Giải bài bác 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận - Sách giải đáp học tập toán 7 tập 1 trang 54. Sách này phía bên trong bộ VNEN của công tác new. Dưới trên đây đã trả lời trả lời với đáp án các thắc mắc trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh vắt xuất sắc kỹ năng và kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Hoạt rượu cồn khởi động

Cho biết x với y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Hãy điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

x

-4

-0,5

 

2,5

 

y

6

 

-2,25

 

-7,5

Trả lời:

x và y là hai đại lượng tỉ lệ thành phần thuận cơ mà Khi $x = -4$ thì $y = 6$, cần $y = frac-32x$ xuất xắc $x = frac-23y$.

Bạn đang xem: Sách giải bài tập toán lớp 7 bài 2: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Từ đó, ta gồm bảng sau:

x

-4

-0,5

1,5

2,5

5

y

6

0,75

-2,25

-3,75

-7,5

B. Hoạt rượu cồn xuất hiện con kiến thức

Giải những bài bác tân oán sau:

1. Bài tân oán 1

Hình vẽ sau mô tả các trang bị chào bán xăng (và một loại xăng) ở 1 điểm buôn bán xăng (cây xăng).

*

Hãy cho biết:

a) Để cài đặt 10,5l xăng rất cần được trả bao nhiêu tiền?

b) Một xe cộ xe hơi sẽ dược đổ bao nhiêu lít xăng trường hợp trả 783 500 đồng?

Giải:

a) Dung lượng xăng vẫn cài đặt cùng số chi phí đề xuất trả là nhị đại lượng tỉ trọng thuận với nhau.

Gọi k là hệ số tỉ lệ thành phần, ta có: 4,5k = 70515 k = 70515 : 4,5 k = 15670.

Ta có giá chi phí 1 lít xăng là 15670 đồng.

Vậy số chi phí bắt buộc trả để mua 10,5l xăng là: 15670.10,5 = 164535 (đồng).

b) Nếu trả 783500 đồng vẫn download được 783500 : 15670 = 50(l) xăng

Trả lời: a) Số tiền yêu cầu trả để sở hữ 10,5l xăng là 164535 đồng.

b) Nếu trả 783500 đồng đang cài đặt được 50l xăng.

* Ghi chú: Giá xăng RON 92 chào bán trên thị trường (ngày 21 tháng một năm 2015) la 15670 đồng/lkhông nhiều.

2. Bài tân oán 2

Tam giác ABC có số đo các góc $widehatA$, $widehatB$, $widehatC$ thứu tự tỉ trọng với 1; 2; 3. Tính số đo những góc của tam giác ABC.

Giải:

Theo đề bài bác ta có: $widehatA$ + $widehatB$ + $widehatC$ = 180$^0$ và $fracwidehatA1=fracwidehatB2=fracwidehatC3$.

Theo đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$fracwidehatA1=fracwidehatB2=fracwidehatC3=fracwidehatA+widehatB+widehatC1+2+3=frac180^06=30^0$

Từ đó: $widehatA$ = $30^0$.1= $30^0$; $widehatA$ = $30^0$.2= $60^0$; $widehatC$ = $30^0$.3= $90^0$.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Bất Phương Trình Mũ Và Logarit Chứa Tham Số M

Trả lời: Số đo những góc của tam giác ABC là: $widehatA$ = $30^0$; $widehatA$ = $60^0$; $widehatC$ = $90^0$

* Crúc ý: Bài tân oán 2 còn được gọi là bài xích tân oán chia một trong những thành đa số phần tỉ lệ thành phần thuận với những số trước.