Một hình nón gồm thiết diện qua trục là tam giác phần nhiều cạnh (a). Tính nửa đường kính khía cạnh cầu nước ngoài tiếp hình nón theo (a).

Bạn đang xem: Mặt cầu ngoại tiếp hình nón


Ta tất cả mặt đường cao hình nón (h = dfracasqrt 3 2)( Rightarrow R = dfrac23h = dfracasqrt 3 3).


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khía cạnh cầu (left( S ight)) trọng điểm (O), nửa đường kính (R) với mặt phẳng (left( Phường. ight)), Hotline (H) là hình chiếu của (O) bên trên (left( Phường ight)). Nếu (R > OH) thì:


Cho kân hận nón tròn chuyển phiên có mặt đường cao $h = 15cm$ với con đường sinc $l = 25cm$. Thể tích ( mV) của kăn năn nón là:


Cho phương diện cầu (left( S ight)). Nếu (left( Phường ight)) là mặt phẳng kính của phương diện cầu (left( S ight)) thì:


Cho khía cạnh cầu (left( S ight)) gồm tâm (O) bán kính (R) cùng đường trực tiếp (d). Nếu (d) với (left( S ight)) không tồn tại điểm phổ biến thì:


Cho một hình nón bao gồm nửa đường kính đáy bằng (a) với góc ngơi nghỉ đỉnh bởi (60^circ ). Tính diện tích bao quanh của hình nón kia.


Cho kân hận (left( N ight)) bao gồm nửa đường kính đáy bằng (3) và diện tích bao phủ bằng (15pi ). Tính thể tích (V) của khối nón (left( N ight))


Cho hình nón tròn luân chuyển bao gồm mặt đường cao (h = 40cm), bán kính lòng (r = 50cm). Một tiết diện đi qua đỉnh của hình nón gồm khoảng cách từ bỏ chổ chính giữa của lòng mang đến phương diện phẳng chứa tiết diện là (24cm). Tính diện tích của thiết diện.


*

Cho một khối hận trụ có độ nhiều năm mặt đường sinc là $l$ và nửa đường kính mặt đường tròn lòng là $r$. Diện tích toàn phần của hình tròn trụ là


Cho hình tròn trụ gồm bán kính đáy $5 m cm$ chiều cao $4 m cm$. Diện tích toàn phần của hình tròn trụ này là


Cho một khối trụ bao gồm chiều cao bởi (8cm), bán kính con đường tròn lòng bằng (6cm). Cắt khối trụ bởi vì một mặt phẳng tuy nhiên song cùng với trục với phương pháp trục (4cm). Diện tích của thiết diện được sản xuất thành là :


Cho hình lăng trụ đứng gồm lòng là tam giác với độ nhiều năm cạnh đáy theo thứ tự $5centimet,13centimet,12cm$. Một hình tròn bao gồm độ cao bằng $8cm$ nước ngoài tiếp lăng trụ đã mang lại hoàn toàn có thể tích bằng


Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm độ nhiều năm (3) cạnh theo thứ tự là (2), (2), (1). Tính nửa đường kính (R) phương diện cầu nước ngoài tiếp hình vỏ hộp nói bên trên.


Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") tất cả (AB = a), (AD = 2a) với (AA" = 2a). Tính nửa đường kính (R) của khía cạnh cầu nước ngoài tiếp tứ đọng diện (ABB"C").


Cho hình chóp (S.ABC) có (SA ot left( ABC ight)); (SA = a) lòng (ABC) là tam giác vuông tại (B), (widehat BAC = 60^circ ) cùng (AB = dfraca2). gọi (left( S ight)) là khía cạnh cầu ngoại tiếp hình chóp (S.ABC). Tìm mệnh đề sai.


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") bao gồm lòng là tam giác vuông trên (A), (AB = 2asqrt 3 ). Đường chéo (BC") tạo nên với phương diện phẳng (left( AA"C"C ight)) một góc bằng (60^circ ). Call (left( S ight)) là khía cạnh cầu nước ngoài tiếp hình lăng trụ đang cho. Bán kính của khía cạnh cầu (left( S ight)) bằng


Một hình nón có tiết diện qua trục là tam giác hầu hết cạnh (a). Tính bán kính phương diện cầu ngoại tiếp hình nón theo (a).


Cho hình chóp tam giác (S.ABC) có (widehat SAC = widehat SBC = 90^0). Lúc đó trung khu mặt cầu nước ngoài tiếp hình chóp ở trên đường thẳng nào?


Cho hình lăng trụ tam giác hồ hết (ABC.A"B"C") có độ lâu năm cạnh lòng bởi (a) với độ cao bởi (h). Tính thể tích (V) của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ sẽ đến.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Đại Học Khối B Năm 2012 Mã Đề 731, 415, 279, 957, 524, 836


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD)là hình thoi cạnh (a),(widehat ABC = 120^0), tam giác (SAB) hầu như và phía bên trong khía cạnh phẳng vuông góc với lòng. Tính bán kính khía cạnh cầu nước ngoài tiếp hình chóp (S.ABC).


Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") có lòng là hình vuông vắn cạnh (a) với cạnh bên bởi (2a). Diện tích bao bọc $S_xq$ của hình nón tất cả đỉnh là trọng điểm (O) của hình vuông vắn (A"B"C"D") với đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông vắn (ABCD) là:


Một loại cột gồm mẫu thiết kế nhỏng hình bên (tất cả một khối hận nón và một kăn năn trụ ghnghiền lại). Chiều cao đo được ghi bên trên hình, chu vi đáy là (20sqrt 3 pi ) centimet. Thể tích của cột bằng: