tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Toán thù năm 2019 – 2020 Q7 bỏ ra tiết

<Cập nhật tiếp tục …>

Quý thầy cô và những em học sinh rất có thể tham khảo thêm tại đây – bộ đề thi vào 10 toàn bộ các mônLịch sử,Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa, Sinh, Công Dân, Địa của những trường trên toàn quốc