Xem giải thuật sách "Kết nối tri thức cùng với cuộc sống"
*
Bài 6. Lũy quá với số mũ tự nhiên - Tân oán 6 Kết nối trí thức
Xem giải mã sách "Chân ttránh sáng tạo"
*
Bài 4. Lũy vượt với số nón thoải mái và tự nhiên
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 5. Phnghiền tính lũy thừa cùng với số mũ tự nhiên
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 27 SGK Toán thù 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 7 trang 27 Tân oán 6 Tập 1 . Điền vào ô trống mang lại đúng:

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 27 SGK Toán thù 6 Tập 1. Viết tích của hai lũy vượt sau thành một lũy thừa:x^5.x^4;a^4.a

Xem giải mã


Bài 56 trang 27 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài bác 56 trang 27 SGK Toán 6 tập 1. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

Xem lời giải


Bài 57 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính quý hiếm các lũy quá sau:

Xem giải thuật


Bài 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 28 SGK Toán thù 6 tập 1. Lập bảng bình phương của những số tự nhiên từ bỏ 0 đến đôi mươi.

Bạn đang xem: Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Xem giải mã


Bài 59 trang 28 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 59 trang 28 SGK Toán thù 6 tập 1. Lập bảng lập pmùi hương của những số thoải mái và tự nhiên tự 0 mang đến 10.

Xem giải mã


Bài 60 trang 28 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài bác 60 trang 28 SGK Toán thù 6 tập 1. Viết hiệu quả mỗi phnghiền tính sau dưới dạng một lũy thừa.

Xem giải mã


Bài 61 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Trong những số sau, số như thế nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số nón lớn hơn 1

Xem lời giải


Bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) Tính: 10^2 ; 10^3; 10^4; 10^5; 10^6 b) Viết mỗi số sau bên dưới dạng lũy quá của 10:

Xem giải thuật


Bài 63 trang 28 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài xích 63 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Điền vết "x" vào ô mê thích hợp

Xem giải thuật


Bài 64 trang 28 sgk tân oán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Viết tác dụng phnghiền tính dưới dạng một lũy thừa: a) 2^3.2^2.2^4 ...

Xem giải thuật


Bài 65 trang 28 sgk toán thù 6 tập 1

Giải bài 65 trang 29 SGK Toán thù 6 tập 1. Bằng phương pháp tính, em hãy cho thấy thêm số nào lớn hơn vào hai số sau ?

Xem giải thuật


Bài 66 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 66 trang 29 SGK Toán thù 6 tập 1. Ta biết 11^2 = 121; 111^2 = 12321. Hãy dự đoán: 1111^2 bởi bao nhiêu ? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 10 Hàm Số Bậc Hai, Giải Toán 10 Bài 3: Hàm Số Bậc Hai

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương thơm 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Đăng ký kết nhằm dấn lời giải giỏi và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaitốt.com gửi những thông báo cho các bạn nhằm nhận thấy các giải thuật tuyệt tương tự như tư liệu miễn phí.