Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 90 SGK Toán thù 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 11 trang 90 Tân oán 6 Tập 1 . a) 12 . 3;

Xem giải mã


Bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 91 SGK Tân oán 6 tập 1. Tính:a) (+3) . (+9);b) (-3) . 7;c) 13 . (-5);d) (-150) . (-4);e) (+7) . (-5).

Bạn đang xem: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Xem lời giải


Bài 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 91 SGK Tân oán 6 tập 1. Cho a là một trong những nguan tâm. Hỏi b là số nguan tâm tuyệt số nguyên dương trường hợp biết:

Xem giải mã


Bài 81 trang 91 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài 81 trang 91 SGK Toán thù 6 tập 1. Trong trò đùa phun bi vào các hình trụ vẽ cùng bề mặt khu đất (h.52),

Xem giải thuật


Bài 82 trang 92 SGK Toán thù 6 tập 1

Giải bài 82 trang 92 SGK Tân oán 6 tập 1. So sánh:a) (-7) . (-5) cùng với 0;b) (-17) . 5 cùng với (-5) . (-2);c) (+19) . (+6) cùng với (-17) . (-10).

Xem giải thuật


Bài 83 trang 92 SGK Toán thù 6 tập 1

Giải bài bác 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. Giá trị của biểu thức (x – 2) . (x + 4) lúc x = -1 là số nào vào tư đáp số A, B, C, D tiếp sau đây...

Xem giải mã


Bài 84 trang 92 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 92 SGK Toán thù 6 tập 1. Điền những vết “+”, “-“ thích hợp vào ô trống:

Xem giải thuật


Bài 85 trang 93 SGK Tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 85 trang 93 SGK Toán thù 6 tập 1. Tính:a) (-25) . 8;b) 18 . (-15);c) (-1500) .(-100);d) (-13)^2.

Xem giải thuật


Bài 86 trang 93 SGK Tân oán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 93 SGK Toán thù 6 tập 1. Điền số vào ô trống đến đúng:

Xem giải mã


Bài 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 87 trang 93 SGK Toán thù 6 tập 1. Biết rằng 32 = 9. Có còn số ngulặng nào khác mà lại bình pmùi hương của nó cũng bởi 9 ?

Xem giải mã


Bài 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Cho x ∈ Z, so sánh: (-5) . x với 0.

Xem giải mã


Bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 89 trang 93 SGK Tân oán 6 tập 1. Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi.

Xem thêm: Các Bài Toán Về Phép Chia Có Dư Lớp 6 Bài 6 Chia Hết Và Chia Có Dư

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 10, 11, 12 - Chương thơm 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Cmùi hương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng cam kết để thừa nhận giải thuật hay với tư liệu miễn phí

Cho phxay hanvietfoundation.org gửi những thông tin đến các bạn nhằm nhận được những lời giải hay cũng giống như tư liệu miễn phí tổn.